Programmabegroting 2015: klein overschot, later tekort

De gemeente heeft de 134 pagina’s tellende programmabegroting voor 2015 donderdag openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat er in 2015 een klein overschot is: € 16.000,-. Er is wel een bedrag van 2,5 miljoen uit de algemene reserve onttrokken om tot dat overschot te komen.

Begroting_2015-2018-GBBD-DGB

Frictiekostenvergoeding

De gemeente ontvangt de komende jaren een frictiekostenvergoeding van het rijk vanwege de MUG-herindeling. Het gaat om een bedrag van 7,8 miljoen euro, waarvan er nu nog iets minder dan 1,5 miljoen over is. Dit bedrag is gebruikt om het tekort in 2015 deels te dekken.

Tekorten van meer dan 1,5 miljoen

Van 2016 tot en met 2018 worden er tekorten van € 1,9 miljoen, € 1,7 miljoen en nogmaals € 1,7 miljoen verwacht. Een deel van het tekort, zo`n € 450.000,- houdt verband met de herindeling. Niet alleen de herindeling, maar ook het zwembad, verhoging van de kosten Wet Werk en Bijstand (WWB) en diverse andere uitzettingen hadden veel invloed op de begroting.

Begroting_2015-2018-GBBD_herindelingseffect-DGB

Belastingen

Daarnaast vallen ook de geraamde belastinginkomsten lager uit. In 2015 gaat men uit van € 11,7 miljoen aan inkomsten, tegenover € 12,4 miljoen in 2014. Het geraamde bedrag van 2014 is een optelsom van de bedragen in de afzonderlijke begrotingen van de MUG-gemeenten. Het verschil zit vooral in de OZB (- € 664.000) en het vervallen van de hondenbelasting voor de inwoners van de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn (- € 85.000). De opbrengsten voor de afvalstoffenheffing zijn € 134.000,- hoger.

Onderzoek

Dit jaar zal een traject worden gestart om een meerjarig sluitende begroting te krijgen. Tijdens dat traject wordt er op diverse gebieden nader onderzoek gedaan. Daarbij valt onder andere te denken aan de onderwerpen toerisme, subsidies, OZB, de bibliotheek, het zwembad, musea, de veerpont en het gemeenteloket in Millingen, jeugdwerk en ouderenzorg.

Uitstekend weerstandsvermogen

De gemeente geeft in de programmabegroting, dat beleidsarm is, aan een uitstekend weerstandsvermogen te hebben. Om dit te concluderen is gebruik gemaakt van een waarderingstabel, ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente. Er zijn voldoende middelen om de geïnvitariseerde risico’s op te kunnen vangen.

Begrotingsdebat

Het begrotingsdebat is dit jaar op 26 februari en begint om 16:00 uur. Er zullen naar aanloop van dit debat waarschijnlijk nog diverse moties en amendementen van politieke partijen volgen, zoals gebruikelijk. DeGroesbeek.nl zal u hiervan op de hoogte houden.

Bestanden

Hieronder enkele bestanden (.PDF) met informatie over de begroting:

PROGRAMMABEGROTING 2015.

Subsidieplafond voormalig Groesbeek
Subsidieplafond voormalig Ubbergen
Subsidieplafond voormalig Millingen

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 februari, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 8 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
ikke

dus een tekort van 234000

van ver af

nee 2.484.000 .het geouwehoer begin nou al .groesbeek wat je je eigen aangedaan

truus

Ieder normaal mens kon dat tekort van te voren al bedenken

Hans

Dus even geen onverantwoorde en onnodige uitgaven zoals voor een rotonde op de Nieuweweg en zo meer uitgeven Gemeente!!
Kan niet dus niet doen!

Grusbekse

En millingen verkopen aan duitsland.

john

Creatief boekhouden heet dat ,leugenaars .
Structureel dus een vet tekort.

Gerrie

En dan is het miljoenenverlies nog niet meegerekend dat onze gemeente boven het hoofd hangt vanwege het prestigeproject centrumplan.
De projectontwikkelaar zag het project niet zitten vanwege de crisis en wilde alleen beginnen met de bouw als de gemeente garant zou staan.
Hoeveel appartementen zijn er verkocht? Zijn het er 2 of 3? Groesbekers maak je borst maar vast nat want dit project krijgt nog een staartje!.

Ria Patella

Grusbekse zei:
13 februari, 2015 om 20:12
En millingen verkopen aan duitsland

Voor een appel en een ei.

wpDiscuz