[Foto’s] Werkzaamheden ‘De Groesbeek’ buitengebied afgerond

Op donderdag 17 april 2014 vond de eindoplevering plaats: de werkzaamheden aan het deel van circa 2 kilometer buiten de bebouwde kom zijn hiermee afgerond.


De Groesbeek van boven tijdens de werkzaamheden in maart. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Waterschap Rivierenland en gemeente Groesbeek startten afgelopen november met de gedeeltelijke herinrichting van de watergang de Groesbeek, de beek waaraan de gemeente en deze site de naam ontleent. Voor de zomervakantie, wanneer de flora rondom de beek weer is opgebloeid, wordt tijdens een officieel moment samen met de betrokken partijen aandacht besteed aan de herinrichting van de Groesbeek.

Meanderen

De voorheen rechte watergang is nu meanderend aangelegd. Daarnaast zijn er stroken met bomen, struiken en ruig gras aangelegd waardoor er in en om de Groesbeek een ecologische verbindingszone ontstaat. Dat betekent dat er meer ruimte is voor waterberging en ook gaat de kwaliteit van het water vooruit. Deze herinrichting is één van de maatregelen die voortkomt uit het Waterplan dat is opgesteld door het waterschap, samen met de gemeente Groesbeek. De herinrichting wordt betaald door de gemeente Groesbeek en het waterschap en deels gesubsidieerd vanuit het Rijk. Het slingeren van de beek zorgt ervoor dat er binnen de watergang langzaam en snel stromende waterbewegingen ontstaan. Bij beiden hoort een eigen biodiversiteit aan flora en fauna, waardoor je de natuur dus meer te bieden hebt en meer kansen geeft. Ook dit komt de waterkwaliteit ten goede. Wat ook bijzonder aan de beek is dat tussen het begin- en eindpunt 7 meter verschil zit. Het begin van de watergang ligt op 19+ NAP en bij de Duitse grens ligt de beek op 11.70+ NAP.


De Groesbeek op De Horst. Foto en rechten: Piet Spanjers/DeGroesbeek.nl.

Visvriendelijke stuw

In de beek wordt tegelijkertijd de automatische klepstuw op de Nederlands-Duitse grens in de Groesbeek nabij de Ketelstraat visvriendelijk gemaakt. Het hoogteverschil dat door een viertal drempels overbrugd dient te worden is circa 32 cm. De stuw vormt één van de ‘op te lossen’ knelpunten om de beken bij Groesbeek te verbinden met het Meertje en uiteindelijk de Waal via het Hollands-Duitsch-gemaal in Nijmegen.

Waterplan Groesbeek

Waterschap Rivierenland werkt volgens de Kader Richtlijn Water. Dat is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2027 op orde is. Samen met Waterschap Rivierenland werkt de gemeente Groesbeek al sinds jaar en dag aan waterbeheersing. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. In 2008 heeft de gemeente samen met het waterschap een waterplan opgesteld voor Groesbeek, waarin een gemeenschappelijke watervisie en maatregelenpakket staan, voor zowel de lange als korte termijn.


De Groesbeek op De Horst. Foto en rechten: Piet Spanjers/DeGroesbeek.nl.

Nationaal Landschap

De zware regenbuien die steeds vaker voorkomen gaven daar aanleiding toe, naast het gegeven dat Groesbeek is aangewezen als Nationaal landschap. Het waterplan zorgt ervoor dat de gemeente Groesbeek straks beschikt over een gezond, schoon, veilig en toekomstbestendig watersysteem. Bij de uitvoering van de maatregelen worden ook zoveel mogelijk andere organisaties betrokken. Dit zijn onder andere: Staatsbosbeheer, de werkgroep Milieubeheer Groesbeek, de Ploegdriever, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en Heemkundekring Groesbeek. Er zijn al diverse maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Middenbeek en de Sprung.

Waterschap Rivierenland

Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater.

Foto’s werkzaamheden De Groesbeek


Foto’s van maart en april 2014. Foto’s en rechten: Henk Eikholt (Twitter) en DeGroesbeek.nl.


Foto’s van eind januari 2014. Foto’s en rechten: Piet Spanjers/DeGroesbeek.nl.

FacebookLogo_DG1 Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1 Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl, Gemeente Groesbeek

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 22 april, 2014 door Redactie DeGroesbeek with 5 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
de nachtboswachter

Heb al gezien dat veel mensen er gaan kijken op de fiets en wandelend ook leuk voor toeristen en zeker kijken of men er een mooier wandelroute kan aanleggen.de Groesbeek route en ook eens kijken om er een visvijver te creëren en of dat dan ook tegoeden komt van de natuur. En laat niet als dank rotzooi achter.

Oma van Magreet Engelsma

Ik ben een paar keer wezen kijken, maar ik heb geen toerist gezien

de nachtboswachter

Oma ik zeg ook leuk voor toeristen. Maak ik denk dat de wandel en fietsroute nog niet klaar is want het centrum krijgt toch voorrang op alles.

fluitkelje

Dan leggen we de bouw in het centrum stil,en dan gaan we eerst een fiets en wandelroute maken. Het is mooi geworden maar ik geloof niet dat dit een toeristisch trekpleister word.

de nachtboswachter

Fluitkelje je was toch ook zo voor een visvijver en nu zeg je er niks over raar maar waar.

wpDiscuz