Weinig draagvlak voor extra parkeerplaatsen Lidl

Onder omwonenden is er weinig draagvlak voor de realisatie van extra parkeerplaatsen op het terrein naast de Lidl aan de Herwendaalseweg. Dit blijkt uit de rapportage die is opgesteld naar aanleiding van een motie van VOLG.


De nieuwe Lidl aan de Herwendaalseweg in Groesbeek (augustus 2014). Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

VOLG diende in september 2014 een nieuwe motie in om aan de wensen van de Lidl te voldoen, maar tegelijkertijd ook rekening te houden met de overlast die omwonenden ervaren. De rapportage (.PDF-bestand) is inmiddels klaar en men komt met twee scenario’s voor meer parkeerruimte, maar geeft tegelijkertijd aan dat omwonenden, De Hoeve, Aldi, Jan Linders en Albert Heijn de raad adviseren Lidl niet tegemoet te komen. Zij zijn tegen de plannen.

Plannen Lidl

Lidl wil een gemeentelijk terrein, dat op dit moment door de gemeente aan De Hoeve wordt verhuurd voor € 2.500,- per jaar, als extra parkeerplaats voor haar nieuwe supermarkt huren. De keten is bereid om voor dit terrein € 15.000,- per jaar aan huur te betalen en de kosten voor inrichting (verharding, parkeervakken en groenafscherming) en onderhoud te dragen. Het oude college van Groesbeek zag niets in de plannen. Zij benadrukte dat het steunen van deze plannen haaks staat op het gevoerde beleid dat er voor moet zorgen dat winkelvoorzieningen juist geconcentreerd worden in het centrum van Groesbeek.

Gemeentelijk terrein

Het parkeerterrein naast de huidige Lidl wordt sinds enkele jaren ook gebruikt door ouders die daar parkeren en met hun kinderen van en naar de basisschool De Sieppe lopen aan de Paulus Potterweg. Ook klanten hebben er net na de opening van de Lidl gebruik van gemaakt. Najaar 2014 is door De Hoeve het door haar gehuurde parkeerterrein naast de Lidl afgesloten op de momenten waarop zij het parkeerterrein niet gebruikt. Voor de ouders van de schoolgaande kinderen heeft De Hoeve op eigen initiatief het voorste deel van haar parkeerterrein op de hoek 1e Colonjes / Breedeweg opengesteld.

Twee scenario’s

Er liggen twee scenario’s klaar om aan de wensen van Lidl te voldoen. Het terrein wordt dan verhuurd aan de Duitse keten, maar medegebruik van De Hoeve wordt in de huurovereenkomst gewaarborgd. Het totaal aantal parkeerplaatsen komt op 92 te liggen. Nu zijn dit er nog 46. De norm voor Lidl ligt tussen de 35 en 52.

Het eerste scenario betreft het parkeerterrein als zelfstandig terrein. Deze variant heeft als voordeel dat een overzichtelijk parkeerterrein wordt gecreëerd, maar verandert niet de verkeerssituatie voor de bevoorradende vrachtauto’s en/of de verkeerssituatie bij de huidige uitweg op de Herwendaalseweg. Die is namelijk onveilig. Bezoekers van de Lidl zullen, wanneer de huidige parkeerplaats bij de Lidl vol staat, een keer extra de Herwendaalseweg op rijden om zo bij het nieuwe parkeerterrein te komen.

Lidl_scenario_1-DGB
Scenario 1, waar de nieuwe parkeerplaats “zelfstandig” blijft.

In de tweede variant, verkeerstechnisch gezien het beste, is hier geen sprake van. Het tweede scenario betreft namelijk een parkeerterrein als terrein met een verbinding tussen beide terreinen voor autoverkeer. De huidige uitweg aan de noordzijde van de Lidl kan dan eenrichtingsverkeer worden als een inrit naar het terrein voor personenauto’s (met een uitzondering voor vrachtverkeer). Deze variant maakt het mogelijk voor vrachtverkeer om ‘rond’ te rijden door via de nieuwe inrit achterlangs naar de losplaats te rijden. Vrachtverkeer hoeft dan niet achteruit te steken op de Herwendaalseweg, wat nu voor gevaarlijke situaties zorgt. Nadeel is wel dat er veel meer verkeer achter de Lidl is, waardoor bewoners van de Helfrichstraat mogelijk nog meer overlast ondervinden.

