Behoud Groesbeeks landschap nieuw gefinancierd

De raad van Groesbeek heeft donderdagavond 1 maart groen licht gegeven voor de start van het project Groenblauwe Diensten. Daarmee kan er begonnen worden met het uitgeven van een klein miljoen provinciaal subsidiegeld voor het verfraaien van het landschap. Het behoud van het Groesbeeks landschap is nu voor 30 jaar nieuw gefinancierd.

Dit bedrag heeft Groesbeek in 2011 in de wacht weten te slepen, door tijdig het project Groenblauwe Diensten in te dienen bij de provincie, voordat de subsidiestroom opgedroogd was. Groenblauw staat voor landschap en water.

Achterliggend idee: agrariërs zetten hun land in om daarop landschapselementen te realiseren en ontvangen daarvoor, voor een periode van 30 jaar, een vergoeding voor inkomstenderving. De vergoeding die ze daarvoor ontvangen komt uit een fonds dat door private marktpartijen deels al is, en zal worden gevuld. Er worden met hen ook beheerscontracten gesloten, want zij zullen het beheer uitvoeren. Hiervoor ontvangen zij een jaarlijkse vergoeding, die in principe voor rekening van de gemeente is.

De gemeente Groesbeek investeert ‘slechts’ eenmalig rond € 60.000,- en de provinciale bijdrage zorgt er mede voor dat kostbare projecten voor landschapsontwikkeling en -beheer toch kunnen worden uitgevoerd. Dat heeft als positief effect dat het Groesbeeks landschap ook op de lange termijn in stand gehouden kan worden. Bovendien geeft het een economische impuls aan zowel agrariërs alsook aan toerisme en recreatie. Naast provincie en gemeente doen ook de Stichting Landschaps Kapitaal en de vereniging Nederlands Cultuurlandschap een duit in het zakje, samen goed voor ruim € 255.000,-.

Aan de subsidie is een voorwaarde verbonden, namelijk dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de uitvoering van het project en dat het 31 december 2016 klaar moet zijn. Het project kan worden uitgevoerd op basis van het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan (Lop), dat streeft naar een groen-blauwe dooradering van het agrarisch gebied van zo’n 5%.

Daarnaast zijn er in werksessies zogenaamde vensters opgesteld binnen Groesbeek, waar de kerngebieden zich bevinden die ervoor in aanmerking komen. Dat is agrarisch gebied rondom De Horst en in het gebied van de Meerwijkselaan en de Zevenheuvelenweg. Het begin wordt binnen die vensters gemaakt met het afsluiten van naar verwachting 9 ha aan beheerscontracten , waarvan 6 ha ook daadwerkelijk kan worden ingericht.

Gemeente GroesbeekTags:
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 3 maart, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Behoud Groesbeeks landschap nieuw gefinancierd

Reageren is niet toegestaan.