Actiegroep roept op tot aantekenen bezwaar windmolenpark

Inwoners die bezwaar hebben tegen de komst van een windmolenpark in het Reichswald, waar volgens actievoerders ook Groesbeek hinder van zal ondervinden, kunnen tot en met 31 maart bezwaar aantekenen. Actiegroep Gegenwind/Tegenwind Reichswald roept burgers op dit massaal te doen.

Zevenheuvelenweg_windmolenpark_Reichswald

Plannen

Zoals wellicht bekend is, heeft de gemeente Kranenburg plannen om in het Reichswald een windturbinepark van 12 windturbines, elk 200 meter hoog, op de Kartenspielerweg te laten plaatsen. De windsnelheid bedraagt op de gekozen locatie zo`n 6,4 meter per seconde. De turbines kunnen volgens ingenieursbureau ABO Wind gezamenlijk 88.000 mensen van stroom voorzien. De gemeente Kranenburg en ABO Wind vinden dat om die reden een aantrekkelijke locatie.

Vergevorderd

De plannen voor het windturbinepark langs de Nederlandse grens zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. “Zowel de bouw als het functioneren van deze windturbines, die ten minste in een omtrek van 30 km zichtbaar zullen zijn, zal ook voor Nederland verstrekkende nadelige gevolgen hebben voor natuur, milieu, recreatiewaarde en woongenot”, stelt de actiegroep.

Bezwaren Gegenwind/Tegenwind Reichswald

Het Duits-Nederlands Burgerinitiatief Gegenwind Reichswald / Tegenwind Reichswald is tegen de bouw van windturbines in de bossen van het Reichswald. Hun bezwaren tegen een windpark in de bossen te zijn:

• Het Reichswald is een belangrijk gebied voor trekvogels, bv de kraanvogel en ooievaar;
• Hoog sterftecijfer van vleermuizen door windturbines;
• Het Reichswald ligt midden in een zone met veel Natura2000 gebieden; deze hebben een beschermde Europese status en maken deel uit van de EHS (Ecologische HoofdStructuur). Serieuze schade en verstoring hiervan dreigt;
• Windturbineparken maken veel slachtoffers onder (beschermde) vogels;
• De St. Jansberg vormt samen met het Reichswald een belangrijke groene corridor;
• Bedreiging van beschermde insecten en reptielen;
• Vervuiling van grond- en drinkwater;
• Een te verwachten daling in bezoekers/toeristen en de daaruit voortvloeiende verminderde inkomsten voor gemeenten, horeca, hotels etc;
• Bij brand kunnen de turbines niet geblust worden, daarvoor zijn ze te hoog. Het gedwongen uit laten branden heeft fatale gevolgen voor het Reichswald;
• Overlast van geluid, slagschaduw en laagfrequent geluid met mogelijk ernstige gezondheidsklachten tot gevolg;
• Het Reichswald is het grootste aaneengesloten stuk bos in NRW, onderdeel van een bijzonder cultuur-historisch en geologisch gebied. Deze status gaat verloren door de komst van windturbineparken;
• In de Natura2000-gebieden is aan Nederlandse zijde veel energie en geld gestopt; dit
• Waardevermindering van huizen en gebouwen;
• Industrie hoort niet thuis in een bos, dus ook niet in het Reichswald. Als er geen andere locatie voorhanden is, begin er dan niet aan;
• Langzaam maar zeker dringt het besef wat de windturbines kunnen gaan aanrichten steeds verder door. Zowel aan de Duitse zijde (het district Kleve) als aan de Nederlandse zijde (Gelderse en Limburgse gemeenten en provincies) groeit de weerzin tegen het bouwen van windmolenparken in het Reichswald.

De plannen voor de bouw van windturbines in het Reichswald zijn opgenomen in het Regionalplan Düsseldorf, waarin ook meerdere gebieden in het Reichswald zijn aangewezen voor mogelijke bouw van windturbines.

Uitleg Regionalplan

Tot 31 maart a.s. is er gelegenheid om gebruik te maken van inspraak op deze plannen bij de Bezirksregierung Düsseldorf. Ook voor Nederlanders bestaat de mogelijkheid om te reageren op deze plannen. In een schrijven kunt u uw bedenkingen laten weten op het plaatsen van windturbines in het Reichswald. Een beknopt uitleg over het Regionalplan is hier (.PDF-bestand) te vinden. Verdergaande informatie in het Duits over het Regionalplan is hier te vinden.