Lidl_scenario_2-DGB
Scenario 2, met een verbinding tussen beide terreinen.

Jan Linders, Aldi en AH niet blij

Jan Linders, Aldi en Albert Heijn hebben vorig jaar in een brief al laten weten niet blij te zijn met de mogelijke komst van extra parkeerplaatsen voor de Lidl. Albert Heijn wordt namelijk naar het centrum gehaald en Jan Linders en Aldi verhuizen mogelijk naar het Zoma-terrein. Zij zijn van mening dat de gemeente het vestigen van de Lidl aan de Herwendaalseweg, dat tegen het gemeentelijk beleid in gaat, niet nog eens extra moet faciliteren met meer parkeerplaatsen en dus meer drukte bij Lidl. Dit zou niet goed zijn voor het aantal bezoekers in het centrum. Het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad om wel of niet mee te werken aan het verzoek van de Lidl kan van invloed zijn op het besluit van Aldi voor wat betreft deelname in de locatie Spoorlaan. Dit heeft Aldi in oktober al laten weten.

De Hoeve

De Hoeve als huidige huurder van het terrein wenst het volledig en onbeperkte gebruiksrecht van het door haar gehuurde terrein te behouden in verband met haar bedrijfsvoering nu en in de toekomst. Zij heeft het terrein nodig voor het parkeren van onder andere touringcars. Dit kan in de toekomst fysiek onmogelijk worden. Uitwijken naar het parkeerterrein op de hoek met de 1e Colonjes is geen optie, dit terrein is daarvoor ongeschikt. Dhr. Langeveld heeft in december laten weten dat zijn zoon, die het vanaf dit jaar over neemt, meer met bedrijfsfeesten en themafeesten buiten de reguliere avonden gaat werken. De Hoeve wil om die reden over de volledige capaciteit van het terrein blijven beschikken.

Lidl

De Lidl heeft aangegeven dat het haar niet te doen is om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te realiseren. De oplossing van de ervaren onveilige verkeerssituaties en de overlast voor omwonenden is volgens Lidl gelegen in het kunnen gebruiken van het naastgelegen terrein. De Hoeve mag hier ook gebruik van blijven maken. Voor Lidl is het dan ook bespreekbaar om een combinatie te maken tussen het realiseren van minder extra parkeerplaatsen ten bate van een kwaliteitsverbetering van de algehele situatie. Bijvoorbeeld om de overlast voor de achterburen te verlagen door daar het aantal parkeerplaatsen te verlagen.

Omwonenden: “minder woongenot”

Bewoners van de Helfrichstraat en de Herwendaalseweg zitten helemaal niet te wachten op de extra parkeerplaatsen, want meer parkeerplaatsen zorgt voor meer klanten en dus ook voor meer (bevoorradings)verkeer. “Doorgaans is er voldoende parkeerruimte, alleen op de vrij- en zaterdagen loopt het vol”, zeggen de omwonenden. Zij vrezen een verdere waardevermindering van hun panden door de toename van overlast. Zij hebben naast geluidsoverlast ook overlast van de verlichting op het parkeerterrein en in het logo van Lidl.

Situatie_Lidl_rapport_PolGelZuid-DGB
Door de vrachtauto heeft de uitrijdende auto weinig zicht op het naderende verkeer. Dit leidt ertoe dat de beige auto moet wachten en op dat moment besluit een andere auto in te halen. Foto: Adviseur verkeer Politie Gelderland-Zuid.

Conclusie

Er is in de huidige situatie geen parkeeroverlast in de omgeving. Het grootste probleem dat opgelost dient te worden, is de verkeerssituatie die ontstaat als een vrachtwagen de Lidl bevoorraadt. Dat staat in de conclusie van het rapport. Een vrachtwagen dient daarvoor volledig naast het pand te kunnen staan. Dit is nu niet mogelijk. Op het huidige eigen terrein moeten daarvoor één of twee parkeerplaatsen worden verwijderd ten bate van een langere laad-losplaats.

