Gemeente ontziet haar inwoners in de begroting

Het college van de gemeente Groesbeek (vanaf 1 januari Berg en Dal) is erin geslaagd een meerjarig sluitende begroting op te stellen, waarbij de rekening niet bij de inwoners wordt neergelegd.

Het gemeentehuis van Groesbeek - Berg en Dal. Entree Dorpsstraat. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Het gemeentehuis van Groesbeek – Berg en Dal. Entree Dorpsstraat. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Op een begroting van in totaal ongeveer € 81 miljoen komt de gemeente in 2016 nog € 7,5 ton tekort. Deze worden uit de reserves gehaald.

De jaren daarna zien er beter uit. De samenvoeging tussen de drie voormalige MUG-gemeenten levert voordeel op. De gevolgen van de herindeling zijn in deze begroting verwerkt. Daarnaast zijn diverse taken van het rijk naar de gemeenten geschoven, inclusief opgelegde bezuinigingen. Hierdoor zijn de gemeentelijke financiën behoorlijk onder druk komen te staan. Desondanks heeft het college besloten om de OZB het komende jaar slechts voor de inflatie te corrigeren en niet verder te verhogen. Wel wordt er gebruik gemaakt van de opgebouwde reserves om de financiële tegenvallers op te vangen.

Begroting zonder tekort

Het is de bedoeling om op termijn een begroting zonder tekort te presenteren, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de reserves. De gemeenteraad zal de komende tijd dan ook gevraagd worden belangrijke besluiten te nemen.

Alle posten uit de begroting zijn kritisch tegen het licht gehouden. Veel budgetten waren nog een optelsom van de voormalige MUG-gemeenten. Nu er wat meer zicht is op de werkelijke kosten van de nieuwe gemeente zijn de ramingen hierop aangepast. Zo is bijvoorbeeld voor wegen jaarlijks 2,5 ton minder nodig, zonder grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit.

Sociaal Domein

Vooral de uitgaven voor het zogenaamde sociale domein zetten de begroting behoorlijk onder druk. Veel taken zijn van het rijk naar de gemeenten gegaan, en op dit moment is nog niet duidelijk wat dit nu financieel betekent, zoals ook bij veel andere gemeenten in Nederland. In de begroting is hiermee rekening gehouden en daarnaast is er een deel van de algemene reserve apart gezet om deze risico’s op te kunnen vangen.

Min of meer komt het er op neer dat de gemeente een deel van haar spaarpotjes gebruikt om deze risico’s het hoofd te kunnen bieden. Verwacht wordt dat de komende jaren hierover meer duidelijk wordt. De risico’s nemen dan naar verwachting af.

Wethouder Fleuren van Financiën realiseert zich dat “we er met deze begroting nog niet zijn” maar ziet de financiële toekomst van de gemeente met vertrouwen tegemoet. De gemeenteraad behandelt de begroting op 5 november a.s.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 30 september, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 5 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
De nachtboswachter

Ik moet het eerst zien met deze regering

Toontje

Mooi! Toch netjes.

Hent

Wat hebben wij het toch getroffen met zo’n college.

Leol

Misschien valt er bij al die voetbalclubs nog wel het een en ander te halen, dan zie je misschien ook weer eens een groesbeker voetballen dan alleen maar die passanten die hier alleen maar hun zakken komen vullen.

Jan Norp

De foto van het gemeentehuis is verouderd. Nu staat er een paaltje voor de trappen aan de Dorpsstraat. Wie heeft de gemeente “voor paaltje gezet”?

wpDiscuz