Gemeente reageert op bezwaren CPH Groesbeek

Het voorontwerpbestemmingsplan De Lubert heeft van 14 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Dit plan omvat de herontwikkeling van De Lubert tot een voorzieningen- en recreatiecentrum in combinatie met een centrum voor psychisch herstel (CPH). Dit alles met behoud van het zwembad De Lubert.

Het plan heeft tot diverse reacties geleid. Bezwaarmakers moesten lang wachten op antwoorden, wat voor Sociaal Groesbeek reden was om raadsvragen te stellen. Op DeGroesbeek.nl leidde de komst van een CPH tot een discussie.

De gemeente heeft nu, naar eigen zeggen omdat een publieksvoorziening in het geding is, een beknopt overzicht van de reacties (R) en het antwoord (A) daarop op de gemeentelijke website en in het weekblad gepubliceerd.

R: De ruimtelijke onderbouwing ontbreekt en de effecten op de omgeving zijn onvoldoende uitgewerkt. Het plan moet bovendien op een structuurplan gebaseerd zijn.

A: Voor de planologische wijziging wordt een nieuw bestemmingsplan uitgewerkt, dat overigens geen ruimtelijke onderbouwing vereist, maar een toelichting. Die beschrijft zaken als huidige situatie, beleidskaders, planbeschrijving, uitvoeringsaspecten etc.
Verder heeft de gemeenteraad zowel de strategische visie als ook de structuurvisie vastgesteld.

De ontwikkeling van De Lubert past prima in de ontwikkelingslijnen van de strategische visie. De structuurvisie, bedoeld als uitwerking van de strategische visie, geeft aan dat de sectoren zorg en recreatie in Groesbeek kansrijk zijn.

Nader onderzoek leert verder dat de effecten op de omgeving beperkt zullen zijn; er wordt bijvoorbeeld geen enkele woon-werk functie in de omgeving belemmerd.


R: De leefbaarheid staat met dit plan onder druk, belangen omwonenden tellen niet mee en de gemeente heeft geen belang bij dit project. Verhuurmogelijkheid recreatiewoningen wordt nul.

A: Het is juist dat de bebouwing fors zal toenemen, vooral in de richting van de Cranenburgsestraat. Vanaf de Cranenburgsestraat blijft er ca. 25 meter grasveld met de bestaande bomen behouden. De gehele laanstructuur langs de oprit naar het recreatiepark (op één of twee bomen na) blijft behouden. De nieuwbouw gaat voor een groot deel schuil achter deze bomen. Naar de mening van de gemeente leidt deze opzet niet tot verminderde leefbaarheid.

Het belang voor de gemeente én de Groesbeekse gemeenschap is er wel degelijk, namelijk het op financieel verantwoorde wijze openhouden van het zwembad. De impuls die het zwembad krijgt, kan juist versterkend werken op het toeristisch klimaat en de verhuurbaarheid van de vakantiewoningen.


R: De financiële haalbaarheid is onvoldoende onderzocht. Aantasting van het gebied zal “massale planschadeverzoeken” tot gevolg hebben.

A: Het is nu zo dat het huidige zwembad een tekort voor de gemeente oplevert. De gemeente stoot de exploitatie af, is dus geen risicodrager, maar draagt de komende tien jaar bij in het exploitatietekort.

Wat de planschade betreft loopt de gemeente geen risico (ligt bij initiatiefnemers) en de gemeente schat de kans op planschade gering in.


R: Kan de omgeving de verkeerstoename wel aan? De rust zal verder worden verstoord.

A: Aanvullend onderzoek inzake parkeren en verkeer laat zien dat er geen verkeerskundige maatregelen nodig zijn. Het plan heeft ook geen negatieve gevolgen voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de omliggende wegen.


R: Er is geen concreet bouwplan, een projectbesluit vereist dit wel.

A: Er is geen sprake van een projectbesluit. Er wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit behoeft geen concreet bouwplan. Overigens zijn er al wel schetsen van de nieuwbouw.


R: Op de beoogde locatie gaan recreatie en zorg niet samen vanwege verschillende belangen en belevingen.

A: De doelgroep past juist uitstekend op deze plek met zwembad en nabijgelegen centrum. Het CPH (Centrum voor Psychisch Herstel) heeft juist voor deze locatie gekozen vanwege de combinatie met Resort op overwegingen van gastvrijheid, wellness en gezondheid.


