Groesbeek zet definitieve stap naar herindeling MUG

Groesbeek heeft donderdagavond door het vaststellen van het herindelingsadvies (.PDF-bestand) de laatste, definitieve stap naar een herindeling met Millingen en Ubbergen gezet. De twee laatstgenoemde gemeenten namen in afzonderlijke raadsvergaderingen hetzelfde besluit.

Het vaststellen van het herindelingsadvies door de MUG-gemeenten is een historisch besluit te noemen. In augustus maakten de drie gemeenten al kenbaar om tot een herindeling te komen. Het herindelingsontwerp werd toen vastgesteld. De aftrap werd in maart al genomen.

De avond van het besluit

Op donderdagavond 20 december 2012 had er vanaf 20:00 uur in de drie betrokken gemeenten een raadsvergadering plaats. Daarin moesten de drie gemeenteraden afzonderlijk een definitief besluit nemen. In Groesbeek maakten de burgers geen gebruik van het spreekrecht en volgde er een twee uur durend debat tussen de raadsleden. VOLG en Sociaal Groesbeek bleven na 2,5 uur vergaderen als enige tegen de herindeling: 13 voor, 4 tegen. In Millingen aan de Rijn was men al na een halfuur klaar. De raad was daar unaniem voor de fusie. Ubbergen bereikte exact hetzelfde resultaat na drie kwartier.

Herindeling noodzakelijk

De fusie van de MUG-gemeenten is noodzakelijk omdat de drie gemeenten samen een krachtige gemeente van ongeveer 35.000 inwoners aan de oostflank van Nijmegen vormen. Een herindeling zorgt ook voor een sterkere bestuurlijke en ambtelijke organisatie, waardoor de gemeente beter op deze ontwikkelingen kan inspelen en uitvoeringsproblemen in de toekomst kan voorkomen. De fusie is ook nodig omdat Groesbeek in de toekomst niet meer zelfstandig verder kan gaan. De bestuurskracht wordt uiteindelijk zo zwak dat de raad mogelijk niet meer zelf kan bepalen en dat anderen dit voor Groesbeek doen. De kans is groot dat het heuveldorp dan bij Nijmegen wordt gevoegd en daar is niet iedere Groesbeker even blij mee.

Communicatie naar inwoners

De gemeenten probeerden via diverse media de inwoners in te lichten over de aanstaande herindeling. De website van de gemeente werd ingezet, alsook de huis-aan-huisbladen “Groesbeeks Weekblad” en “De Rozet”. Er is voor de fusie ook een herindelingswebsite gelanceerd met bijbehorend Twitter-account en YouTube-videokanaal. DeGroesbeek.nl besteedde ook met regelmaat aandacht aan de aanstaande fusie (laatste 15 MUG-artikelen), waar de nodige reacties op volgden.

Er werden in Millingen, Ubbergen en Groesbeek inloopavonden gehouden en er reed een zogenaamde “Bruiloftsbus” rond waar men informatie bij raadsleden kon inwinnen. Van deze mogelijkheid maakten echter weinig burgers gebruik. Volgens de MUG-gemeenten was dit omdat de inwoners het “schijnbaar met de besluiten eens zijn, anders was er wel massaal protest geweest”. Anderen dachten juist dat het besluit om tot een fusie te komen achter de schermen al lang en breed is genomen en de burger niets meer te zeggen had.

Toch hebben inwoners het idee dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd, omdat de voor- en nadelen van de herindeling niet kort en duidelijk zijn aangegeven. Verder is er volgens veel Groesbekers weinig bekend over de financiële gevolgen voor de Groesbeekse bevolking en zijn er nog meer onduidelijkheden. Op veel vragen kan ook geen antwoord gegeven worden omdat de nieuwe gemeenteraad hierover beslist.


Herindelingslogo MUG.