Bezwaar aantekenen

U kunt bezwaar aantekenen door middel van een e-mail of een brief. Het schrijven mag in het Nederlands of in het Duits worden opgesteld. Om de kans te verhogen dat uw schrijven gehoord wordt geniet Duits de voorkeur. Hierbij geldt uiteraard: Liever een brief in het Nederlands dan geen brief! Klik op onderstaande links voor meer informatie en hulp:

Standaardbrief bezwaar Park Reichswald (Duits)
Standaardbrief bezwaar Park Reichswald (Nederlands)
Tips voor schrijven eigen bezwaarbrief

Brieven kunnen per email gestuurd worden naar [email protected], of per post naar:

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 32
Postfach 300865
DE-40408 Düsseldorf.

NB:Ook in uw e-mail dient u dit adres te vermelden.

Kort dag

“Er resten nog weinig mogelijkheden tot het maken van bezwaar en daarom willen wij burgers en organisaties vragen om van deze gelegenheid gebruik te maken. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan en laat weten dat u tegen de bouw van windturbines in het Reichswald bent”, aldus de actiegroep.

De gemeente Groesbeek-Berg en Dal is zelf ook tegen de komst van een windmolenpark in het Reichswald. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders tijdens de begrotingsdebatten nog eens laten weten. Wethouder Erik Weijers (VOLG) gaf aan dat het nog enkele keren mogelijk is om bezwaar te maken. Groesbeek wil daar via de provincie gebruik van maken.

Dossier DeGroesbeek.nl over windmolenpark Reichswald.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 maart, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 17 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
henk

vreemd dat hier geen reacties staan. Toch een zeer belangrijk onderwerp wat zeker voor de bewoners in dat gebied tot overlast zal zorgen en voor iedereen het vertrouwde beeld naar het wald zal doen veranderen.

Henk, dit is nu precies wat er mis gaat in Groesbeek. Altijd maar roepen en als het puntje bij paaltje komt wordt er niets gedaan. In Groesbeek is er nooit eenheid. Eerst wordt er gekeken waar je vanaf komt en voor welke voetbalclub je bent. Het belang van Groesbeek wordt niet gezien. Zo zijn we de naam Groesbeek ook kwijt geraakt. Toen het te laat was kwamen de protesten. Nu kan er nog iets gedaan worden dus doe het dan. Als ze zo nodig in Duitsland windmolens moeten hebben dan zetten ze ze maar bij hun in de achtertuin en… Lees meer »
Gruusbekker
Anders dan in Nederland is men in Duitsland volop bezig met duurzame energie nadat kernenergie in de ban is gedaan. In Nederland roept ook iedereen dat we meer moeten doen aan duurzame energie maar als er ergens windmolens gepland worden schreeuwt de hele omgeving moord en brand! not in my Backyard. Gelukkig weten ze in Duitland beter dat je voor schone energie wat over moet hebben. Het zijn dezelfde zogenaamde natuurliefhebbers als degene die tegen de openstelling van de Altena en het fietspad langs het spoor zijn. Maar dat de natuur juist om zeep geholpen wordt door kolen en gascentrales,… Lees meer »
Ria Patella

Als ik het goed bekijk Wil is het Reichswald toch echt de achtertuin van de de duitsers en niet de onze. Dus wat zeur je nou Wil ?

henk
Ik geef die natuurliefhebbers groot gelijk, die moeten zeker waken voor de natuur en als er een illegaal fietspad is aangelegd dan hebben ze daar gelijk in. De Altena is afgesloten vanwege een uil, als dat zo is dan maar omrijden. Natuurlijk moeten we kijken naar andere energie bronnen die we juist in nederland de kop in drukken. De energie zuinige auto is duurder geworden de subsidie op zonnecellen is zo goed als verdwenen. We geven wel de boeren 50.000 euro per windmolen als die op hun land staan. Ik zou het eeuwig zonde vinden als je straks van af… Lees meer »

Ria hun achtertuin is daar alleen omdat het uit het zicht is. Duitsland heeft de mond altijd vol van 1 Europa totdat het ze niet aanstaat en dan is het hun land.

henk

dus Ria , dat die gasten met halfvasten bij jullie in de tuin hebben staan zeiken, kan de rest van Groesbeek dan ook niet schelen. Dus wat zeur je nou, dat ze 1 keer per jaar je tuin onder zeiken. Natuurlijk dom gelul, iedere Groesbeker moet zich zowel bij het pissen als bij zo`n ingrijpende verandering van de natuur zich laten horen dat zoiets niet kan. Ook al zijn het je buren niet.

Ria Patella

Ik schrijf dit Henk en Wil omdat protest een kansloze missie is.
Stel dat het Reichswald Nederlands was geweest en het zouden onze molens worden.
En als ze dan vanuit Gogh begonnen te bleren dan was onze reactie hier, waar bemoeien die moffen zich mee.

