Begrotingsdebat 2013: begroting 2014 vastgesteld

Donderdagavond heeft de Groesbeekse gemeenteraad unaniem de begroting van 2014 vastgesteld. Het was het laatste begrotingsdebat van de huidige gemeente Groesbeek.

Klein overschot in 2014

Ondanks de herindeling met de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen per 1 januari 2015 is de meerjarenbegroting opgesteld op basis van “going concern”. In 2014 is er sprake van een klein overschot: € 5.000,-. In de jaren 2015 tot en met 2017 worden tekorten verwacht van respectievelijk € 324.000, € 114.000 en € 161.000.

Tekorten vanaf 2015 niet alleen door herindeling

Begin oktober werd bekend dat de nieuwe MUG-gemeente, die vooralsnog Groesbeek blijft heten, in 2015 met een begrotingstekort van 3 miljoen euro kampt, oplopend naar een tekort van 3,2 miljoen euro in 2017. Hennie Eikholt van de Groesbeekse Volkspartij (GVP) wilde kwijt dat dit niet volledig aan de herindeling te wijten is, zoals veel mensen denken. “Dit is onder andere het gevolg van teruglopende uitkeringen van de Rijksoverheid aan de gemeenten. Wij ontvangen als nieuwe gemeente een fors bedrag voor de herindeling. Groesbeek heeft ook van de provincie een forse tegemoetkoming ontvangen. Burgers worden nu verkeerd voorgelicht”, zei hij. Zo`n 1,5 miljoen euro van het tekort komt door de herindeling, mede doordat er is gerekend met hoge subsidies en lage lasten. De rest is simpelweg een gevolg van het Rijksbeleid, iets waar meer gemeenten mee te maken hebben. Als Groesbeek als gemeente zelfstandig zou blijven zou het hier ook hinder van ondervinden.

Groesbeeks Weekblad

GroenLinks-fractievoorzitter Frits Ankringa gaf aan dat niet iedereen de Begrotingskrant in het lokale weekblad heeft kunnen lezen. Er zijn veel mensen die het weekblad niet krijgen en niet eens meer een klacht indienen omdat dit niet zou werken. Toch betaalt de gemeente minimaal 1000 euro per week voor de gemeentepagina. Er wordt daarom wat meer druk gezet op de uitgever van het blad. Het Groesbeeks Weekblad is overigens ook gewoon online te lezen, maar dit kwam donderdag niet ter sprake: AenC Media Online.

Drank en drugs

Het drank- en drugsgebruik blijft een probleem in Groesbeek. Verschillende partijen spraken daarover wederom hun zorgen uit. Ook over de hangjongeren werd donderdagavond weer gesproken. Vorig jaar is er na een discussie tijdens het begrotingsdebat € 100.000,- (2x € 50.000,-) beschikbaar gesteld om de drugsproblemen in Groesbeek in de jaren 2013 en 2014 te bestrijden. Het geld wordt ingezet voor een preventieproject waar Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) en Iriszorg bij betrokken zijn.

“Bromsnor moet jongeren aanpakken, niet parkeerbonnen uitschrijven”

Schijnbaar werkt de huidige aanpak niet goed. De VVD sprak duidelijke taal: “De huidige maatregelen lijken niet adequaat. Uit de berichtgeving van de laatste weken blijkt dat 14-jarigen (dit was een inwoner van Cuijk, niet Groesbeek, red.) zich comazuipen en met de ambulance vervoerd moeten worden. De BOA en de door ons betaalde bromsnor moeten dus ‘s avonds ingezet worden in plaats van overdag parkeerbonnen van 90 euro uit te schrijven. Begripvol toespreken werkt niet meer”, zei fractievoorzitter Mechteld ten Doesschate. Eikholt: “De tijd van pappen en nathouden is voorbij”. Burgemeester Keereweer antwoordde daarop: “Wij doen er alles aan om de overlast te verminderen. De betrokken partijen komen iedere zes weken bij elkaar en maken ook een praatje met deze jongeren”, zei hij.

MOTIES EN AMENDEMENTEN:


Net als ieder jaar werden er ook donderdagavond moties en amendementen ingediend, DeGroesbeek.nl berichtte hier in aanloop naar het debat al over. Onderstaand worden enkele moties en amendementen uitgelicht. Tussen haken staat het resultaat.