Zienswijzen

Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kregen de inwoners van de MUG-gemeenten wél gewoon de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 191 zienswijzen ingediend. De uitslag was als volgt: 114 (59,69%) personen zijn vóór een herindeling, 62 tegen (32,46%) en 15 (7,85%) neutraal/geen mening. Vanuit Groesbeek kwamen de meeste reacties: 126 waarvan 58 tegen, 58 voor en 10 neutraal. Volgens de gemeente bestond een groot deel van de negatieve zienswijzen uit de voorgedrukte brief van VOLG. Ubbergen en Millingen aan de Rijn waren zoals verwacht massaal (in percentages, niet in opkomst) voor de fusie.

Anti herindeling

Het grootste verzet tegen de herindeling MUG kwam vanuit de Groesbeekse raad. Sociaal Groesbeek (SG) en coalitiepartij VOLG gaven duidelijk aan dat de inwoners te weinig betrokken waren bij de herindeling. SG opende hierop een petitiewebsite en deelde 5000 flyers in de gemeente Groesbeek uit voor een referendum. Hier kwam echter niet zo veel respons op als fractievoorzitter Hans Peters verwachtte.

VOLG opende een site met daarop informatie over de herindeling en twee voorbeeldzienswijzen om het de burger makkelijker te maken. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt. Toen de cijfers met betrekking tot de zienswijzen bekend waren ging VOLG over op raadsvragen. De partij vond dat er geen overwegend draagvlak was. VOLG is, na onderzoek, ook van mening dat niet iedere fusie de door de gemeenten genoemde voordelen heeft. Een nadeel is dat de afstand tot de burger groter wordt en daarmee de opkomst bij de verkiezingen lager is. De bestuurskracht wordt volgens de coalitiepartij ook niet áltijd groter.

Aan de reacties online was duidelijk te merken dat de Groesbeker verdeeld was over de herindeling.

Definitieve stap gezet. En nu?

Het herindelingsadvies zal nu worden doorgezonden naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, met het verzoek dit met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (artikel 5 lid 3 en 4 Wet Arhi). Indien de minister op basis van dit advies een voorstel voor een herindelingsregeling wil doen, verwerkt hij dat binnen vier maanden na ontvangst en stuurt dat aan de Ministerraad. Deze stuurt dit om advies naar de Raad van State. Daarna zal het formele wetgevingstraject worden gestart, dat uiteindelijk moet leiden tot vaststelling van de wet door de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal. Die hele procedure duurt gemiddeld 1,5 jaar. Na de publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt deze in werking en is de herindeling een feit.

Voor meer informatie over de aanstaande herindeling MUG verwijzen wij u door naar de website: www.mugherindeling.nl.

DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 20 december, 2012 door Redactie DeGroesbeek with 33 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Harrie Derks

Eindelijk is de kogel door de kerk.
Worden we eindelijk een grote gemeente en gaan we niet naar het Nijmeegse toe.
Iedereen hartelijk gefeliciteerd met dit wijze besluit.

Francis

Ik weet niet of we hier blij mee moeten zijn.
Maar nijmegen was ook geen optie.
De toekomst zal t wijzen.

Echte Piet

Op de Mayakalender is 20 december 2012 de laatste dag van het bestaan,voor GRUUSBEK ,MILLINGEN en UBBERGEN begint het vanaf deze datum pas.

Paul

De hele wereld zit zich druk te maken om verschillende doemscenario’s terwijl de Mayas gewoon het einde van onze zelfstandige gemeente zagen. Best knap trouwens.

Gijs

Groesbeek blijft groesbeek!

www.hanspeters.eu

Ik ben bang dat we de regie over ons eigen geld nu helemaal verliezen. Ik vond het ook geen item tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn mening is en blijft dat de inwoner op een andere manier gehoord had moeten worden. Om nu zoals nu op dit moment plaatsvind in Ubbergen een toast uit te brengen op de nieuwe gemeente, gaat mij toch echt iets te ver. Ik zal me zeker blijven inzetten voor onze gemeente en met een kritische blik de verdere gang van zaken gaan volgen.

hans

Niks nieuws, dat dit door ging,stond als een paal boven water,
Maar of wij er blij mee zijn,en van worden is een tweede,
De tijd zal het leren

Vissertje

Maar goed dat het world doomsday is vandaag, daar past dit bericht wel bij..