R: Er is vrees voor mensen met zware aandoeningen, ernstige psychische stoornissen, mensen met een strafblad, onvoorspelbaar gedrag etc.

A: Het CPH is niet bedoeld voor mensen die ernstige psychische klachten hebben en lichamelijke verzorging nodig hebben, verslaafd zijn aan alcohol of andere drugs, geen eigen huisvesting hebben, zich niet kunnen aanpassen aan de groep of de huisregels, niet voor zichzelf kunnen instaan of mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben.


R: De zwembad-zekerheid reikt niet verder dan tien jaar. Het ontbreekt aan een verdere doorkijk.

A: De exploitatie van het zwembad drukt al jaren sterk op de gemeentebegroting en de gemeente committeert zich in ieder geval voor de komende tien jaar. Uiteraard hoopt de gemeente dat het zwembad ook daarna open blijft.


R: Bij de planvorming zijn omwonenden en eigenaren van vakantiehuisjes onvoldoende betrokken. Verzoeken om inzicht en participatie zijn genegeerd door de gemeente.

A:De gemeente heeft samen met het Resort en GGZ een plan ontwikkeld. Er zijn diverse varianten opgesteld en door de gemeenteraad is een variant gekozen die nader is uitgewerkt. Het initiatief is meerdere keren (openbaar en gedurende een lang tijdsbestek) in de raad aan de orde geweest.

Het plan is vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan, waar de inspraakprocedure op van toepassing is. De juiste inspraakprocedure is doorlopen. Daarnaast heeft de gemeente de plannen ruimer bekend gemaakt dan dat wet en regelgeving voorschrijven. Naar de mening van de gemeente hebben het proces en de procedure dan ook de juiste weg doorlopen.

Informatieavond over plan

Over het ontwerpbestemmingsplan “De Lubert” zal een informatieavond worden gehouden en wel op maandag 16 september, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis.

FacebookLogo_DG1 Like DeGroesbeek.nl op Facebook.

Bron: DeGroesbeek.nl, Gemeente MUG

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 20 augustus, 2013 door Redactie DeGroesbeek with 43 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
www.hanspeters.eu

Het College vergeet te melden dat de wet met ingang van 1-1-2014 verandert.17 mei 2013 heeft het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport het volgende gezegd
In het bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ2013-2914 zijn afspraken gemaakt over de versterking van de module POH-GGZ bij de huisart en de toekomstige Generalistische Basis GGZ IK zou de hele wetswijziging kunnen typen, maar heet u interesse kan ik het rapport van minister Schippers wel even ter kopiëring uitlenen. Dat is het verhaal en ik neem aan dat het College de wet kent, maar ze hebben nou eenmaal belangrijke afspraken gemaakt met 1 ondernemer

de nachtboswachter.

gemeente reageert beter te laat dan nooit hans geef wat meer uitleg aan werkgroep en omwonenden

www.hanspeters.eu

Je mag dat rapport van me hebben Nachtboswachter

www.hanspeters.eu

Overigens hebben ze nog tot vrijdag om fatsoenlijk antwoord te geven op openbare vragen, anders zoek ik de pers op. We hebben nu een College dat zich er met een Jantje van Leiden van af maakt met, antwoord op weloverwogen vragen.

de nachtboswachter.

kom het wel halen hans zou je ook eens moeten doen vandaar onze burgers er ook van balen de laksheid van onze gemeente maar als het om de wijnfeesten gaat zijn ze wel vlot.

kloeke

als al die onderzoeken gedaan zijn als die van de rondweg met die stoplichten en gedoe hebbik er veel vertrouwen in…….dit niemniknin je eigen straatje praten….dan die zin…we denken dat het, het toerisme bevorderd….tsjonge jonge…wat een maffioso

www.hanspeters.eu
Ik weet niet of dat jij dat weet kloeke ook daar heb ik verschillende verkeersveiligheidsvoorstellen gedaan. Zoals een oversteekplaats bij de carolus adelbrecht school,bordjes school aldaar een fietspad of eerdere oversteek dan bij Peerenboom, een lagere begroeiing rotonde Kloosterstraat de glascontainers AH ander. Oversteekplaatsen Nieuwe drulseweg Gavinstraat afrasteren met gaas dat je alleen maar over kunt steken bij de oversteekplaats, een slinger maken zodat fietser niet meteen op de zebra zijn. Herwendaalseweg hetzelfde uitrusten bij de oversteekplaats. 1017 handtekeningen opgehaald tegen de aanschaf van de VRI. Nergens luisteren die gasten op de troon naar. Jawel ze zien je als een… Lees meer »
kloeke

ik heb me er nooit zo in verdiept om eerlijk te zijn….maar ik heb een dikke crisistijd achter de rug. .ben anders tegen dingen aan gaan kijken en meer in de politiek interesseren. ….maar wat hier gebeurt slaat werkelijk alles…en al die gasten die dit”regelen”zijn volgend jaar als alles achter de rug is vertrokken…scoren jver andermans rug…bah

de nachtboswachter.