[AANGEHOUDEN] Moties Kringloopwinkel
Mensen zijn bezorgd over het voortbestaan van de kringloopwinkel. Door de mogelijke sloop van de hallen waarin de kringloop nu gevestigd is, moet de kringloop op zoek naar een andere ruimte. Dit gaat moeizaam, maar men heeft al bijna een locatie gevonden. Keereweer vroeg de fracties om hun moties voorlopig aan te houden, omdat dit de onderhandelingen met de eigenaar van de loodsen kan frustreren. “De moties zijn sympathiek, maar wij zijn bezig met onderhandelingen met de eigenaar van de loodsen. Het gaat om een oplossing voor exploitatieplan “De Heikant” en een oplossing voor de loodsen. Ik kan wat betreft de datum (1 januari 2014, red.) geen zekerheid geven”. Er zijn afspraken met de kopers en huurders van de woningen en er ligt een exploitatieplan waaraan het college gehouden kan worden.

[OVERGENOMEN] Notitie zwembad De Lubert
De PvdA wil dat het college een notitie voor de raad opstelt over zwembad De Lubert. Van 2012 tot 2017 stijgen de entreeprijzen van € 185,- naar € 349,-. Vrij zwemmen kan op dinsdagmiddag en donderdagochtend niet meer en er zijn administratiekosten van € 20,- ingevoerd, ook voor abonnementhouders die al jaren lid zijn. In de notitie wil de PvdA onder andere de prijzen voor vergelijkbare voorzieningen in omliggende gemeenten zien. De motie is door het college overgenomen en de notitie komt er.

[OVERGENOMEN] Bankjes voor toeristen
Het college nam een motie van Sociaal Groesbeek, betreffende bankjes voor toeristen, over. Deze motie werd op voorhand ook door VOLG gesteund. Er worden op diverse Groesbeekse locaties waar inwoners en toeristen kunnen genieten van het mooie Groesbeekse landschap bankjes geplaatst. Dit zal naar schatting zo`n € 15.000,- kosten.

[OVERGENOMEN] Zebrapad Breedeweg
Het college nam de VOLG-motie voor de aanleg van een zebrapad in de kern van Breedeweg over. Wethouder Theo Giesbers zal er, samen met de inwoners van Breedeweg, alles aan doen om hier bij de provincie Gelderland toestemming voor te krijgen.

[AANGENOMEN] Impuls kunst en cultuur
VOLG gaf in een amendement aan de Groesbeekse kunst en cultuur een impuls te willen geven. De verfraaiing van de gemeente doormiddel van kunstwerken zou Groesbeek op de kaart zetten. De bestemmingsreserve “aankoop kunstwerken” is in 2008 vanwege de economische crisis in de ijskast gezet, maar wordt nu alsnog aangewend.

[AANGENOMEN] Rotonde Nieuweweg/Zevenheuvelenweg
De VVD heeft een motie ingediend om de gemeenteraad in december 2013 een voldragen raadsvoorstel voor een rotonde voor te leggen. Er zijn de afgelopen maanden diverse varianten aan bod gekomen, maar volgens de VVD vertraagt dit de besluitvorming en dat kost onnodig veel geld. “Een rotonde is de beste oplossing voor de veiligheid en een goede doorstroming”, aldus de VVD. De gemeenteraad steunde de motie: 14 voor en 3 tegen.

[AANGENOMEN] Straatcoach tegen jongerenoverlast
Het CDA wil een straatcoach inzetten om overlast op straat aan te pakken. Het college ontraadde deze motie. De overlast lijkt door de berichtgeving in de regionale media toe te nemen, maar dit is niet het geval. Er lijkt volgens wethouder Pim Spaan zelfs sprake te zijn van een afname. Het aantal Groesbeekse jongeren dat “stevig gebruikt” is ook beperkt. Het college wil wel verder onderzoek doen naar het effect van de straatcoach in Nijmegen en komt daar in december op terug. In die maand wordt tevens de aanpak van jongerenoverlast geëvalueerd. Daarna is er meer duidelijkheid. Toch stemde de gemeenteraad alvast in meerderheid voor de motie.

