Plan CPH: “Manipulatie en onjuiste informatie”

Als het aan de Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’ ligt, wijst de raad donderdag het bestemmingsplan “De Lubert” af. De gemeenteraad heeft zondag een open brief ontvangen waar de tegenstanders van het plan spreken over manipulatie en onjuiste informatie.

Bij De Lubert komt volgens de plannen van het college van burgemeester en wethouders (B&W) een Centrum voor Psychisch Herstel (CPH). In de brief, die hieronder staat, komen opvallende zaken naar boven. Mensen spreken van een “beerput”. De komst van een CPH zorgt in Groesbeek voor veel discussie.


Onderwerp: bestemmingsplan ‘De Lubert’.

Zeer geachte gemeenteraadsleden,

Op donderdag 28 november 2013 zal in de Raadsvergadering het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Lubert’ behandeld worden. Als bestuur van de Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’ en namens tal van omwonenden vragen wij wederom uw aandacht voor dit omstreden bestemmingsplan.

Manipuleren van de inspraakreacties en partijdigheid.

Op 28 maart 2013 is de carrouselvergadering gehouden. Bij de start van die vergadering is u gemeld dat inspreker dhr. Pijls vertraagd was en later zou arriveren. Bert van den Bergh werd als vertegenwoordiger van 247 ondertekenaars van de zienswijzen als inspreker het woord ontnomen nadat hij zijn inspreektijd met ruim 1 minuut had overschreden. Twee andere insprekers hadden minder tijd nodig voor hun reactie. Daarna arriveerde dhr. Pijls in de vergadering. Aanwezigen herkenden dhr. Pijls daar als de man die voor de vergadering in zijn auto zat die op de parkeerplaats achter het gemeentehuis stond.

Sinds april / mei is de Gemeente gestart met voorbereiden van handhaven op permanente bewoning door eigenaren en huurders op het Villapark De Zeven Heuvelen. Door dhr. Jooren / Belgers is een frauduleuze lijst van verdachte villa’s aangereikt aan de Gemeente. De 10 tallen villa’s van Jooren / Belgers die strijdig met het ‘Handhavingsbeleid niet recreatief gebruik van vakantiewoningen’ worden gebruikt staan daar niet als verdachte villa’s op. In augustus zijn eigenaren op het Villapark aangeschreven met een vooraankondiging last onder dwangsom. Een voor alle Groesbekers zichtbaar bord van Belgers aan de Molenweg met de tekst ‘’tijdelijke woonruimte te huur’’ wordt door B&W en ambtenaren niet als strijdig ervaren met het niet recreatieve gebruik van vakantiewoningen. Vergelijkbare teksten staan ook op de site van het Resort & Camping De Oude Molen.

Een effect van handhaven is ook waardedaling van vakantiewoningen. Dit wordt versterkt door de huidige economische crisis. Nadrukkelijke en herhaald heeft het bestuur van de Vereniging aan Burgemeester Keereweer & Wethouder Thijssen uitgelegd dat juist Belgers dit effect beoogd, daarbij zijn concrete voorbeelden aangehaald uit 2012 en 2013 waarbij deze partij villa’s opkochten voor de dumpprijs van € 100.000, -. Na het aandringen op handhaving heeft Belgers zijn bod verlaagd tot € 80.000, -. B&W kan geen ander argument benoemen dan dat dit dan waarschijnlijk de marktprijzen zijn.

Belgers versmalde na de talrijke bezwaren tegen het voorontwerpbestemmingsplan de oprit tot het villapark en bedreigde eigenaren van villa’s met afsluiting van het drinkwater. Dit zonder enig respect voor juridische argumenten, op 9 oktober 2013 voerde hij zijn dreigementen uit. Met juridische argumenten heeft het bestuur van de Vereniging dit kunnen verhinderen, de puinhoop door de illegale graafwerkzaamheden door Belgers konden het verbouwereerde bestuur en eigenaren zelf opruimen.

