[GR2014] Hertelling stemmen MUG-verkiezingen

Het centraal stembureau van de gemeente Groesbeek heeft vrijdagochtend 21 november besloten tot hertelling van de uitgebrachte stemmen tijdens de herindelingsverkiezingen, die gehouden zijn op 19 november j.l. in de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek.

Verkiezingen_MUG-DGB

Hangende de hertelling is de openbare zitting van het centraal stembureau vrijdagochtend geschorst tot a.s. dinsdag 25 november 18.00 uur. De openbare hertelling zal plaatsvinden op dinsdagochtend 25 november om 9.00 uur in sporthal Heuvelland in Groesbeek.

Het centraal stembureau heeft de uitslag van de raadsverkiezing nader geanalyseerd op basis van de werkelijke cijfers in de processen-verbaal. Er is in de zetelverdeling t.o.v. de voorlopige uitslag van afgelopen woensdag geen verandering gekomen. Wat wel duidelijk is geworden dat het verschil tussen wel of geen laatste restzetel heel klein is.

De opkomst was 66,27%, dat zijn 18219 stemmen. De kiesdeler waarmee dan gerekend moet worden is 18219:23= 792,130. Met deze kiesdeler is de 1ste zetelverdeling tot stand gekomen. Dus zonder restzetels en rekening gehouden met lijstcombinaties (GVP.2/C90.10/GJS.11) en (PvdA.4/GL.6). In totaal 19 van de 23. Er zijn dus nog 4 restzetels te verdelen. Voor de toedeling van de restzetels is een berekening gevolgd die de Kieswet voorschrijft.

De 4 restzetels zijn als volgt verdeeld: De 1ste restzetel kwam toe aan VBenD, de 2de aan VOLG, de 3de aan GL en de 4de (en dus laatste) aan de GVP.De analyse laat zien dat de uiteindelijke laatste restzetelverdeling met een minimaal verschil naar de combinatie van lijst 2, 10 en 11 gaat (GVP, Combinatie 90 Ubbergen en Gemeente- Jeugd- en Sportbelangen). En in deze combinatie dan weer naar GVP.

Het verschil is in het nadeel van Sociaal Groesbeek, slechts met één stem. Formeel is hertellen alleen mogelijk als er fouten zijn geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de uitslag. Die zijn er naar het inzicht van het centraal stembureau niet, maar het stelt wel dat het niet uit te sluiten valt dat er door het handmatige tellen kleine verschillen zijn ontstaan. Ook de beoordeling van het aantal ongeldige stemmen kan van invloed zijn op de definitieve besluitvorming.

Het centraal stembureau is van mening dat de discussie over de betrouwbaarheid op geen enkele wijze een eigen leven mag gaan leiden. Om die reden besluit het centraal stembureau de tellingen van alle stembiljetten van alle bureaus opnieuw vast te stellen, voordat zij de definitieve uitslag vaststelt.

Hiermee wil zij voorkomen dat de discussie later op een andere wijze kan gaan plaatsvinden.

zetelverdeling
Huidige zetelverdeling.Tags:, , , , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 21 november, 2014 door Redactie DeGroesbeek with 81 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Realist

Jeetje één stem!

Johanna

Spannend !

www.hanspeters.eu

Feitelijk is het door de lijstverbinding 2/7 stem en inderdaad spannend

Lambert

Terecht om een hertelling te doen, anders blijft dit nog lang boven de Raad hangen.
Zeker als je kijkt naar de interpretatie, die Henny Eikholt gaf over de voorkeur die Hans Peters uitsprak voor een nieuw college en dat hij graag met het CDA verder wilde.
Conclusie van Eikholt was, dat hij dus uitgesloten werd, terwijl dit NIET letterlijk gezegd is door Hans.

Als de hertelling in het voordeel van Sociaal Groesbeek uit valt, dan zal de GVP zijn knopen moeten tellen, wellicht dat de houding dan bijgesteld wordt.

piet

Ik hoop het lambert

En tellen ze het referendum ook na

Peter

Als neutrale inwoner van Groesbeek vind ik dit echt onzin! “… Formeel is hertellen alleen mogelijk als er fouten zijn geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de uitslag. Die zijn er naar het inzicht van het centraal stembureau niet, maar het stelt wel dat het niet uit te sluiten valt dat er door het handmatige tellen kleine verschillen zijn ontstaan…”.
Dus a) er zijn GEEN fouten geconstateerd en b) wie garandeert dat er bij een hertelling geen fouten worden gemaakt? Komt er dan een her-hertelling? Zo blijven we bezig. Een verspilling van tijd en geld

Realist

@Peter, één ding is zeker en dat is dat jij niet neutraal bent.

Peter

Lekker makkelijk. Maar reageer ook eens op inhoud. Wat heb jij tegen mijn argumenten in te brengen?

