Herontwikkeling locatie Schreven weer uit ijskast

De Schreven-locatie aan de Gooiseweg/Kloosterstraat in Groesbeek lijkt weer in beeld voor een herontwikkeling met woningbouw.

Schreven-locatie van boven. Foto uit 2014.

Schreven-locatie van boven. Foto uit 2014.

Eerdere plannen

Al in 2005 is er een notitie met stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling op deze locatie opgesteld. Zo`n notitie geeft de ruimtelijke kaders aan voor een nadere planuitwerking. De Schreven-locatie is in 2004 genoemd als herontwikkelingslocatie voor grondgebonden woningbouw. In de notitie van 2005 werd onder andere gesproken over 30 á 40 woningen op die locatie. Tot een start van een herontwikkeling is het echter nooit gekomen.

Lidl

De Schreven-locatie was in 2011 en 2012 weer even in beeld als mogelijk nieuwe locatie voor de Lidl-supermarkt, toen nog gelegen aan de Nijverheidsweg. Na veel politieke discussie is uiteindelijk besloten om de intenties van de Lidl om te verhuizen naar de Schreven-locatie af te wijzen. Lidl is om die reden vorig jaar naar de Herwendaalseweg verhuisd.

Toch in beeld

Eind 2014 en in mei 2015 heeft de gemeente een verkavelingsstudie (KlokWonen) en een verkavelingsschets (Wildenborch Real Estate) ontvangen. Het college heeft dinsdag echter besloten afwijzend te reageren op deze stukken. Dit komt omdat de notitie uit 2005 door de gemeente is geactualiseerd en bijgesteld. “De voorwaarden en uitgangspunten in de notitie uit 2005 zorgen voor een goede basis om te komen tot een plan. Gelet op de sindsdien verstreken tijd en het huidige beleid op het gebied van wonen en duurzame verstedelijking is het echter wel zaak om die notitie te actualiseren en waar nodig bij te stellen”, licht het college toe. De verkavelingsstukken voldoen daardoor niet meer volledig aan de voorwaarden en uitgangspunten.

Mix van woningtypes en verleggen Gooiseweg

In de nieuwe notitie waarmee B&W dinsdag hebben ingestemd staat een negental randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Zo zal er een mix moeten zijn van diverse woningtypes. Er moeten grondgebonden woningen komen om tegenwicht te bieden aan de appartementenbouw in het centrum. Daarnaast is er voor wat betreft de Gooiseweg een aanpassing. De Gooiseweg wordt verlegd, komt midden door het plangebied te liggen en gaat direct aansluiten op de Spoorlaan. De huidige, aan het plangebied grenzende, Gooiseweg wordt aangesloten op de Gerard Douweg/Vincent van Goghweg. Dit zou tot een verbeterde ontsluiting met het vernieuwde centrum moeten leiden. Het gemeentelijke groen en het deel van de Gooiseweg dat zal komen te vervallen worden aan het te herontwikkelen plangebied toegevoegd. De bedrijfswoning aan de Kloosterstraat 44 dient behouden te worden. Voor wat betreft de huidige keukenshowroom is er nog wat onzekerheid.

Links: oude situatie Gooiseweg. Rechts: mogelijk nieuwe situatie Gooiseweg.

Links: oude situatie Gooiseweg. Rechts: mogelijk nieuwe situatie Gooiseweg.

Deellocaties

Door de “nieuwe Gooiseweg” door het plangebied te trekken ontstaan er wel twee deellocaties. Een van de locaties (A, in de schets hieronder) kan vanaf 2015 tot 2020 invulling krijgen met nieuwbouw (7 tot 12 woningen), gelijktijdig of na verlegging van de Gooiseweg. Voor de andere deellocatie (B) is dit pas na 2020 mogelijk. Die locatie wordt eerst ingericht als parkachtige groenzone en wanneer blijkt dat er woningbehoefte is, kan er na 2020 gebouwd worden. Er zouden zo`n 8 tot 10 woningen gerealiseerd kunnen worden. Mocht het daadwerkelijk tot woningbouw komen, dan is het precieze aantal woningen dat gerealiseerd wordt afhankelijk van het gemeentelijk woningmarktonderzoek 2015, dat nog loopt.