Op 22 oktober heeft er bij de Rechtbank van Gelderland een geschil gediend. De eigenares van een villa had voor haar huurders een tuindeur en afdakje voor fietsen laten plaatsen. De gemeente wilde handhaven, tijdens de zitting werd de eis tot afbraak door de rechter afgewezen middels vonnis ARN 13 / 1359 GEMWT 616. Daar staat tegenover dat de gemeente niet handhavend optreed tegen een zonder bouwvergunning door Belgers gebouwde fietsenstalling annex opbergruimte bij het Resort. Ambtenaren geven aan dat het verzoek om handhaving onder aan de stapel ligt.

In 2012 heeft het bestuur de Gemeente meermalen gevraagd om inzage van de afdracht van de toeristenbelasting die door het Resort contractmatig namens de villaeigenaren & de Vereniging moest worden afgedragen. De ambtenaren van de gemeente negeren iedere vorm van medewerking, Wethouder Thijssen zwijgt die vraag (per mail) om informatie dood.

Juist deze opsomming van gebeurtenissen wekt bij het bestuur van de Vereniging, eigenaren van villa’s, omwonenden en eigenaren op andere recreatieparken de sterke indruk van het manipuleren van besluitvorming en een door Belgers eenvoudig te beïnvloeden bestuur & zijn ambtenaren in Groesbeek.

Onjuiste informatie verstrekking door plannenmakers; GGZ & Belgers.

De heren Pijls en Schoutsen van GGZ oost Brabant hebben herhaald onwaarheden over hun plannen uitgesproken; in de media, tijdens de Carrousel vergadering en op de informatieavond. Enkele voorbeelden van onjuiste informatie die het afgelopen jaar zijn uitgesproken om ons ‘gerust’ te stellen:

‘Wij verstrekken geen medicatie’.
Juist is; psychofarmaca en andere medicatie worden aan patiënten verstrekt door een gecontracteerde huisarts in de omgeving of een op te roepen arts. Zie site CPH.

‘Wij behandelen hoofdzakelijk overspannen moeders’.
Juist is; patiënten aanbod is divers variërend van lichte tot matige psychische klachten en stoornissen, ook 2e lijn patiënten. Zie site CPH.

‘Er is geen verschil tussen Alverna en Rosmalen’.
Juist is; mensen met zwaardere klachten en stoornissen worden behandeld in Rosmalen. Zie site CPH.

‘Patiënten verblijven van maandag tot vrijdag’.
Juist is; patiënten komen ook al op zondag avond. Zie site CPH.

‘Weekendverblijf is uitgesloten’.
Juist is; in de overeenkomst Rebalance staat op blz. 2 ‘ in de toekomst weekend verblijf kan plaatsvinden’. De bestemmingsplanregels noemen buitenweekends en hr. Pijls geeft op de informatieavond weer aan ‘ook in het weekend’. Zie verslag informatie avond blz. 28.

‘Het Resort krijgt geen zorgfunctie (behandel en of patiëntenkamers)’.
Schoutsen verklaarde eerder in maart dat om een gemiddelde bezettingsgraad van 95% te kunnen bewerkstelligen inhuur van kamers in het Resort noodzakelijk is. Schoutsen erkende deze uitleg tijdens de informatie avond en Pijls sprak hem tegen. Deze uitleg is niet opgenomen in het verslag van de informatie avond!

‘Er komen door het nieuwe beleid van minister Schippers geen zwaardere patiënten’.
Op de informatie avond is gevraagd of door het nieuwe beleid patiënten met Psychische klachten (anders dan patiënten met psychische stoornissen) niet meer behandeld gaan worden daar hun vergoeding uit de basis verzekering vervalt. Het CPH heeft immers het motto van Klacht naar Kracht. Dhr. Pijls ontkende dit effect met de uitleg; ‘dat na onderzoek door het CPH veelal blijkt dat deze patiënten ook een stoornis hebben’). Het CVZ en de NZA zien deze uitleg als een uiting van bezwaren tegen het nieuwe beleid. Zie site CVZ en NZA. Deze vraag, toelichting en het antwoord zijn niet opgenomen in het verslag van de informatie avond!