De carrousel van Groesbeek/Berg en Dal buigt zich op 19 maart opnieuw over dit onderwerp en wordt gevraagd een standpunt te bepalen. Een week later is de behandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 5 maart, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 22 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Henk. S

Ik denk maar kiezen voor de meest veilige oplossing , dus extra parkeergelegenheid met eenrichtings verkeer, met de overlast zal het best meevallen , daar de winkel s,avonds en s,nachts gesloten is , evt verbieden s,nachts aan te leveren door vrachtverkeer, het zo laten met gevaarlijke situaties op de herwendaalseweg is ook niet bevorderlijk , daar had men eigenlijk aan moeten denken voordat de bouwvergunning afgegeven werd , nu is het te laat en zou men moeten kiezen voor de meest veilige en minst overlastgevende oplossing , in mijn ogen dus extra parkeerruimte met eenrichtingsverkeer.

Johan

Lidl heeft willens en wetens voor deze plek gekozen.
Geen wijziging dus, totdat blijkt dat de winkel maar weer moet vertrekken.

Bart

Ik zou zeggen optie 2. Gemeente heeft a gezegd, nu moeten ze ook de rest maar regelen. En voor de feestjes van de hoeveelheid zou ik me meer zorgen maken als buurt. De bedrijfsfeesten worden dadelijk gewoon door de weeks gehouden..

ikke

Ik ben het met Johan eens. De Gemeente had dit nooit toe moeten staan. Nu zitten de bewoners van de Herwendaalseweg met de gebakken peren. De Lidl is hier zelf heengegaan, ze wisten hoeveel parkeerruimte ze hadden, dan hadden ze van tevoren daar maar op in moeten spelen.

centrum

Juist de best optie kiezen .Zowel voor buurt hoeve en winkel .Gemeente wilde centrum ontlasten met verkeer .Maar gaat wil alle supermarkten in centrum .Als nieuw bouw klaar is veel leegstand

Leol

De mensen uit de buurt die nu het hardst roepen over de overlast kom je wel allemaal in de lidl tegen om goedkoper hun boodschappen te doen.

juustem

Beetje dubbele stelling, als er meer parkeerplaatsen bijkomen dan neemt ook de overlast toe. Er zijn op doordeweekse dagen genoeg plaatsen. Dus als er veel plaatsen zijn, die dan leeg blijven heb je hier het bewijs dat die stelling niet klopt. En wat andere winkels ervan denken dat is logisch,dat is gewoon concurrentie. Laat Lidl lekker dat stukje grond omtoveren tot mooi aangelegde parkeerplaats waar iedereen plezier van heeft, zelfs de gemeente die er geld voor bij krijgt. Laten we geen problemen creëren die er niet zijn.

www.hanspeters.eu
Volgens mij, was ik dan op een andere omwonendenavond als het College in november. Inderdaad het klopt dat Helfrichstraat overlast ervaart, vanaf de Herwendaalseweg, ik zat naast een bewoner, ervoer ik toch andere geluiden. Maar goed komt ons College niet uit dat Lidl, zich daar gevestigd heeft. Zij wilden een nog drukker en CO2 rijk centrum. De overlast die Helfrichstraat ervaart bestaat voornamelijk uit het hele vroege laden en lossen. Maar ook babbelende klanten en hard dichtslaande autodeuren. Ik heb met Paul Jacobs gesproken van Lidl, over een vorm van overkapping aan tegen de wanden aan, zodat het geluid niet… Lees meer »
Handy
Dat er verkeersgevaarlijke situatie is ontstaan met in/uit rijden van de huidige toegang tot de Lidl is een feit, mede omdat de openbare weg een rare druppel heeft en een bussluis aan de overzijde. Parkeerplaats gebrek is ook een feit, dit was voorheen op de oude locatie ook al het geval. Het gezeur van alle winkels in het centrum is niet meer van deze tijd. Vasthouden aan plannen van 20-15jaar geleden zijn we goed in, in Groesbeek. Juist omdat nu deze winkel buiten het centrum zit en goed bereikbaar is voor veel klanten (ook van buiten Groesbeek) is er meer… Lees meer »
Julia

De Hoeve heeft parkeerplaatsen nodig?
Wie komt er tegenwoordig nog bij de Hoeve? Die toko is toch op sterven na dood??!!

