Groesbeek wil gedegen besluit nemen over herindeling

Op 1 maart jl. heeft de gemeenteraad van Groesbeek naar aanleiding van een verzoek van de provincie besloten positief te staan tegenover een gemeentelijke herindeling met Millingen aan de Rijn. Om daarover een definitief besluit te nemen moeten een aantal zaken goed worden onderzocht. Dat is ook nodig om de Groesbeekse inwoners op basis van volledige informatie gelegenheid tot inspraak te geven voordat dat definitieve besluit genomen wordt.

Op de eerste plaats dienen daarvoor de verschillen tussen beide gemeenten goed in beeld te worden gebracht. Drie zaken zijn daarbij van belang:
• de belastingdruk voor de inwoners;
• het subsidiebeleid voor verenigingen, organisaties en inwoners;
• de stand van gemeentelijke reserves en onderhoudsvoorzieningen.

Op basis van die informatie moet helder worden wat de consequenties voor Groesbeek en haar inwoners zijn, als er gekozen wordt voor één van de volgende scenario’s:
1. herindeling;
2. doorgaan met samenwerken zoals nu, met inachtneming van de maatregelen, die genomen
moeten worden om Millingen financieel weer gezond te maken;
3. beëindiging van de samenwerking, als Millingen zou kiezen voor de fusie met een andere
gemeente dan Groesbeek.

De Groesbeekse gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een sterke plattelandsgemeente op de korte of middellange termijn. Om die reden is het ook van belang hoe de gemeente Ubbergen denkt over herindeling.Overigens gelden niet alleen, of niet op de eerste plaats, financiële argumenten in deze discussie.

Na 1 maart is geprobeerd binnen enkele weken de gevraagde informatie op tafel te krijgen, zodat een herindeling per 1 januari 2014 mogelijk zou kunnen zijn. Dat is niet gelukt. Er is meer tijd nodig. Door de regels van het rijk kan herindeling dan pas per 1 januari 2015 plaatsvinden. Burgemeester en wethouders van Groesbeek willen benadrukken, dat zij nog steeds voorstander zijn van herindeling met tenminste Millingen. Maar zorgvuldigheid gaat voor tijdsdruk! En inwoners moeten volledig geïnformeerd worden.

Er is nu een nieuw tijdschema opgesteld, zodat de raden van Millingen en Groesbeek eind juni wél over de gevraagde informatie kunnen beschikken en dan kunnen bepalen of het inspraaktraject voor inwoners in gang kan worden gezet. Inspraak kan dan plaatsvinden in de maanden augustus en september, zodat in het najaar alsnog een definitief besluit genomen kan worden.

DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 april, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Groesbeek wil gedegen besluit nemen over herindeling

Reageren is niet toegestaan.