Verkiezingen Europees Parlement 2014

In mei 2014 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. De burgers van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. Europarlementariƫrs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. In Nederland zijn er 26 zetels te verdelen.

De burgemeester van Groesbeek maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarnaast is het de kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen.

Voor het uitbrengen van de stem in een willekeurig stembureau in Nederland gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

Bij Afdeling burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op maandag 19 mei 2014, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 15 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 15 april 2014 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voor het stemmen bij volmacht gelden de volgende bepalingen

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

– Bij Afdeling burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
– Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 19 mei 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 15 april 2014 als kiezer is geregistreerd. — Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
– Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 15 april 2014 als kiezer zijn geregistreerd.
– Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
– Een volmachtgever mag niet de volmacht intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

– De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
-De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
-De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
-Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Die kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
-Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de Afdeling burgerzaken.

FacebookLogo_DG1 Like DeGroesbeek.nl op Facebook.

Bron: Gemeente Groesbeek, Europa-Nu.nl

Gerelateerde berichtenTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 april, 2014 door Redactie DeGroesbeek with 5 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
de nachtboswachter

Worden wij daar beter van NEE.

Helper..

Worden wij beter van het domme geneuzel van : de nachtboswachter.? NEE DUS.
Reageer verstandig of reageer niet.

de nachtboswachter

Helper waarom reageer je dan leg jij het dan maar uit als je het beter weet mijn mening we worden er niet beter op.

de nachtboswachter

Bij de ouderen hanggroep deden ze ook niet mee ze zeiden wie op dat gemeentehuis zitten worden er wel beter op.

www.hanspeters.eu

Vergis jullie niet, Europa bepaalt nogal wat, van wat er in Nederland gebeurt. Een stem op een goed tegengeluid is niet verkeerd.

wpDiscuz