[Update] VOLG: “Geen overwegend draagvlak”

Volgens VOLG is er onder de inwoners van Groesbeek niet voldoende draagvlak voor een herindeling met de MUG-gemeenten. De partij heeft gerede twijfel over nut en noodzaak van de op handen zijnde fusie tussen de MUG-gemeenten, als zij kijkt naar efficiency, financieel- economisch effect op de lange termijn en het gebrek aan steun binnen de gemeente Groesbeek en stelt daarom raadsvragen.

Onlangs werd er door de Universiteit van Groningen (RUG) een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat de beoogde efficiency en de financieel-economische verwachtingen na een fusie zijn uitgebleven. ln de eerste jaren werden wel besparingen vastgesteld, maar in latere jaren werd een sterke verhoging van kosten (10% tot 20%) waargenomen. Een herindeling van de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp is onlangs, vanwege onvoldoende draagvlak, afgewezen door de Tweede Kamer. Het RUG-onderzoek is gebaseerd op de fusies van 106 naar 39 gemeenten in de afgelopen 10 jaar.

Voor VOLG zijn het onderzoek en de recent bekend gemaakte cijfers met betrekking tot de zienswijzen in Groesbeek reden om diverse raadsvragen aan het college te stellen. Groesbekers zijn namelijk verdeeld over de herindeling. Uit cijfers blijkt dat er van de 126 ingediende zienswijzen uit Groesbeek 58 voor, 58 tegen en 10 neutraal waren.

VOLG wil nu onder andere weten hoeveel gemeenten met een artikel 12-status in de afgelopen tien jaren zijn gefuseerd met een gezonde gemeente en hoeveel gefuseerde gemeenten de laatste 10 jaar een artikel 12-gemeente zijn geworden. Tevens vraagt VOLG zich af of het Groesbeekse college zich wel voldoende gesteund voelt in de fusieonderhandelingen naar aanleiding van het lage aantal ingediende zienswijzen.

Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek nemen op 20 december 2012 ieder afzonderlijk een besluit over de herindeling. Als dit besluit positief is, dan is de herindeling weer een belangrijke stap verder. Daarna wordt het officiële wetgevingstraject gevolgd via Gedeputeerde Staten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Ministerraad, de Raad van State en vervolgens de Tweede en Eerste Kamer. Het hele proces is gericht op een herindeling per 1 januari 2015.

Update 19-12-2012
Het college heeft inmiddels gereageerd op de vragen. Zij is van mening dat er voldoende draagvlak is en benadrukt dat veel negatieve zienswijzen een standaardbrief zijn. “Personen die tegen een herindeling zijn, zullen sneller een negatieve zienswijze indienen. Het aantal negatieve zienswijzen is dan ook als zeer beperkt aan te merken”.

Wat betreft het onderzoek van de RUG wordt er door het college ook verwezen naar een onderzoek van 2008 (ook van de RUG). Daaruit blijkt dat een herindeling vooral voordelen heeft. Enig nadeel is dat de afstand tot de burger groter wordt en daarmee de opkomst bij de verkiezingen lager is. De dienstverlening wordt verbeterd, de bestuurskracht alsmede professionaliteit van het ambtelijk apparaat nemen toe en een herindeling leidt gemiddeld genomen niet tot lastverzwaring voor de burgers.

Ook wordt er antwoord gegeven op de zes vragen van VOLG. Het aantal gefuseerde gemeenten dat een artikel-12 gemeente is geworden is erg laag: 1. Verder geeft het college aan dat zij zich, ondanks de weinig ingediende zienswijzen, voldoende gesteund voelt in de fusieonderhandelingen.

De definitieve besluitvorming over de MUG-herindeling heeft morgen (donderdag) vanaf 20:00 uur tijdens drie afzonderlijke (Millingen, Ubbergen, Groesbeek) raadsvergaderingen plaats. De verwachting is dat alle gemeenten een meerderheid in de raad vóór herindeling krijgen.

Volledige reactie college op vragen VOLG.

DeGroesbeek.nl, Onderzoek RUG

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 december, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 33 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
johan 2

58 VOOR? Ik moet er wel 59 van maken: de regering gaat ALLE gemeenten samenvoegen tot gewrochten van 100.000 inwoners of meer.
Wat valt er nu nog te bedenken/ discussieren/ af te vragen?

Sjonnie

Johan daar is al kritiek op geweest en dat plan gaat niet zomaar door in ieder geval. Rutte heeft al gezegd dat gemeente niet gedwongen worden. Wel apart dat een coalitiepartij het toch niet zo ziet zitten.