‘Er komen door het nieuwe beleid van minister Schippers geen zwaardere patiënten’.
Pijls zegt tijdens de informatieavond; ‘het CPH bevindt zich op het snijvlak van de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ’. Dit betreft dus het snijvlak tussen de 2e en 3e lijn GG-Zorg. Zie verslag informatieavond.

Bestemmingsplan met list bijgesteld

Veel zienswijzen en bezwaren hebben zich gericht op de zwaarte van patiënten. Nadien zijn de bestemmingsplan regels artikel 1.31 (het juridische kader) bijgesteld. De doelgroep van patiënten is nu omschreven als ‘somatische en psychogeriatrische problemen’. Deze omschrijving is zonder indicatie van de zwaarte omschreven. Ook is geen voldoende relatie te leggen met de omschrijvingen van patiënten zoals door de plannenmakers is uitgelegd. Advocaten geven aan dat met deze uitleg zienswijzen onvoldoende zijn beantwoord.

De bestemmingsomschrijving van het huidige Resort gebouw is aangepast na de bezwaren. Enkel in de nieuwbouw rondom het Zwembad zouden nog behandelkamers (21) en zorgeenheden(64) mogelijk zijn volgens het bijgestelde artikel 3.1 van de bestemmingsplanregels. De plannenmakers hebben echter bij artikel 9 een nieuw lid d. toegevoegd:

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

d.: de regels en toestaan dat het aantal hotelkamers, zorgeenheden of behandelkamers binnen de toegestane bebouwing wordt vergroot, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de belendende erven;
2. er geen onevenredige verkeer aantrekkende werking ontstaat;
3. er wordt voorzien in voldoende parkeervoorzieningen.

Dit toevoegde artikel is volgens advocaten niet gelimiteerd en kan via de omgevingsvergunning tot iets volstrekt anders gaan leiden dan wat de plannenmakers ons tot op heden voor ogen houden.

Het verzoek aan de raad

1. Om in de Carrouselvergadering van aanstaande donderdag inhoudelijk aandacht te besteden aan de omvangrijke zorgen en talrijke bezwaren tegen dit bestemmingsplan. Wij als bestuur zullen nog overwegen inspreektijd vragen. Wij zullen zeker aanwezig zijn en zijn ook bereid om uw vragen te beantwoorden.

2. Het ontwerp bestemmingsplan De Lubert, zoals voorgesteld aan uw Raad af te wijzen.

3. Binnen uw Raad te bespreken op welke wijze de geloofwaardigheid van burgers in het bestuur en haar ambtenaren behouden kan blijven en het politieke debat een meer inhoudelijk karakter kan worden toebedeeld.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie,

Vereniging Villapark ‘De Zeven Heuvelen’.Op 28 november is de vergadering over dit onderwerp. Eerst wordt dit in de carrousel behandeld. Die begint om 19:00 uur in de Groesbeekse raadszaal. Sociaal Groesbeek heeft al gereageerd op de brief. Fractievoorzitter Hans Peters meldt op zijn blog dat de kleine lokale partij, mits de brief geen onwaarheden bevat, tegen het bestemmingsplan zal stemmen. Het CDA en VVD waren eerder al tegen de komst van het CPH.

FacebookLogo_DG1 Like DeGroesbeek.nl op Facebook.

Bron: DeGroesbeek.nl, weblog Hans Peters

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 november, 2013 door Redactie DeGroesbeek with 25 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
handy

En maar zeuren dat de boerderijen stinken dan zeker ??

treintje

zo daar gaan we weer ???

treintje

wie houd wie voor de gek

www.hanspeters.eu

Ik ben al sowieso tegen de hele transactie. Het zwembad had gewoon aanbesteed moeten worden en al helemaal niet aan een voormalig ambtenaar. Zwembad weg voor 1 euro, daar nog eens 1,8 miljoen bijgegeven, nou dat verdient toch niet echt de schoonheidsprijs. Ik heb nog meer bericht ontvangen, ik zag dat deze kwestie is voorgelegd aan het Europese hof. Daar heb ik alle keren dat ik bij dit agendapunt aanwezig was, over gesproken. Morgen zal ik deze brief publiceren op mijn blog. Ik ben benieuwd donderdag.

