Informatie over ophalen van verblijfsdocumenten

Inwoners van de Gemeente Groesbeek, die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, hoeven hun verblijfsdocumenten in de toekomst waarschijnlijk niet meer bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in ‘s-Hertogenbosch op te halen, maar kunnen hiervoor bij een uitgiftepunt in de regio terecht.

Momenteel beschikken 313 van de 18.870 inwoners van de Gemeente Groesbeek niet over de Nederlandse nationaliteit. Dit betekent dat zij in beginsel één keer per vijf jaar (nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie) respectievelijk één keer per jaar (nationaliteit van een derde land) hun verblijfsdocumenten moeten vernieuwen.

Project Front Office IND

In het kader van het “Project Front Office IND” heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst de taken van de Gemeente Groesbeek in het kader van de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 overgenomen. Dit betekent dat inwoners van de Gemeente Groesbeek, die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, hun verblijfsdocumenten sinds 2007 niet meer bij de Gemeente Groesbeek, maar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in ‘s-Hertogenbosch moeten ophalen. Indien zij de reiskosten door omstandigheden niet kunnen betalen, kunnen zij hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Positief effect op de lokale economie

GroenLinks vindt deze situatie onwenselijk. Enerzijds, omdat de overheid er voor de burger is, en niet andersom (reiskosten: 18,78 € per persoon; reistijd: 2,5 uur; gederfde inkomsten door tijdverlies). Anderzijds, omdat uit ervaringen van de Gemeente Kerkrade en onderzoek van I&O Research blijkt, dat een uitgiftepunt in Groesbeek een positief effect op de lokale economie zou kunnen hebben. Zo verwacht bijvoorbeeld de Gemeente Kerkrade binnenkort 400 bezoekers per uitreiking en bezoeken 23 percent van de Nederduitsers, nadat zij een paspoort bij de Gemeente Enschede hebben aangevraagd, de plaatselijke horeca respectievelijk één of meerdere winkels.

Uitgiftepunt in de regio

Het College heeft zich derhalve bereid verklaart om in samenwerking met de omliggende gemeenten het voorbeeld van de Gemeente Kerkrade te volgen, en de Immigratie- en Naturalisatiedienst te verzoeken om verblijfsdocumenten één keer per maand bij een uitgiftepunt in de regio uit te reiken.

Vragen van GroenLinks Groesbeek aan het college over dit onderwerp
Antwoorden van het college op vragen GroenLinks Groesbeek
N.B: Beide bestanden zijn zogeheten .PDF-bestanden.

GroenLinks GroesbeekTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 augustus, 2012 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Informatie over ophalen van verblijfsdocumenten

Reageren is niet toegestaan.