Peter Maas
De kans op fouten bij een hertelling zijn vel kleiner ten opzichte van de tellingen op de verkiezingsavond zelf. De mensen van het stembureau zijn al 14 uur bezig als ze avonds om 21.00 uur beginnen met tellen. Ik heb dat zelf ene paar keer meegemaakt, en je bent echt wel gaar om die tijd. Dus kans op fouten is echt aanwezig. Bij een hertelling beginnen de mensen morgens fris en fruitig DE controle gaat per stembureau, partij, etc alles opnieuw en als een onderdeel niet klopt met de eerdere telling, dan telt men die echt voor de zekerheid nog… Lees meer »
Realist

@Peter,1 stem kan er makkelijk fout zijn geteld. Nu wordt er (als het goed is) nog strikter op toegezien dat er 100% juist wordt geteld. En misschien zijn er van die meer dan 70 ongeldig verklaarde stemmen ook nog enkele onterecht ongeldig verklaard. Redenen genoeg voor een hertelling nu het verschil zo extreem klein is.

Anthony

@Peter,

Stemmen tellen is mensenwerk. Foutjes kunnen altijd gemaakt worden. Als hier sprake is geweest van een foutje dan heeft dat helaas grote gevolgen gehad. Het is slecht voor de democratie wanneer twijfel over de verkiezingsuitslag in de lucht blijft hangen. Bij zo’n minimaal verschil is hertelling daarom een goede keuze. Met name de ongeldig verklaarde stemmen zullen extra onder de loep worden genomen. Bovendien zal dit gebeuren onder toezicht van de Kiesraad.

Hennie Eikholt
Het is volledig terecht dat er een hertelling plaats vindt. Elke partij zou daarop hebben aangedrongen bij een zo minimaal verschil van slechts één stem ten nadele van Hans cq SG. Het is ook goed dat het centrale stembureau dat initiatief zelf neemt.Verder heb ik geen enkele conclusie getrokken (Lambert) maar heeft Hans van SG wel zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuw college. Dat is zijn goed recht. Overigens heeft Hans tegenover mij ook aangegeven Sjaak Thijssen de beste huidige wethouder te vinden. Het is echter aan het CDA om het initiatief te nemen. Zij zijn uiteindelijk de grootste partij… Lees meer »
stom

Zou het toch nog groesbeek woorden? spannend

De nachtboswachter

Boontje komt om zijn loontje.Hans komt om 6 uur bij tv Gelderland.

karin

@Peter: het enige argument op je verhaal is dat de zin ná het stukje dat je aanhaalt veel belangrijker is: Het centraal stembureau is van mening dat de discussie over de betrouwbaarheid op geen enkele wijze een eigen leven mag gaan leiden. Om die reden besluit het centraal stembureau de tellingen van alle stembiljetten van alle bureaus opnieuw vast te stellen, voordat zij de definitieve uitslag vaststelt.

karin

je doet je naam eer aan stom… dit gaat niet over het referendum

Muts

@Stom: Nou, die kans is erg klein. Daar zit een verschil in van 300 stemmen. Dat verkeerd doen zou wel heel dom zijn.

De reden dat het B&D is geworden is simpel. Teveel mensen in Groesbeek zijn niet gaan stemmen, de opkomst was gewoonweg te laag. En dat is jammer, want nu is de naam van ons mooie dorp door Keereweer en Wilbers verkwanselt.

henk

Ik denk dat het heel simpel is. Het huidige B en W gunt het SG niet om hun een extra zetel te geven. Ze zijn gewoon bang dat ze nog meer tegen gas gaan krijgen. Ik denk als je met 2121 stemmers en je hebt er meer als een GVP toch duidelijk is waar de kiezer voor heeft gekozen. Gewoon het niet gunnen. Allerlei moeilijke berekeningen erop los laten en ja dan komen met maar 1 stem. Gelul, politiek gezever waar de kiezer nu al mee voor de gek wordt gehouden.

Muts
@Henk: Ik ben het met je eens dat het niet gegund wordt (waarschijnlijk), maar die moeilijke berekeningen kun jij zelf ook doen. De manier waarop het aantal zetels tot stand komt is gewoon wettelijk vastgesteld. Daar kun je niemand de schuld van geven. Dat het voor SG een beetje lullig uitpakt komt omdat Thijssen zo slim is geweest een lijstverbinding met de polder aan te gaan en daar plukt hij nu de vruchten van. Andere partijen hadden dat ook mogen doen, maar die hebben dat nagelaten. Hele grote voordeel van deze verkiezingen is dat het PVDA grote klappen heeft gehad.… Lees meer »
kloeke

Ik vind dat het alleen mag gelden als je partijen samenvoegd Warne je als 1 partij doorgaat.bij samenwerken gaat die vlieger niet op in mijn ogen.maar dat is mijn mening.

wpDiscuz