Anne

Wat een beren op de weg, mijn hemel, hopelijk komen de opstellers nooit zelf in de omstandigheid dat ze psychische hulp nodig hebben.
Zelf in het verleden in Alverna mogen herstellen van een zware burnout.
Geen rare medebewoners, geen enkele, alleen maar mensen die hulp zochten en kregen.
Topzorg wordt daar verleend, niet aan criminelen of gestoorden, maar aan mensen die voor korte tijd psychische ondersteuning nodig hebben.
Wens alle opstellers van deze brief toe dat ze nooit deze zorg nodig gaan hebben, alhoewel, deze brief is wellicht al een veeg teken.

Veteraan

Hans Peters en alle andere raadsleden,

verlos dit dorp van dit CPH plan en deze coalitie!
De burgemeester mag ook met pensioen als hij onze spaarcentjes maar hier laat.

Onze groeiende zorgen over de Zorg vragen en goede locaties daarvoor waar patiënten ook blij van worden lossen wij daarna zelf wel op.

Zwembad openhouden: een klein beetje de entree prijzen aanpassen, iets strakker sturen op kosten en als Gemeenschap in onze begroting de rest regelen. Dan kunnen wij oprecht trots zijn op ons Dorp, met voor jaren een eigen zwembad!

Ben.Helder
Anne toch, of moet ik Jochem zeggen! Fijn voor je dat je goede zorg hebt gekregen na je burnout en dat je bent opgeknapt. Maar is het je wellicht ontgaan dat de brief gaat over heel andere zaken dan goede zorg krijgen voor die mensen die dat nodig hebben? Als je dan suggereert dat de opstellers van de brief wellicht psychische zorg nodig hebben dan stel ik voor dat je de brief leest nogmaals leest. Kom je er dan nog niet uit dan vrees ik voor jou dat de burn-out meer tijd voor herstel vergt maar wentel dat dan niet… Lees meer »
Jammer

Wanneer worden de voorstanders van dit krankzinnige plan eens
wakker. Er wordt van alles beloofd maar er is geen enkele
garantie voor een NIEUW ZWEMBAD!!!! ik denk dat we het kunnen
vergeten, oude bad was zo slecht plannen moesten er met
Prick als aanvoerder door heen geduwd worden in wiens belang?
Het is en blijft een raadsel!

Anne

Ben.Helder
Het gedoe met Belsers, dat mogen de belanghebbenden uitvechten.
Reageerde slechts op het deel CPH en daar blijft mijn mening overeind.

De buurman

Dit is het zoveelste voorbeeld dat hier geen inspraak is maar verdeel en heers !

Inspraak is hier in groesbeek een groot fabeltje!

