Groesbekers verdeeld over herindeling

In Groesbeek zijn tijdens de inspraakperiode over het herindelingsontwerp van de herindeling MUG 126 zienswijzen ingediend. 58 Groesbekers waren voor, 58 tegen en 10 inwoners bleven neutraal. Dit blijkt uit de cijfers die donderdagmiddag bekend zijn gemaakt.

Het overgrote deel van álle indieners van zienswijzen over de gemeentelijke herindeling is voorstander. In totaal zijn 191 zienswijzen ingediend, waarvan er 114 (59,69%) vóór een herindeling zijn, 62 tegen (32,46%) en 15 (7,85%) neutraal/geen mening.

Op 30 augustus stemden de gemeenteraden van Milllingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in met het herindelingsontwerp. Met dit instemmend besluit ging de officiële acht weken durende periode van start waarin het ontwerp ter inzage lag. Tijdens deze periode konden inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze (mening over) op het herindelingsontwerp kenbaar maken.

Uitslag per gemeente

Groesbekers dienden de meeste zienswijzen in: 126 waarvan 58 tegen, 58 voor en 10 neutraal. In Ubbergen hebben slechts 18 inwoners een zienswijze ingediend: 15 voor, 2 tegen en 1 neutraal. In Millingen aan de Rijn lag het aantal iets hoger: in totaal 44 zienswijzen waarvan 39 voor, 2 tegen en 3 neutraal.

Uit gesprekken die de gemeentebesturen tijdens de inzage periode met inwoners voerden, blijkt overigens dat inwoners over het algemeen neutraal tot positief tegenover een herindeling staan. Een herindeling met bijvoorbeeld Nijmegen zou volgens hen meer weerstand oproepen. Veel inwoners zijn van mening dat Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek logische partners zijn voor een gemeentelijke herindeling.

Een veelgenoemd argument door voorstanders is dat schaalvergroting noodzakelijk is om de dienstverlening van de drie gemeenten goed te blijven uitvoeren. Tegenstanders maken zich vooral zorgen om de financiële reserves van Groesbeek. Ze denken dat de belastingen in Groesbeek omhoog zullen gaan en de subsidies zullen verminderen.

Ten slotte zijn er nog drie zienswijzen van omliggende gemeenten ontvangen. De gemeenten Kranenburg en Kleve hebben geen bezwaar tegen de gemeentelijke herindeling. De gemeente Heumen wenst de MUG-gemeenten succes toe in het herindelingsproces en geeft aan in de toekomst te willen samenwerken.

Vervolg herindelingsprocedure

Het overgrote deel van de indieners van zienswijzen staat positief tegenover de gemeentelijke herindeling tussen Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Ook vanuit de omliggende gemeenten zijn geen bezwaren tegen de voorgenomen gemeentelijke herindeling ontvangen. Er zullen daarom geen belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in het herindelingsontwerp en aan de drie gemeenteraden wordt voorgesteld om te komen tot een herindeling per 1 januari 2015.

Ook de kabinetsplannen zijn geen reden om nu van koers te veranderen. In het kader van de kabinetsplannen kan deze fusie gezien worden als een stap in de goede richting. Van belang is dat gemeenten in de toekomst berekend zijn op de taken die van de overheid op hun afkomen. De herindeling zorgt ervoor dat we een sterke, landelijke en bestuurskrachtige gemeente vormen die klaar is voor de toekomst.

Alle voor- en tegenargumenten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in het definitieve herindelingsontwerp: het herindelingsadvies. In dit herindelingsadvies worden alle argumenten opgesomd en beantwoord. 20 december 2012 nemen de gemeenteraden in hun eigen raadsvergaderingen een definitief besluit over het herindelingsadvies. Als dit besluit positief is, dan is de herindeling weer een belangrijke stap verder.

Daarna wordt het officiële wetgevingstraject gevolgd via Gedeputeerde Staten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Ministerraad, de Raad van State en vervolgens de Tweede en Eerste Kamer. Het hele proces is gericht op een herindeling per 1 januari 2015.

DeGroesbeek.nl, MUGHerindeling.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 15 november, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 12 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Tommy

Totaal niet overtuigend dus als je de cijfers van Groesbeek alleen bekijkt en het totaalplaatje is met hulp van andere gemeenten wat positiever geworden. Dat ze in millingen massaal voor zijn is nogal logisch omdat ze uit de stront getrokken worden en ubbergen is blij dat het mee mag spelen. Snap ook niet wie er uit millingen in godsnaam tegen is? Dan heb je iets niet helemaal begrepen of je loopt te geinen.

