Huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand afgeschaft

De huishoudinkomenstoets is per 1 januari 2012 in werking getreden door een wijziging in de Wet werk en bijstand. De huishoudinkomenstoets betekent dat een gezin (hierbij horen ook inwonende meerderjarige kinderen en inwonende ouders) een gezamenlijk recht heeft op een Wwb-uitkering, en deze ook gezamenlijk moet aanvragen. Inkomsten van alle meerderjarige inwonende gezinsleden worden gekort op de uitkering. Met meerderjarig wordt bedoeld 18 jaar en ouder.

Deze huishoudinkomenstoets wordt nu alweer afgeschaft, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. In het zogeheten “Lente-akkoord” van de partijen CDA, VVD, SGP, GroenLinks en D’66 is dat besloten. Dat betekent dat bij aanvragen voor een Wwb-uitkering, bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag alleen rekening wordt gehouden met het inkomen en vermogen van een eventuele partner. Het inkomen en vermogen van andere inwonende gezinsleden (meerderjarig(e) kind(eren) of ouder(s)) wordt niet meer meegewogen. Wel kan de uitkering 10% lager zijn wegens het kunnen delen van kosten (o.a. woonlasten) met deze gezinsleden.

Belangrijk

Als u in 2012 heeft afgezien van het doen van een aanvraag voor een Wwb-uitkering, bijzondere bijstand, of langdurigheidstoeslag wegens de huishoudinkomenstoets, dan is het belangrijk om onderstaande informatie te lezen.

Inwonend bij ouder(s) of bij kind.

Bent u 18 jaar of ouder maar jonger dan 65 jaar en heeft u vanaf 1 januari 2012 geen of onvoldoende inkomsten uit werk of uit een andere regeling? Heeft u geen Wwb-uitkering aangevraagd omdat u inwoont bij uw ouder(s) of bij uw kind, die een uitkering heeft (hebben) of andere inkomsten? Dan kunt u nu alsnog een Wwb-uitkering aanvragen. Hierbij wordt gekeken of u mogelijk eerder dan de aanvraagdatum (maar niet eerder dan 1 januari 2012) recht heeft op een uitkering. Bij aanvragen die binnenkomen tot twee maanden na publicatie van de wet waarin de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft, wordt hiernaar gekeken. De datum van publicatie is nog niet bekend.
Als u jonger bent dan 27 jaar, moet u de aanvraag doen bij het Jongerenloket in Nijmegen. Aan de Wwb-uitkering worden verplichtingen opgelegd, onder andere de verplichting om werk te zoeken.

Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag

Heeft u vanaf 1 januari 2012 bijzondere kosten gehad maar heeft u afgezien van een aanvraag voor bijzondere bijstand wegens de huishoudinkomenstoets? Dan kunt u nu alsnog een aanvraag doen. Dat geldt ook voor de langdurigheidstoeslag.

Gemeente GroesbeekTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 8 juli, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand afgeschaft

Reageren is niet toegestaan.