Annick

@Sjonnie

Het is nog aparter dat datzelfde VOLG aan het winkelen is bij de partijen van de toekomstige gemeentegenoten.

De Kuier

T MUG niét. Mar t zal wél motte!

www.hanspeters.eu
Wat ik dan niet begrijp is dat VOLG niet mee stemde in mijn verzoek tot onderzoek waarom er zo weinig opkomst was geweest. Deze motie had juist het doel om het om te draaien. Het College geeft aan, dat onze inwoners het ermee eens zijn. @Johan2 die plannen zijn er maar die zijn nog lang niet door de eerste kamer. Wij/ ik ben/ zijn zeker niet aan het winkelen, aanstaande maandag komen komen de fractievoorzitters van de aanstaande gemeente voor het eerst bij elkaar, ik zal daar nu zeker nog niet aan deelnemen. Ik vind dat nog te prematuur, eerst… Lees meer »
Hans
Laat de Gemeente maar eens alle huisadressen aanschrijven met een formulier waarin men zijn/haar ja of nee kan laten invullen. Wedden dat daar hele andere cijfers uit gaan rollen dan 58 voor en 58 tegen?? Ik verwacht dan zeker 80% nee tegen slechts 20% ja over de totale bevolking van Groesbeek. Dat de opkomst zo laag is geweest heeft te maken met de verplichting om een zienswijze in te moeten vullen. Daarin moet je aangeven wat je motivatie is als je tegen bent!! Als die motivatie niet duidelijk en onderbouwd is wordt er niets mee gedaan, maar wie beslist dat???… Lees meer »
de buurman

Volg is ook een geval van graag in de stoel zitten en blijven zitten was men eerst tegen later stemmen ze toch wel mee om willen van zitplaats.

In het verleden heeft volg div stellingen aangenomen als zijnde tegen maar uiteindelijk stemmen ze toch voor.

Als Giesbers niet wil dan pakken ze hem plezier reisjes af zoals resent naar Azijn dorpjes

Zienswijzerrrr
Er zijn maar 126 zienswijze ingediend? Daar geloof ik helemaal niets van, het kan toch bijna niet anders dan dat er mee zienswijzes zijn ingediend? Ik heb er zelf 12 laten schrijven door (en nee, niet zelf, maar geheel legitiem, zoals het hoort) ons pap, mam, opa en oma’s enz. Dan heb ik in m’n eentje bijna 10% van het totaal aantal ingediende zienswijzes OP DE BUS gedaan, dat geloof ik never nooit. En ook wel heeeeel toevallig dat er precies evenveel voorstemmers dan tegenstemmers zijn, terwijl de algemen gedacht in Groesbeek m.i. toch echt TEGEN is.. Wie kan mij… Lees meer »
Zienswijzerrrr

En waarom zou je de moeite nemen om een zienswijze op te stellen als je neutraal bent? Ik wel niet zeggen dat ik lui ben ofzo, maar dan voegt de zienswijze totaal niets toe aan de besluitvorming?!

10 neutrale zienswijzes? 10 van de 126? Dat is bijna een tiende, ik vind het maar frapant allemaal..

Volgens mij worden we flink voor het lapje gehouden door de Daltons op het gemeentehuis.

ijsbeer
De fusie van Bussum etc. (totaal ruim 70.000 inwoners) is afgeblazen vanwege diepe verdeeldheid TUSSEN de gemeenten. Hier is die verdeeldheid er niet, alle gemeenteraden zijn in (over)grote meerderheid voor. En de burger? Die vindt het allemaal wel best. Wat een flauwekul om te willen gaan onderzoeken waarom mensen geen zienswijze hebben ingediend. Het antwoord kun je zo wel verzinnen: we vinden het blijkbaar prima, acceptabel, noodzakelijk, gewenst of onontkoombaar en we hebben zeker geen zin om ons er mee te bemoeien. Zeg, gemeenteraadsleden (van Volg en Sociaal Groesbeek), kunnen jullie nou helemaal niks zelf?! De burger mag van de… Lees meer »
www.hanspeters.eu

Beste Ijsbeer volgens mij komen die voor in de noordpoolgebieden. Die mensen die ik spreek zijn tegen herindeling en ik vertegenwoordig die groep. Ik neem niet net als velen (politici)wel doen zonder meer aan, dat wij Groesbekers het allemaal wel best vinden. Ik geloof daar helemaal niks van. En gelukkig voor jou is er een keuze te maken onder meerdere partijen en misschien (hopelijk komt dat niet zover) ook wel uit andere MUG partijen