kloeke hans sta er helemaal achter.

de nachtboswachter.

het lijkt op het gemeentehuis wel de dick voor me kaar show

De krant komt er nu plotseling ook mee dat het allemaal wel goed zit (opdracht college?), maar laat dat verhaal van Hans over 2014 strategisch achterwege. Al die geruststellende woordjes ineens in de pers. Downplayen noemen ze dat toch?

hete zomer
Echt openheid van zaken wordt er niet gegeven, laat staan dat alles wordt verteld. Ze zijn maar al te blij dat het zwembad voor 10 jaar “veilig” is, maar klopt dat wel? En als de onderhouds-situatie van het zwembad in 2007 al ernstig was, hoe kan het dat er nergens in de plannen bekend wordt gemaakt wat er nu werkelijk aan de renovatie van het zwembad gedaan/besteed gaat worden? En over die veranderende wetgeving, waar Hans ook al over schrijft, waarom hoor je daar ook niets over? Zouden mensen die 10 weken daar gaan verblijven de kosten uit eigen zak… Lees meer »
www.hanspeters.eu
Het CPH heeft er ook heel lang over gedaan om met de Belgers plannen door te gaan. Ik plaats morgen een verslag van de bewaarders vertegenwoordiging met onze ambtenaar op mijn blog. Dan kan Groesbeek zien hoe er met openbaring bestuur wordt omgegaan inzake CPH/Lubert voor alle duidelijkheid ik ben niet uit op een hetze. Ik wil gewoon openbaring van bestuur. Inmiddels ben ik schriftelijk door de gemeentesecretaris benadert voor een gesprek en nadere toelichting op mijn vragen, vanmiddag ben ik gebeld door de secretaresse van de burgemeester voor een afspraak. Ik heb beide afgewimpeld , omdat ik vind, indien… Lees meer »
(BREED)

Hansie,Hansie, hedde geej nog wel tiet um te goan werke?

Kruimeltje

Een toelichting ontvangen lijkt mij toch echt van een andere orde dan een gift aannemen. Hans, appels met appels blijven vergelijken.

de nachtboswachter.

helemaal eens met breed en kameel kruimeltje wees blij dat hans er is hij haaldt wel de kastanjes uit het vuur trouwens ik ben benieuwt op wie jij stemt of zij

www.hanspeters.eu

@Breed ja hoor dat heb ik, ik ga dadelijk gewoon werken. Als je geen idee hebt van wat er speelt. kom dan niet met zulke domme opmerkingen. Als je vragen hebt kan je gewoon bellen.
Kruimeltje ik heb al vaker aangegeven ik reageer niet meer op jou. Lees gewoon de stukken nou is joh, laatste reactie als ik zie dat je ze weer niet gelezen hebt. Zonde van mijn energie die ik nog nodig heb om te werken

kloeke

en waarom moet dat bestemmingsplan geweizigd worden? lomt er over een paar jaar nog meer op het lubert terrein?

kloeke

nog zoiets uit dat stuk van de gemeente….het zal niet drukker worden op de cranenburgsestraat….en ze verwachten meer toeristen??? patienten??? personeel?? als je dit verwacht en dan zeggen dat het niet drukker word……als ze het onderzoek net zo oppervlakkig hebben gedaan als dat ze reageren…..dit word een fiasco met een jarenlange nasleep…voorbeeld verkeerssituatie centrumplan…

Hieronder staat tussen aanhalingstekens het statement van de gemeente. Volgens mij zijn er dan alleen zowel fysiek als psychisch gezonde mensen over of ben ik nog wat categorieën vergeten??

“Het CPH is niet bedoeld voor mensen die ernstige psychische klachten hebben en lichamelijke verzorging nodig hebben, verslaafd zijn aan alcohol of andere drugs, geen eigen huisvesting hebben, zich niet kunnen aanpassen aan de groep of de huisregels, niet voor zichzelf kunnen instaan of mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben”.

wpDiscuz