Burgemeester op bezoek in Breedeweg

Woensdag 27 juni heeft burgemeester Keereweer een bezoek gebracht aan Breedeweg.


Keereweer in Breedeweg. Foto en rechten: Gemeente Groesbeek

Hij was daarbij te gast in verenigingsgebouw De Sleutel, De Goei.j Ka.mer, in de buurtmarkt-in-wording en in buurtcentrum De Körf. Tijdens de wandeling werd ook de speeltuin hoek Kruksebaan/Esdoornstraat nader bekeken.

Het was na Stekkenberg de tweede wijk die door de burgemeester werd bezocht. Na de vakantie zullen successievelijk de andere kerkdorpen en wijken aan bod komen.

Bezettingsgraad

Het beheer van De Sleutel is in handen van Fanfare Jubilate Deo en namens deze vereniging schetste de heer F. Wierink een beeld van de gang van zaken en leidde hij de burgemeester rond. In De Sleutel vinden behoorlijk wat verenigingen onderdak. Naast de fanfare zijn dat onder meer Toneelvereniging Den Zuuten Ienval, de Groesbeekse Vogelvrienden, Bond voor Senioren Breedeweg en de Zonnebloem. Daarnaast wordt er carnaval gevierd in De Sleutel en is het gebouw vertrekpunt van wandeltochten. Dat neemt niet weg dat de bezettingsgraad –zeker overdag – omhoog moet en breder gebruik noodzakelijk is, zo gaf de heer Wierink de burgemeester mee. Hij herinnerde er aan, dat het ook steeds de intentie van de gemeente was om er meer organisaties en verenigingen onder te brengen. Een gemeente die in het verleden fors in De Sleutel heeft geïnvesteerd. Het gebouw in de huidige vorm is in 2006 heropend.

Vrijwilligers

Zijn er in De Sleutel veel vrijwilligers actief, dat geldt zeker ook voor De Goei.j Ka.mer. Deze accommodatie wordt gerund door de Bond voor Senioren Breedeweg en namens deze bond gaf de heer W. Thijssen een nadere toelichting. De Goei.j Ka.mer kent activiteiten als biljarten, kaarten, sjoelen en (buiten uiteraard) jeu de boules. Ook is er een bloedprikpost in het gebouw gevestigd en worden er computercursussen gegeven. De Goei.j Ka.mer is gerealiseerd met ondersteuning van diverse partijen, waaronder de provincie Gelderland. Het gebouw is in 2007 opengesteld en in eigendom van Oosterpoort.

Ontmoeting

De heer H. Nelissen van Pluryn ging nader in op het assortiment dat de buurtwinkel Breedeweg straks te bieden heeft. Een assortiment waarbij men zo veel mogelijk leveranciers uit de directe omgeving probeert te betrekken. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt en de winkel wil ook op het vlak van ontmoeting aan de onderlinge samenhang bijdragen. Het is de bedoeling dat de winkel half september open gaat, maar tijdens de Vierdaagse wil men al open zijn om fris e.d. te verkopen.

Levendige discussie

Het wijkbezoek werd afgesloten met een “rondetafelgesprek” in De Körf met vertegenwoordigers van de Wijkraad Breedeweg, Groesbeekse Boys, Rood Wit, Parochie Breedeweg, Stichting Welzijn Groesbeek, Broadway Events, Jubilate Deo en de Bond voor Senioren plus een wijkbewoonster die zich inzet voor meer (onderlinge) verbinding vanuit het nabuurschap idee.
Het werd een levendige discussie waarbij de vraag hoe de drie accommodaties (Sleutel, Körf, Goei.j Ka.mer) naar tevredenheid met en naast elkaar kunnen functioneren extra aandacht kreeg.
De Sleutel zou bijvoorbeeld zeer geholpen zijn met een eigen beheerder, maar hoeft daar van de kant van de gemeente niet op te rekenen, zo maakte burgemeester Keereweer duidelijk.

De oplossing voor deze problematiek zal vanuit de wijk moeten komen. Waar vroeger de gemeente meer dan eens uitkomst kon bieden, wordt tegenwoordig meer van het zelf organiserende vermogen van inwoners verwacht.

Gemeente Groesbeek

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 1 juli, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Burgemeester op bezoek in Breedeweg

Reageren is niet toegestaan.