“Fusie Millingen, Ubbergen en Groesbeek per 2015”

De colleges van burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek hebben deze week het herindelingsontwerp goedgekeurd. Daarmee stellen zij de gemeenteraden voor om te streven naar een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2015.

Doel is een economisch, bestuurlijk en landschappelijk sterke gemeente aan de oostflank van Nijmegen te gaan vormen. Eind augustus buigen de drie gemeenteraden zich over het ontwerp.

Motieven

De fusie is volgens de colleges nodig om de volgende redenen:
-De drie gemeenten vormen samen een krachtige en mooie landelijke gemeente. Met behoud van de eigen identiteit per kern ontstaat een herkenbare gemeenschappelijke basis voor een sterke gemeente die qua sociale en economische structuur, mentaliteit en ambitieniveau evenwichtig in elkaar zit.
-Samen kunnen sociale, economische, ruimtelijke, landschappelijke en economische kansen en mogelijkheden beter benut worden.
-Samenvoeging van drie losse organisaties in één stevige ambtelijke organisatie levert minder kwetsbaarheid op, een betere dienstverlening en minder kosten.
-Samen is er sprake van efficiënter besturen én samen leggen de gemeenten meer gewicht in de schaal van bestaande en nieuw te vormen samenwerkingsverbanden in de regio Nijmegen en daarbuiten.
-Het afstoten van taken door het rijk met bijbehorende bezuinigingen zorgt ervoor dat elke gemeente afzonderlijk veel moeilijker die taken naar behoren kan uitvoeren voor haar inwoners. Samen kunnen we dat veel beter aan.

Als de drie gemeenteraden eind augustus akkoord gaan, start begin september een inspraakperiode van acht weken waarin de inwoners hun mening over de herindelingsplannen kunnen geven. De gemeenteraden besluiten vervolgens in december definitief of ze via de provincie Gelderland aan het rijk vragen om hun drie gemeenten samen te voegen. Uiteindelijk moeten de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan.

Verdergaande ontwikkeling

Een fusie van de gemeenten gaat verder op een ontwikkeling die al jaren gaande is. Op steeds meer terreinen werken de gemeenten samen. Zo is er ambtelijk tussen Groesbeek en Millingen al sprake van een fusie. De gemeenten zijn volgens de colleges op lange termijn te klein om alléén verder te bestaan. Dat geldt zeker voor Millingen aan de Rijn met haar 5900 inwoners, maar óók voor Ubbergen en Groesbeek met resp. 9.400 en 18.200 inwoners. De nieuwe gemeente heeft met ruim 34.000 inwoners wel voldoende omvang om de toekomst met vertrouwen aan te gaan.

Verschillen

Er zijn ook verschillen tussen de drie gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen en belastingen. Die zijn in kaart gebracht. De nieuwe gemeente krijgt een termijn van twee jaren om die verschillen weg te werken, de zogeheten harmonisatie. De nieuwe gemeente is, zo blijkt uit onderzoek van de provincie, voldoende financieel krachtig om dit, zonder aantasting van het voorzieningenniveau, ook te kunnen.

Het herindelingsproces wordt gestuurd door een Stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters en drie wethouders van de drie gemeenten, namens de colleges van B&W, met de gemeentesecretarissen en een projectleider als adviseur. De fractievoorzitters van de gemeenteraden vormen samen een klankbordgroep.

Na besluitvorming in december gaat de stuurgroep aan de slag om de drie gemeenten in bestuurlijk, juridisch, administratief en organisatorisch opzicht tot één geheel te maken. Uiterlijk december 2014 moet dat klaar zijn.

Gemeente Groesbeek

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 juli, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 4 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
blaag

dus we kunnen een mening geven. geen referendum?
jammer dus eigenlijk staat het al vast met andere woorden.
ben benieuw wat het de burger dit maal meer gaat kosten.

Bert

Allemaal stemmen op de partijen die hierin tegenstemt hebben, zou ik zeggen.
Het is wel duidelijk dat de inwoners van Groesbeek dit gaan voelen in hun portomonnee. Belastingen die omhoog gaan e.d..
En dan zullen ze wel gaan roepen dat we al jaren verwend zijn met lagere heffingen dan in andere gemeenten om het recht te praten.

Realist

@Bert. Dat denk ik ook. Onder het mom van ‘het is jaren eigenlijk te goedkoop geweest’ zullen we fors meer moeten gaan betalen.

HansPeters
Stel dat de raden inderdaad positief adviseren, dan zal de nieuwe raad in 2015, het verhaal belasting gaan bepalen. Het Rijk stelt wat frictiekosten ter beschikking, waardoor er minder aanloop kosten zouden zijn. Verder wil ik even mijn kruit droog houden. We kunnen technische vragen stellen tot 6 augustus, 21 augustus is er een gezamenlijke vergadering en eind augustus komt er een voorgenomen besluit, daarna is het volk aan de beurt, maar hoe is mij vooralsnog onduidelijk. Reken er maar op dat ik dit het belangrijkste item vind, ik blijf van mening dat we dit niet met 17 personen, zijnde… Lees meer »
wpDiscuz