[VERWORPEN] Subsidie Wijnfeesten
Een veelbesproken onderwerp: De Groesbeekse Wijnfeesten. Wethouder Giesbers gaf donderdag aan dat de Wijnfeesten zonder subsidie dit jaar en volgend jaar niet door zouden zijn gegaan. Hij ontraadde de motie. “Wij willen er een landelijke promotie van maken. Ons landelijk op de kaart laten zetten”, sprak hij. Wat er precies met de subsidie gedaan wordt houdt het college goed in de gaten, beloofde Giesbers. Tijdens de stemming hierover was alleen Sociaal Groesbeek vóór afschaffing van de subsidie: 1-16.

[INGETROKKEN] Buurtpreventie in wijken Groesbeek
“Het buurtpreventieteam Stekkenberg heeft behoorlijke resultaten bereikt”, weet Sociaal Groesbeek. De partij diende daarom een motie in om in elke Groesbeekse wijk zo`n preventieteam in te zetten. Er wordt volgens de kleine lokale partij namelijk in alle delen van Groesbeek overlast geconstateerd. De gemeente zag de motie weliswaar als een steun in de rug, maar wil niet in elke wijk zo`n team inzetten. “Als burgers zich geroepen voelen om hier een rol in te spelen, dan is dat via onder andere het SWG mogelijk”, zei Spaan. Fractievoorzitter Hans Peters trok de motie uiteindelijk in.

Verder wordt er iets gedaan aan het openbaar groen in De Horst en Breedeweg. De moties van VOLG over de oude/nieuwe Drul en de watertappunten haalden het niet. Raadsleden waren het donderdagavond in ieder geval over één ding eens: 2014 is hét jaar voor de huidige gemeente Groesbeek om de handen nog één keer uit de mouwen te steken.

Voor meer informatie over deze avond raden wij u aan www.muggemeenten.nl/groesbeek-inwoners in de gaten te houden.

Vastgestelde Programmabegroting 2014
Lijst ingediende amendementen & moties

FacebookLogo_DG1 Like DeGroesbeek.nl op Facebook.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 31 oktober, 2013 door Redactie DeGroesbeek with 17 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
snapsie nie

Drank en drugs

Het drank- en drugsgebruik blijft een probleem in Groesbeek. Verschillende partijen spraken daarover wederom hun zorgen uit. Ook over de hangjongeren werd donderdagavond weer gesproken. Vorig jaar is er na een discussie tijdens het begrotingsdebat € 100.000,- (2x € 50.000,-) beschikbaar gesteld om de drugsproblemen in Groesbeek in de jaren 2013 en 2014 te bestrijden. Het geld wordt ingezet voor een preventieproject waar Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) en Iriszorg bij betrokken zijn.

“en dan gaan er toch 25000 euries naar de wijnfeesten????”

de nachtboswachter

HANS je ziet wel het word gewoon verworpen gaat toch weer 25000 naar de wijnfeesten.vraag mijn af hoe de mensen denken die deze site bezoeken.GROEN TEGEN.ROOD VOOR.bedankt voor u medewerking.

Hans1
Tja, weggegooid geld want drank en drugs is van alle tijden en dat ban je niet uit. Besteed dat geld maar aan het oplossen van de overlast want op enig moment gaan burgers eigen rechter spelen en gebeuren er ongelukken. Jammer,jammer dat die rotonde op de Nieuweweg zoveel steun krijgt. Ook weggegooid geld omdat hier helemaal geen sprake is van een onveilige situatie. Waarom een betere doorstroom proberen te creëren als het daarna in het centrum allemaal vastloopt? Meer dan de helft van de weggebruikers maakt géén gebruik van de rondweg en gaat lekker stil staan in het dorp met… Lees meer »
ijsbeer

Leuk die bankjes voor toeristen, dat worden weer nieuwe hangplekken voor de jeugd.

Maar een oplossing, dorp afsluiten voor verkeer, word het er misschien ooit gezellig om te winkelen,en leuke terrasjes om te zitten zonder al die uitlaatgassen bij je broodje.

De groene vinger

We hebben een burgermeester die niet eens in staat is om neutraal te zijn.

Zijn manier van handelen tijdens de vergadering lijkt wel op een kleuter die mogelijk zijn zin niet krijgt.