Nuchtere klant
Ik zou wel eens willen weten hoe hoog de schade is, door onprofessionele dorpspolitiek, waarbij lokale bedrijven, organisaties en burgers worden beperkt in hun economische groei, ontwikkeling en levenssfeer. Dorpspolitici laten veelal hun oren hangen naar kleinburgerlijke standpunten en ontberen visie. Voorbeeld: 15 jaar geleden is op de Pannenstraat klinkerbestrating aangebracht, met Provinciale subsidie, om dit te laten volgen door maatregelen om het dorp verkeersluw te maken. Nadat men niet durft door te pakken vanwege reacties uit een beperkte groep, gaat de klinkerbestrating er dadelijk uit en kan de verkeersdruk verder toe nemen. Men luistert NIET naar de voetgangers en… Lees meer »

Fijn dat VOLG kritisch blijft en vraagtekens durft te blijven stellen. Maken ze zich bij de grote partijen vast niet geliefd mee… Maar heel terecht! Mijn stem gaat naar VOLG.

kruimeltje

Het is dapper van VOLG dat ze blijven opkomen voor Groesbeek en erg kritisch naar de herindeling kijken.

@Ijsbeer Ik begrijp niets van je redenering. Eerder geef je aan dat volg maar wat doet en nu verwijt je ze dat ze gaan onderzoeken. Wat wil je nu?
Afgeven op de politiek is makkelijk. Je roept gewoon iets en dat is het dan.

Martijn schmiermann

Als er bij de 58 zienswijzen tegen in groesbeek er 33 vooringevulde formulieren van volg zitten en zienswijzerrr er 12 zelf heeft ingevuld ( met pap, mam, opa en oma etc.) dan zijn er dus nog maar 13 individuele zienswijze indieners over.

jantje.

Wat een ontiegelijk polititiek gezwam allemaal met die fusie…ze hadden iedere bewoner in ons Groesland een brief moeten sturen met de voor en de nadelen van zo,n fusie…een referendum dus…dan pas hadden ze exact geweten wat wij inwoners ervan vinden…maar men weet daar maar al te goed wat de uitkomst van zo,n referendum zal zijn als het aan de inwoners ligt…GEEN FUSIE DUS…

Marie

En als eerste sneuvelen bij een herindeling de plaatselijke politieke partijen. Wat weet ik als inwoner van Groesbeek van de plaatselijke partijen en poltiek in Millingen en Ubbergen ? Nou niks dus en boeien en dat geldt ook omgekeerd, ben al blij als ik ze kan verstaan en dat geldt ook omgekeerd. Kortom de plaatselijke, dichtbij de burger democratie legt het loodje.

Realist

@Schmiermann: Het kan ook te maken hebben met het ‘vertrouwen’ van de burger in het dualisme in Groesbeek. Het dualisme dat in Groesbeek slecht een papieren feit is. Je weet zelf dat de coalitie fracties – op uitzondering van VOLG in deze kwestie na – het college vrijwel altijd klakkeloos en kritiekloos volgen. Denk jij nu werkelijk nog dat iemand de mogelijk tot het indienen van zienswijzen serieus neemt? Als je als politicus serieus genomen wil worden moet je vooral met een huwelijksbus op de proppen komen. Hoe carnavalesk kan en wil je zijn?

@Hans: Heb je een beter alternatief? Grote kans dat het plan “minimaal 100.000 inwoners per gemeente” niet zomaar doorgaat, maar dat er minder gemeenten komen is duidelijk. Als Groesbeek de hakken in het zand zet voor wat MUG betreft, wordt na enkele jaren van overheidswegen bepaald dat we (waarschijnlijk met Nijmegen) MOETEN fuseren. Dit in ogenschouw nemend, is MUG verreweg een betere oplossing. Maar nogmaals: Ik hoor graag een alternatief van je. Niet alleen zeggen dat iets niet deugt, ook met een oplossing komen. @Realist: Wat meneer Schmiermann doet, is de afstand tussen bestuur en burgers (letterlijk) verkleinen. Dat lijkt… Lees meer »
André
Ik zie zelf ook niet zoveel in een fusie, maar ik ben bang dat er geen keuze is wil onze gemeente nog een beetje ” zelfstandig” blijven. Als de gemeentes Ubbergen en Millingen door nijmegen worden opgeslokt word Groesbeek dat straks ook want er zijn dan geen optie’s meer om te fuseren , dan alleen met Nijmegen, nou dat wordt gezellig Groesbeek gemeente nijmegen op de plaatsnaam borden. Overal betaald parkeren , zelfs voor je eigen huis , hondenbelasting en noem maar op, met deze linkse gemeente wil je op den duur toch geen verplichte fusie aangaan , als de… Lees meer »
wpDiscuz