Nuchtere klant
ik zou me niet zo druk maken over de herindeling. De kabinetsplannen duwen ons dat dadelijk gewoon door de strot, net zoals het gehele regeerakkoord. Wat veel ernstiger is, de beperking van de ontslagbescherming, de zeer forse verkorting van de WW duur, Na een jaar WW al automatisch naar bijstandsniveau, GEEN beleid om 45 plussers weer vlot aan het werk te krijgen. Iedereen tussen de 50 en de 70k gaat 6,25% inleveren, terwijl de inkomens van een ton en meer, niet echt gaan meebetalen aan de crisis. Wil je ergens invloed op hebben, dan wordt je als de donder lid… Lees meer »
Hans

Onbegrijpelijk dat er nog negatieve duimpjes worden gegeven op bovenstaande reactie van Nuchtere klant??
Zullen wel de mensen zijn die ruim bovenmodaal verdienen en VVD-er of PVDA-er zijn.
Die gun ik dan bij deze ontslag zodat ze ook voelen wat de MEESTE mensen gaan voelen.

Ach Hans..die gasten krijgen ook nog een mooi bedrag mee als ze er uit vliegen.De gewone mens kan blij zijn als hij/zij geen schop na krijgt!
Nederland is een enorm asociaal land aan het worden waar de mensen alleen nog aan zichzelf denken en mensen die het minder hebben met de nek worden aangekeken!

HansPeters
Even n vertaling naar Groesbeek, we hebben ongeveer 18.900 inwoners. 1890 neutraal. 8505 voor herindeling en 8505 tegen herindeling. Indien 45% van je inwoneraantal tegen is, dan zou je toch na moeten gaan denken. Zonde dat er zo weinig gebruik is gemaakt van de inloopavonden, van ons voorstel tot een referendum. En dan aan de nuchtere klant zou ik willen zeggen. De voorgenomen kabinetsplannen zijn er nog niet meteen door, de herindeling is een kwestie van nog een paar dagen. De rest van het WW verhaal en het inlever verhaal zijn ook plannen. Uiteraard zijn alle kabinetsplannen van nu huivering… Lees meer »
Roel

De procentuele vertaling van de getallen naar Groesbeek is op zich leuk, maar volgens mij statistisch niet helemaal verantwoord. Het aantal van 126 mensen op een totaal van ongeveer 19000 inwoners lijkt mij niet voldoende representatief. Het is – zo te zeggen – een “opkomstpercentage” van 0,7%. Eén op één doovertalen naar het totaal is daarom niet zonder meer mogelijk.

De conclusie die je zou kunnen trekken, is dat het blijkbaar toch niet voldoende leeft. Wie zwijgt, stemt toe?

Wellicht doordat dit wordt gezien als reclameuiting ipv in te gaan op de materie

HansPeters
Precies Roel dat is de vertaling van het gemeentebestuur. Vandaar dat ik het inderdaad zo ruw vertaal. Ik laat deze getallen ook alleen op Groesbeek los. Indien je het nog verder zou vertalen naar 33.000 inwoners haal je jouw percentage ook niet. Ik doe in feite met mijn getallen niks dan zwart en wit met elkaar vergelijken. Vandaar dat het belang van mijn 16-1 weggestemde motie zo belangrijk was. Het gemeente bestuur denkt dat Groesbeek het wel best vindt. Ik/ Wij denk(en) van niet. 1 stem in de raad houdt helaas zo’n herindeling en de daarmee gepaard gaande, belangrijkste beslissing… Lees meer »
Roel
@Hans: Ik weet niet of dat de vertaling van het gemeentebestuur is. Op de site van de herindeling staat alleen een (feitelijke) opsomming. Geen extrapolatie van ‘indieners’ naar ‘inwoners’. Met de lage respons van zienswijzen is m.i. de conclusie dat ‘Groesbeek het wel best vindt’ op zich wel te rechtvaardigen. Het gegeven dat er weinig gebruik gemaakt is van de inloopavonden bevestigt dit. Ik denk dat de gemeente er goed aan doet door te gaan met de herindeling. Op den duur zijn kleine gemeenten niet in staat de taken die op hun bordje liggen goed uit te voeren. En regeren… Lees meer »
Paul

Kan iemand mijn geheugen trouwens opfrissen. Is er met regelmaat post van de gemeente geweest over dit alles en over data van bijeenkomsten enzo? Ik heb niks ontvangen. Naar mijn weten hebben namens de gemeente alleen het Weekblad en de gemeente site aandacht er aan besteed. Wat nu als je die site niet bezoekt en het weekblad niet leest? Post van de gemeente ontvangt en leest doorgaans iedereen, behalve de mensen die rekeningen niet betalen en bang zijn voor een aanslag hahaha.

www.hanspeters.eu
Paul Wij hebben echt 5000 kaarten in de bus gedaan.De respons was helaas ook maar mager. In verhouding heeft sociaalgroesbeek meer respons ontvangen op haar petitiegroesbeek site dan de drie gemeenten samen Roel ik weet niet of dat dit nu wel zo’n goed idee is. Ik ben geen voorstander van herindeling met of zonder 3 miljoen staatssteun van de provincie. Groesbeek staat er voor wat betreft reserve positie nog niet zo heel slecht voor. Voor wat betreft het verplichten zo ver was het nog lang niet, Nijmegen had bovendien wel interesse voor Millingen een begrotings tekort van ruim 6ton jaarlijks,… Lees meer »
maikel

toekomst…….

20 jaar geleden was groesbeek zo’n leuk gezellig en op zichzelf dorpje….

wpDiscuz