Lambert
Ik wil graag nog even in herinnering roepen, dat Wethouder Sjakie het probleem mede heeft veroorzaakt. Lidl wilde heel erg graag aan de Kloosterstraat blijven. Alleen wilde Sjakie niet meewerken aan een winkel op het terrein van Schreven. Er lag daar een prachtig plan met parkeerplaatsen en al. Nu staan aan de Kloosterstraat 2 panden leeg en is de ellende aan een van de belangrijkste verkeersaders van ons dorp niet te overzien. Er is nu nog maar een oplossing. Inrijden aan de huidige in en uitgang en uitrijden vanaf de nieuwe parkeerplaats via de huidige meest zuidelijk gelegen opening (met… Lees meer »
Theo

De gemeente had voor 20 jaar terug geen vergunning moeten verlenen aan de hoeve. Toen ze de grote pakeerplaats er nog niet was. Dat het van de molen tot de bredeweg tot helfrischstraat en pauluspotterweg vol stond. Toen hoorde je meneer Thijssen en meneer Langeveld niet. Toen moest de hele buurt
Maar slikken. Tot diep in de nacht. Grote overlast. Dat was heel
Normaal. Toen wilde piet Langeveld wel vriendjes met de buurt zijn.Hoe nu is een grote schande iedereen wie dit heeft goedgekeurd en pakeren tegenhoud .

kloeke

Is iedereen weer de “sjaak”………
En theo,je hebt 100% gelijk,maar dat is groesbeek,die meet alles met 2 sjaken uh ik bedoel maten…..

Ikke

Ja, de Hoeve is ook altijd open op de tijden dat men boodschappen doet !!

Lambert
De gemeente heeft geen enkel beleid als het gaat om aan en afvoer van goederen bij de winkels en houdt bij het verlenen van de bouwvergunning daar ook geen enkele rekening mee. De situatie op de Muldershof was er vroeger ook een die om te janken was. Nadat de buurt daar de Spar van Paul Jansen zag veranderen in een 3x grotere Beerkens supermarkt, daarna weer in een 2x grotere Groenwoudtsupermarkt en daarna weer in de huidige Supercoop, was in alle plannen geen enkele rekening gehouden met de buurt, de aan en afvoer van goederen en de parkeeroverlast. Doordat de… Lees meer »
wally

Dat gemeente groesbeek daar een bouw vergunning heeft verleend voor lidl is zowiezo een grote blunder
dat dit probleem kwam wist men vooruit .
verkeers problemen vooroorzaken staan ze hier op no 1
net als de school op de kranenburgse straat
die zet je toch niet aan een doorgaande weg in groesbeek
en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen .

Hallo Andere supermarkten tegen parkeerplaatsen Lidl. Waarom? weten ze dat ze veel duurder zijn en klanten verliezen? Je kunt ook met de prijzen van de lidl mee gaan. Lidl is gewoon slimmer om niet in het centrum te gaan zitten waar parkeren dadelijk ook een probleem word of zelf betaald. Lidl is net wat slimmer als de supermarkten die tegen de extra parkeer plaatsen zijn. De buurt is tegen. Wat hebben die dan te zeuren? de klanten van de Lidl kunnen ook bij hum voor het huis gaan staan dan hebben ze er last van. Of je geeft de Lidl… Lees meer »
Marie
Naar aanleiding van een motie van VOLG hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan de wens van Lidl tegemoet gekomen kan worden, zodat er een optimale parkeervoorziening ontstaat en waarmee tevens de parkeeroverlast in de buurt voorkomen kan worden ! (uit brief aan aanwonenden) Wat kost dit onderzoek op kosten van de belastingbetaler ? Mosterd na de maaltijd en verspilling van gemeenschapsgeld. De buurt is gewoon genaaid in het pak. VOLG wist allang dat met de bestemmingsplanwijziging van café Hanneke van horecabestemming naar winkel (detailhandel)bestemming dit mogelijk zou zijn (aldi en lidl vragen sinds jaar en dag… Lees meer »
piet

Bezind eer ge begint……….

Groesbeker

Mensen nou hebben we een keer een fatsoenlijke winkel in Groesbeek. Gaan er weer mensen lopen zeuren (zoals dit gewoonlijk gebeurt in Groesbeek) Maak er geen probleem van raap jezelf bij elkaar en stel je alsjeblieft niet zo aan. Want in principe is het al een parkeerplaats alleen wordt hij dan van de lidl. Woohoo who cares, get a life. Ga je om andere dingen druk maken.

wpDiscuz