Gooiseweg door plangebied zorgt voor twee deellocaties.

Gooiseweg door plangebied zorgt voor twee deellocaties.

Parel

Het plangebied dient een nieuwe ‘parel’ te worden in de ruimtelijke hoofdstructuur van Groesbeek. Op de Paap en de Zuidmolen worden nu aangewezen als herkenningspunten, zogeheten “parels” in de omgeving van het plangebied. Op de nieuwe kruising Gooiseweg-Spoorlaan-Kloosterstraat zou er ruimte zijn voor een nieuw fraai herkenningspunt. “Dit vraagt om een duidelijk herkenbaar nieuw ruimtelijk element, in de vorm van voorname nieuwe bebouwing met een afwijkende bouwmassa in maat en schaal. De bouwmassa dient daarbij wel te passen binnen het dorpse karakter van Groesbeek”, staat er in de notitie.

De herkenningspunten, zogeheten "parels".

De herkenningspunten, zogeheten “parels”.

Overleg

De betrokken partijen KlokWonen, Wildenborch Real Estate en de familie Schreven zullen in overleg treden om te komen tot een intentieovereenkomst. Dit onder voorwaarde dat de gemeente alleen bereid is om dit overleg te starten met een partij, die een schriftelijke verklaring kan overleggen van de familie Schreven dat zij de nadere planuitwerking met hun goedkeuring en exclusief in hun opdracht mag oppakken.

De intentieovereenkomst is nodig voor een nadere planuitwerking voor herontwikkeling op de Schreven-locatie. Indien de intentiefase tot een haalbaar plan leidt, is het vervolg een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nlTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 september, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 8 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
henk

het had al allemaal zo mooi kunnen zijn, Lidl, Hema, scapino, boetiekjes, supermarkt, parkeerplaats in en uitgaan zonder problemen. Nee het moest weer anders en nu misschien toch weer wel. Sorry hoor maar moeten we de partijen van toen die het nu weer voor het zeggen hebben nog serieus nemen??

THE BEST OFF THE REST

Idd.Henk het circus begint weer opnieuw.

Groesbeker

Bij voorbaat alwéér een kansloze missie. We moeten dit en we moeten dat, er komt een “parel”..wat een onzin allemaal.
Het kost weer een heleboel gemeenschapsgeld om van alles te onderzoeken en zodra er wellicht een concreet plan op tafel ligt wordt alles er weer vanaf geveegd want die milieugroep zal wel weer een paarse mier hebben gesignaleerd op dat terrein. Het is toch allemaal niet meer serieus te nemen..

Marcel

Ik vindt de nieuwe ligging van de Gooiseweg (zonder die vervelende bocht) en de aansluiting op de Spoorlaan wel mooi bedacht, dat zie ik als een verbetering.
Verder eindelijk kansen om van deze hoek iets moois te maken.
Probeer mij niet te verleiden met parel gezwets.
Ik verwacht echter dat het geen storm zal lopen als het verkoopwoningen worden. Een lagere prijsklasse sociale woningbouw zou ik toejuichen.

De nachtboswachter

Het is allemaal Circus wat ze spelen

Lambert

allemaal plannen, plannen en nog eens plannen. Veel onderzoekskosten en het is maar zeer de vraag of did nu wel doorgaat. Ik vraag me zelfs af of de familie Schreven wel op de hoogte is, de vorige keer was dat zeker niet het geval.

kloeke

Maak er maar een parkje van……

Marcel

Het plan Schreven lijkt veel voordelen te hebben voor de gemeente Groesbeek.
De gooiseweg heefft een gevaarlijke bocht en die zal hiermee verdwijnen.
Dit kost echter wel bouwgrond en daarmee daald het mogelijk rendement van de eigenaar van de grond.
Door he plan ook nog op te splitsen lijkt het plan onrendabel te worden.
De gemeente rekend zich weer eens rijk uit de beurs van iemand anders.

wpDiscuz