Groesbeek stelt voorbereidingskrediet beschikbaar

De Groesbeekse gemeenteraad heeft donderdagavond een voorbereidingskrediet van € 160.000,- beschikbaar gesteld. Dit is nodig ter voorbereiding van de besluitvorming herindeling van de MUG-gemeenten.

De fusie

De eerste stap voor een mogelijke herindeling met Millingen a/d Rijn werd op 1 maart 2012 gezet. Daarbij is er ook een voorkeur uitgesproken dat de gemeente Ubbergen zou aansluiten. De gemeenteraad van Ubbergen heeft op 10 mei dat besluit ook genomen en de werkzaamheden om de formele besluitvorming in MUG verband voor te bereiden zijn begonnen.

Financiële middelen zijn nodig

“Er moeten middelen beschikbaar komen om de kosten te dekken die gemaakt moeten worden ter voorbereiding van de besluitvorming over de herindeling in augustus en november/december van dit jaar”, stelde het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) in het raadsvoorstel (B32).

Deskundigheid en menskracht is nodig

Het herindelingsproces is voor de betrokken gemeenten dusdanig ingrijpend dat er deskundigheid en menskracht voor nodig is, die op dit moment ontbreekt. Het college acht het gewenst om een projectleider van buiten daarbij in te zetten. Enerzijds uit oogpunt van kwaliteit c.q. deskundigheid en anderzijds uit oogpunt van objectiviteit. Ook de communicatie naar inwoners toe is erg belangrijk. De inwoners van de drie gemeenten, instellingen, andere belanghebbenden maar ook de
betrokken ambtenaren van de gemeenten zullen nadrukkelijk bij het proces worden betrokken.

De kosten

De kosten voor dit alles bedragen in eerste instantie € 160.000,-, waarvan € 65.000,- voor de projectleider en € 25.000,- aan onvoorzien is opgenomen. De kosten worden ook door de drie gemeenten naar rato van het aantal inwoners gedragen. Voor Groesbeek is dit dan € 90.000,-. Van de provincie is een bijdrage gevraagd en als de herindeling definitief wordt dan komt er te zijner tijd een frictievergoeding van het Rijk beschikbaar waaruit de herindelingskosten betaald kunnen worden.

Vervolg

De projectleider gaat aan de slag met het opstellen van een herindelingsadvies, een raadsvoorstel en (voorgenomen) raadsbesluit. Het streven is om in de raadsvergadering van 30 augustus dat herindelingsadvies voor te leggen met een plan van aanpak waarin dan ook de formele procesorganisatie meegenomen wordt.

DeGroesbeek.nl, Raadsvoorstel B32 GroesbeekTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 21 juni, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
HansPeters

Ook hier heb ik weliswaar als enige tegen gestemd dit kost ons 90.000 euro. Millingen heeft een probleem waarvan wij nu 90.000 euro op ons bordje gepresenteerd krijgen aan onderzoekskosten

Andre

Er wordt hier in de gemeente toch met geld gesmeten , dus die 90.000 euro kan er dan ook nog wel bij .
Groesbeek word door wanbeleid geregeerd, en men zit daar allemaal op eigen koninkrijkjes met hun eigen persoonlijke politiek gewin , stuk voor stuk.
En nu kun je jezelf wel op de borst slaan Hans , door te melden dat je als enigste hebt tegengestemd , maar heb ook al eens meegemaakt dat je ergens op tegen was en later er toch mee instemd ondanks toegevingen aan de burger .
Bah , wat een meelopers hier in de gemeente

wpDiscuz