Nou, heeft de raad z’n zin? Genadeloos afstraffen die gasten.

Klaas

En weer hebben we weer niks te zeggen

Dutchy

Nu worden we allemaal muggen. Dat wordt een muggenplaag !

jantje.

Echt jammer dat die fusie gewoon door onze strot wordt geduwd zonder de inwoners bij deze beslissing erbij te betrekken…een referendum was natuurlijk de doodsteek geworden want bijna iedereen zou tegen zijn…wij inwoners zijn alleen in verkiezingstijd hard nodig om zieltjes te winnen…stelletje achterbakse stropdassen…

ijsbeer

Degenen die hier nog steeds tegen de fusie zijn, hadden beter in de afgelopen maanden wat meer hun best kunnen doen om de burgers te informeren en te mobiliseren. Maar nee, liever kwaaie berichtjes op een website posten dan de straat op gaan.
Zelf denk ik dat de meeste mensen het wel best vinden. Misschien overschatten we de rol die de gemeente in het dagelijks leven van mensen speelt. Die rol is gelukkig maar heel minimaal.

www.hanspeters.eu
Nou Ijsbeer ik denk nu toch dat je jezelf behoorlijk vergist.Indien d’r 1 partij is zijn best heeft gedaan is dat Sociaal Groesbeek wel. Ik heb zeker ook respect naar VOLG. Wij hebben deze week nog een oproep gedaan aan de Groesbeekse bevolking, om massaal hun stem te laten horen. De gemeente doet de OZB, de afvalstofheffing, de rioolheffing, voert de wet werk en bijstand uit, de WMO en dadelijk de AWBZ dat zijn slechts een paar voorbeelden die velen van ons direct gaan raken. Zolang je gezond bent, nog jong en onafhankelijk bent kost het je inderdaad maar een… Lees meer »
Peter

Inderdaad. We vinden het wel best. De meeste Groesbekers komen 1x in de 5 jaar op het gemeentehuis om het paspoort of rijbewijs te laten verlengen. En ook dat zal op termijn wel via internet mogelijk zijn.

Toonverbeet

Klote Heren had meer verwacht van de gemeente Groesbbek,
meer respekt voor de rasechte groesbekers jullie zitten allemaal vor je eigen hachie schande.

hendrikje

Wat jammer zeg.
Dat er bij ons in de gemeenteraad pers zitten die zelf niet uit Groesbeek kommen .
Want echt Groesbeker zal echt geen ja er tegen zeggen en zijn naam ten grabbel gooi .
De ja knikkers over dit besluit ga je schaam in hoek .
Want wij inwoners worden weer de dupe van jullie wijs besluit
Net als dat mooi centrum plan van jullie en die verkeerslichten of doorstroom tijd bord och och toch .

Hans

Nou hendrikje,
Het grootste deel van de gemeenteraad die voor hebben gestemd komt juist wel uit Groesbeek of woont er al bijna hun hele leven.
Hoe triest is dat??
Mijn stem gaat in ieder geval alleen nog maar naar VOLG of SG.

André

Zoals ik ook al eerder heb geschreven , leuk is de fusie niet maar deze is de beste optie.
Nee , lekker tegen stemmen zodat we straks verplicht bij Nijmegen gevoegd
gaan worden , dat is een leuk vooruit zicht .
Dan hebben we helemaal niets meer te zeggen over Groesbeek, als er toch gefuseerd moet worden dan maar met Ubbergen en Millingen , dan blijven we
voorlopig tenminste uit handen van Nijmegen , want dat is iets wat ik als echte Groesbeker dus echt niet wil .

Hans dat groesbeek nog een puinhoop is komt een groot deel door die VOLG figuren.

Kruimeltje

@wim een beetje vreemde opmerking. Vooral VOLG en SG hun best hebben gedaan om de belangen van Groesbeek maximaal te behartigen. Ik hoop dat de kiezer een goed geheugen heeft als er weer verkiezingen zijn.

Waar stond die G in GVP ook alweer voor?

wpDiscuz