Bomen kappen zonder vergunning pas over jaar

De afgelopen tijd zijn er in de media berichten verschenen waarin men kan lezen dat er voor het kappen van bomen in de gemeente Groesbeek geen vergunning meer vereist zou zijn. Deze berichten zijn gepubliceerd naar aanleiding van een raadsvoorstel dat de gemeenteraad op 19 januari jl. heeft aangenomen.

Enkele van deze publicaties doen voorkomen dat het “geen-vergunning-tijdperk” al snel z’n intrede doet, maar dit zal naar verwachting nog zeker één jaar duren.

Wat is besloten?

Door akkoord te gaan met het voorstel geeft de gemeenteraad de ambtelijke organisatie opdracht een nieuw kapbeleid uit te werken en het huidige vergunningstelsel uiteindelijk op te heffen. Hierbij staat niet het regelen van kapverbod voorop, maar het behoud van karakteristieke en bijzondere houtopstanden. Wat de raad ook heeft besloten, is dat de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie voor achterstallig onderhoud van bijzondere houtopstanden blijft bestaan. Een deel van deze subsidie wordt bekostigt door het verkopen van snoeihout aan instanties als bijvoorbeeld Pluryn. Zij kloven het hout en verkopen dit. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor cliënten.

Wat houdt het nieuwe beleid in?

De gemeente gaat aan de slag met het herzien van enkele verouderde documenten en het opstellen van een bomenkaart. Deze bomenkaart komt op de gemeentelijke website te staan. Voor bomen, opgenomen in deze bomenkaart blijft een kapvergunning nodig. In principe wordt straks geen kapvergunning verleend voor bomen op de bomenkaart. Voor bomen die niet zijn opgenomen, is straks geen kapvergunning meer nodig. Hiermee verdwijnt voor het merendeel van bomen op particulier terrein de vergunningplicht.

Wanneer treedt het nieuwe beleid in werking?

Voordat het nieuwe beleid in werking treedt, moet dus het een en ander worden uitgewerkt. Denkt u hierbij aan inventarisaties, het maken van kaarten en het vastleggen van gegevens. Naar verwachting is er een jaar nodig voordat alles gereed en vastgesteld is. Voorlopig blijft het huidige vergunningstelsel dan ook van kracht.

Als u dus een boom wilt kappen met een doorsnede van 30 cm of meer, dan is het zaak een omgevingsvergunning aan te vragen via www.omgevingsloket.nl.

Gemeente Groesbeek

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 4 februari, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Bomen kappen zonder vergunning pas over jaar

Reageren is niet toegestaan.