Hallo ,zet die wind molens maar aan de snelwegen die zijn toch al voor de natuur verpest, en daar heeft er niemand last van.
Het is zonde dat hier de natuur voor moet wijken.
Onze stuwwallen mogen toch hier niet de dupe van worden.
ik ben best voor wind energie, maar doe dat op plaatsen waar het beter kan, en zet die dingen niet in iemands achter tuin.
Je zult maar de hele dag tegen zo een molen aan kijken van 200 meter hoog.

henk

Niets doen is een kansloze missie. Natuurlijk moet je iets laten horen, dat heeft de werkgroep ook tegen het fietspad gedaan. Niets doen is achteruit gaan.

Ik kan jullie adviseren om youtube filmpjes van Duitse windmolenparken te bekijken. Met hierbij de ervaringen van omwonenden. Windmolens van een dergelijke hoogte (200 meter) maken mensen ziek. Slagschaduwen, geluid etc. De bossen van het Reichswald reiken tot 30 meter hoog. De cultuur historische geschiedenis van het bos is hoog. In het Regional Plan Dusseldorf zijn meerdere plekken aangewezen voor windturbines. Het is niet ‘not in my backyard’, maar niet in het Reichswald. Het bos moet blijven zoals het is, zowel voor de Nederlanders maar ook voor onze buren. Door het kappen van de bossen, de bouw met vervoer etc.… Lees meer »
Gruusbekker

Het fietspad weer afbreken, dát is achteruitgaan! En Ger…… NIMBY dus

John
Afgaande op sommige reacties hier begrijpen niet veel mensen waar het precies om gaat. Uiteraard zijn windturbines een prima alternatief als energiebron maar in dit geval schiet het zijn doel ver voorbij. De geplande windturbines op deze locatie en in deze omvang zullen verregaande en negatieve gevolgen hebben voor mens, flora en fauna, milieu, recreatie/toerisme en huizenwaarde. Ook cultuur- en historisch-landschappelijk gezien zal er schade worden toegebracht. De impact van dit windturbinepark zal de Kranenburgse gemeentegrens én de rijksgrens ver overstijgen. De gevolgen zullen ook in Nederland merk- en voelbaar zijn. Beter gezegd, gezien de locatie júíst in Nederland en… Lees meer »
Henk. S
Wat doen onze volksvertegenwoordigers , gemeenteraad provincies Gelderland Limburg regering hieraan ??? Tot nu toe is me niks bekend , dat word dus tegen die windturbines aankijken , stukken bos weg ter grootte van tientallen voetbalvelden , om over de gevolgen voor de dieren nog maar niet te spreken , wij als gewone mensen hebben er niks tegen in te brengen en zo ja hoe ??? Is er een plan hoe dit aan te pakken ??? Ik ben benieuwd maar er zal wel niks van komen , kan ook bijna niet , het zal van hogerhand moeten komen of er… Lees meer »
Ria Patella

John, Veel reageerders hier denken dat Duitsland zich aan de Nederlandse wetten moet houden. En als het om de Europeesche regels gaat is Duitsland een stuk machtiger dan wij . En reken niet op onze meneer Rutten . Dat is in Brussel alleen maar een kontenlikker.
In feite snijden de meeste klachten hout en ben ik het met de klagers eens. Maar zij zijn groot en ik is klein.
Of willen we perse de nieuwe Don Quichot uithangen.

John
Ria, ik zeg niet dat Duitsland zich aan de Nederlandse wetten moet houden. Ik probeer duidelijk te maken dat het in dit specifieke geval om een eenzijdige beslissing gaat die m.n. nadelige gevolgen heeft voor de andere partij. Om tot de bouw van windturbines te komen moet er eerst logischerwijs aan veel voorwaarden worden voldoen, o.a. de inschatting wat het effect zal zijn op mens, natuur en milieu. Dit is wel gedaan aan de Duitse kant maar niet aan de Nederlandse, terwijl de turbines op slechts enkele honderden meters van de grens gepland zijn. Verder komen de geplande turbines in… Lees meer »
John

@ Henk. S: Henk, kijk even op http://www.tegenwindreichswald.eu . Via deze site kun je op een eenvoudige manier bezwaar maken. Vele honderden, zo niet duizenden mensen en instanties gingen je al voor, variërend van de bakker uit Ven Zelderheide tot Natuurmonumenten en de provincies Gelderland en Limburg aan toe. Wel opschieten want de bezwaarperiode loopt 31 maart af.

wpDiscuz