Jaarrekeningen MUG: voordelig saldo van 3 miljoen euro

Uit de jaarstukken van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek (MUG) over het jaar 2014 blijkt dat de drie gemeenten samen een voordelig rekeningresultaat van iets meer dan 3 miljoen euro hebben.

Het logo van de nieuwe gemeente Groesbeek in 2015.

Het logo van de nieuwe gemeente Groesbeek in 2015.

Voor de oude gemeente Groesbeek is het resultaat over 2014 na mutaties in reserves zo`n 1,2 miljoen euro voordelig. Ubbergen komt uit op een positief saldo van 1,6 miljoen en voor Millingen is dat € 182.000,-.

Projecten in 2014 niet afgerond

Het college in Groesbeek – Berg en Dal is voornemens om € 351.000,- van de 3 miljoen euro te bestemmen voor specifieke activiteiten, die vorig jaar nog niet (of niet volledig) zijn gerealiseerd, maar wel voor dat jaar zijn gepland. Dit leidde tot incidentele voordelen die onderdeel uitmaken van het positieve rekeningresultaat. De aanpassing van toeristische bebording in Millingen, groot onderhoud bij De Lubert in Groesbeek en het educatieproject WACO-Glider zijn enkele voorbeelden van de projecten.

Bestemmingsreserve

Het resterende bedrag van € 2.707.000,- wil men storten in de nog in te stellen bestemmingsreserve “rekeningresultaten”. “Aan deze reserve willen we ook in de toekomst de jaarlijkse rekeningresultaten toevoegen. Vervolgens willen we telkens in de (meerjaren)begroting (= 4 jaar) structureel een bijdrage van ¼ deel van deze reserve ten gunste van de exploitatie ramen. Concreet betekent dit dat in de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks een bijdrage van afgerond € 675.000 als baat in de exploitatie geraamd wordt. Deze bijdrage wordt geïnterpreteerd als een structurele baat, die bijdraagt aan het structureel sluitend maken van de begroting. Aanleiding voor deze nieuwe werkwijze is, dat in de afgelopen jaren telkens sprake was van een aanzienlijk voordelig rekeningresultaat, dat doorgaans veroorzaakt wordt door incidentele verschillen. Op deze wijze zijn er minder extra maatregelen nodig om de begroting structureel sluitend te maken”, legt het college uit.

Amendement GVP: zonnepanelen

De Groesbeekse Volkspartij (GVP) zal tijdens de raadsvergadering, wanneer over de jaarrekeningen wordt gesproken, een amendement indienen. De lokale partij wil € 100.000,- inzetten voor het plaatsen van zonnepanelen op basisscholen. “De raad van de (voormalige) gemeente Groesbeek heeft in mei 2014 in het kader van de besteding van de middelen uit het fonds sociaal-economische versterking € 100.000 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van zonnepanelen op basisscholen, uit te voeren door het lokale bedrijfsleven (bevordering werkgelegenheid). Dit bedrag blijkt echter niet meer beschikbaar te zijn”, aldus de GVP.

De raad moet de jaarrekeningen eind juni nog vaststellen.

Onderstaand de stukken in .PDF-bestand:
Jaarrekening 2014 Groesbeek
Jaarrekening 2014 Ubbergen
Jaarrekening 2014 Millingen aan de Rijn

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 9 juni, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Jaarrekeningen MUG: voordelig saldo van 3 miljoen euro

Reageren is niet toegestaan.