Definitief plan voor parkachtige omgeving nabij Vossenhol

Eerder hebben wij hier gemeld dat er op 3 september een informele inloopavond in het clubgebouw van De Treffers zou plaatsvinden waarbij gesproken zou worden over de ontwikkeling van het terrein vanaf de Rembrandtweg zuidwaarts tot aan het trapveldje achter Basisschool De Sieppe. Idee is om hier een parkachtige omgeving te maken.

Tijdens de inloopavond werden de plannen voor de inrichting van die parkachtige omgeving positief ontvangen. Uiteraard waren er enkele op- en aanmerkingen, die mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt zijn.

Op basis van de ingekomen reacties, is het conceptontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp en alle ingekomen reacties zijn op 30 september aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Zij hebben het definitieve plan vastgesteld.

Definitief ontwerp

In grote lijnen is het plan gelijk aan het conceptontwerp. De volgende punten aangepast:

– De haag ter hoogte van het trapveldje achter de Sieppe blijft bestaan;
– De padenstructuur is aangepast, zodat er een betere doorloop is;
– Speelvoorzieningen in de vorm van boomstammen en keien zijn toegevoegd;
– Er worden enkele lichtmasten in het park geplaatst.
– Overlast van hondenpoep is gemeld bij de BOA (opsporingsambtenaar). Hiervoor zal meer aandacht zijn.

Voor het definitieve plan verwijzen we naar de bijlage.

Planning

De gebruikers van de volkstuinen hebben nu twee maanden de tijd om hun perceel leeg te maken. Over twee maanden zal begonnen worden met het grote werk, zoals het rooien van beplanting en het grondwerk. De laatste werkzaamheden, het aanleggen van het gazon, zal plaatshebben in het voorjaar van 2015. Hiervoor zijn de temperaturen in de wintermaanden namelijk te laag.

Het college is van oordeel dat er een gedragen plan ligt, dat de woonomgeving verrijkt met een fraaie parkachtige omgeving, geschikt voor diverse doeleinden.

Ontwerp Park Vossenhol (.PDF-bestand).

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: Gemeente Groesbeek

Gerelateerde berichten

  • Geen gerelateerde berichten


Tags:
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 oktober, 2014 door Redactie DeGroesbeek with 3 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Willem 2

Gaat zeker mooi worden.

de nachtboswachter

Meer groen in woonwijken zouden meer gemeente moeten doen.

Lambert

Overlast van hondenpoep is gemeld en BOA gaat handhaven. Ik heb de BOA daar en op de oude Drulseweg nog nooit gezien! Handhaven begin is met eigenaren die hun hond niet aanlijnen en neem meer boekjes mee , want je hebt ze daar elke dag opnieuw nodig!!!

wpDiscuz