Pieter-Jan
Met dit plan haalt de gemeente Groesbeek het paard van Troje binnen. Plan deugt niet op tal van aspecten; Het experimentele karakter van de combinatie toerist en patiënt die voor geestelijke gezondheidszorg komt(zeker gelet op het nieuwe beleid van minister Schippers) lijkt op een taartje met een vreemd smaakje. Dan is er het reële gevaar van de falende ondernemer (Belgers). Wat te denken van de zorgzwaarte??? en samenhangende risico’s voor de omgeving/buurt, De zwembadfaciliteiten komen/zijn in handen van een bedenkelijke partij hetgeen betekent dat het zwembad straks zeer beperkt open/ of toch dicht zal zijn. Na kennis te hebben genomen… Lees meer »
Marcel Poelen
Beste Anne, in mijn leventje heb ik 3 jaar geleden een revalidatie op longcentrum Dekkerswald gehad van 13 weken, van maandag t/m vrijdag. Dat was goed en heeft mij goed gedaan. Met medepatiënten en bezoek heb ik meerdere keren per dag even de buitenlucht opgezocht in de tuinen en bossen daar. Je liep de deur uit en stond in een prachtige omgeving. Privacy buiten was fijn in plaats van een kamertje of de gezamenlijke woonkamer, soms ook even de revalidatie omgeving kunnen ontvluchten. Ik ben ook op bezoek geweest bij het CPH in Alverna. Daar zag ik een zelfde mooie… Lees meer »
Marcel Poelen
Beste Hans, mocht je in de brief een onwaarheid menen te zien dan hoor ik dat als medeverantwoordelijke graag van jouw. Om van de brief geen ‘dikke zaterdag krant’ te maken heb ik nog wel een aantal waarheden in mijn broekzak laten zitten. Overigens verwacht ik dat er nog veel meer ‘vervelende’ ervaringen zijn met ons bestuur en ambtenaren binnen Groesbeek. Bestemmingsplan buitengebied, Kippenfarm, Achilles 29, bouwplannen bij Hofmans op de Horst, naamgeving Groesbeek na herindeling, De Mallemolen, omwonenden Schoonoord, centrumplannen en dan mag jij het rijtje afmaken als Raadslid met contacten met de burgers! Ik ben mij overigens ook… Lees meer »
Marcel Poelen
Beste Hans, jouw uitleg van vandaag: 1,8 miljoen bijgeven. Jij bent gemeenteraadslid en kent de stukken en hoe dat stapje voor stapje is ‘uit onderhandeld’ en uitgelegd binnen de Raad. Ik heb met mijn uitleg daarover even met afstand gekeken & ingeleefd in de ROL VAN BELGERS. Wethouder Sjaak heeft jaren buikpijn ervaren bij het exploitatie tekort van het zwembad en het afkopen kost de begroting (met buikpijn)1,8 miljoen Euro. Belgers ziet dat waarschijnlijk als slimme ondernemer IETS anders; die wrijft vergenoegd over zijn warme buikje, gevuld met 5 miljoen Euro voordeel, zijn vraag is alleen in welke BV stop… Lees meer »
sander

marcel poelen:en noem in je opsomming ook bouwplan zuid!!!!!
of ben jij lid?

ijsbeer
Marcel heeft een goed punt, het ontbreken van een prettige buitenruimte zoals een groene tuin, park of bos, is inderdaad een onoverkomelijk minpunt van dit toekomstige CPH. Maar ja, de kwestie is begonnen met de exploitatie van het zwembad, en daar is toen deze oplossing bij bedacht. Of het vanuit CPH de beste vestigingsplek is, is een andere vraag. Ik neem aan dat de zorginstelling geen risico loopt als mocht blijken dat clienten niet op deze locatie willen zitten en de tent leeg komt te staan. Het risico zal wel bij de ondernemer (Belgers) liggen, die vervolgens zoals Marcel zegt… Lees meer »
Jammer

De exploitatie van het zwembad is door de bedenkers van dit plan schematisch in een slecht daglicht gezet.
Het zwembad scoorde in het rapport van de Grondmij boven
het landelijk gemiddelde met wat aanpassingen waren de
kosten prima beheersbaar voor de gemeente, maar als je
dit niet wilt gebruik je het zwembad gewoon om een
niet gedragen plan er doorheen te jassen.

Democratie

Ik hoop oprecht dat er raadsleden zijn die op deze site mee lezen, net als dat ik hoop dat B&W dat doet. Jullie zijn volksvertegenwoordigers, jullie zijn gekozen door het volk en hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid gekregen. De tunnelvisie om het zwembad te “redden” is een ingeslagen weg (of is het een fuik?) waar erg veel bezwaren tegen zijn, bezwaren die worden afgewimpeld op een manier die zeker geen schoonheidsprijs verdiend. Dus nogmaals: u bent volksvertegenwoordiger, luister naar het volk en stel het belang van uw burgers voorop!

www.hanspeters.eu

IJsbeer ik vind het ontzettend kwetsend dat jij beweert dat wij ingestemd zouden hebben in maart 2013. Vanwege voor mij aangrijpende, trieste familie omstandigheden was ik 28 maart niet aanwezig, dus wel effe verifiëren graag alvorens je onzin berichten in de wereld helpt.

B. Eerput

Dat we bij de centrale overheid al amper democratie kennen is geen nieuwe informatie, maar wat een decentrale overheid als Groesbeek voert lijkt wel een autoritair regime. Prick weg, nu Harry voor het karretje van Sjakie en de Belgers & co.

wpDiscuz