Maar ook nu weer poen naarzijn vriendjes met rare bv,tjes

de nachtboswachter

DE GROENEVINGER ik deel je mening schijnbaar moet er onderscheid gemaakt worden ikke en de rest kan stikken trouwens moest de BURGERMEESTER weg uit wijchen zou het er iets mee te maken hebben.

de nachtboswachter

WAAROM laat men de bankjes niet door Staatsbosbeheer maken ik denk voor de helft van die prijs waarom dan kunnen die mensen van de driestroom nuttig werk verrichten in plaats van de rotzooi op ruimen die anderen mensen achter laten of denken jullie niet meer door is maar een idee.want ik erger mijn dood als ik mensen met een beperking de rotzooi op zie ruimen.

www.hanspeters.eu

Toch Groene vinger ervaar ik dat niet zo. Ik vind Harry Keereweer een oprecht man. Hij zal dan wel niet altijd even neutraal zijn en daar hebben we al eens over gesproken en toch doet ie z’n best. Deze burgemeester is nooit eerder burgemeester geweest. Omdat hij interim (invaller) is mag die in Wijchen blijven wonen, de nieuwe burgemeester woont in de nieuwe gemeente Groesbeek. Een vast burgemeester is dat verplicht.

de nachtboswachter

NOU hans slijmen is ook een vak ik vind het een toffe PEER.

André

Uiteindelijk zijn ze allemaal van het zelfde laken een pak , zodra ze de verkiezingen gewonnen hebben , doen ze toch wat ze zelf willen , dat is altijd zo geweest in de politiek en zal altijd wel zo blijven , maar het is dan ook makkelijk winkelen met andermans portemonnee.

Onvoorstelbaar dat iedereen (op 1 na) voor die 25.000 euro subsidie stemt. Zouden er dan toch stiekem flesjes wijn onder de tafel worden doorgegeven?

Kruimeltje

André, wat let om zelf de politiek in te gaan. Dan kun je iets veranderen. Nu blijft het met roepen dat het anders moet.

www.hanspeters.eu
Nachtboswachter ik ben niet van slijmen dat zou jij moeten kunnen weten. Ik zeg mijn mening over Harry Keereweer zoals ik hem zie. Ik heb een keer een akkefietje met hem gehad over het Vossenhol maar dat is gewoon uitgesproken. Verder veel minder problemen met deze burgemeester dan de vorige. Je weet ik ben altijd al mijn eigen gang aan het gaan in de politiek en nee, Andre dan zijn ze niet allemaal van hetzelfde laken een pak. J, ik heb ze nog nooit gezien maar het zou kunnen. Nu drink ik weinig alcohol al maak ik zelf wijn, overigens… Lees meer »
Ook dat nog

Wat lees ik nu weer wat onze Wethouder Giesbers weer flikt.
Hij vindt dat wijnfeesten nog meer geld krijgen voor landelijk te promoten .
het moet niet gekker worden ieder jaar weer hoop geld opslokken van de inwoners van Groesbeek
Mijn mening wijn en Groesbeek is gewoon ambtenaars uitjes (snoepreisjes enz enz )
Dus is er weer stemmen zeg ik Giesbers nee dank u
want na jaren moet ze maar eens zelf de broek hooghouden kunnen ze dat nog niet .
Dan hebben de wijn boeren en feesten geen bestaan recht

kloeke

Je kan wel zien dat hier mensen beslissen die totaal niet in het belang van groesbeek en haar inwoners denkt.het drugs probleem los je op door het zero tollerance beleid te voeren.spul op zak oppakken.en de dealers opsporen en vastzetten! Praten met die gastjes werkt nihil.
Kunst en cultuur..ja je zet groesbeek op de kaart met kunst…zoals het bosbesbeest op de rotonde bij de colonjes….? Steek dat geld in dingen waar groesbeek al bekend mee is..zoals meer wandelroutes, market garden daar trek je mensen mee.
Wijnfeesten subsidie gelijk stoppen…
Kringloopwinkel helpen en subsidie geven!
En dat lubert verhaal eens flink onder de loep nemen….

De groene vinger

Dus Hans je hebt nu ook laten kopen ! Met mooie praatjes !

wpDiscuz