Vragen over brandveiligheid bij zorginstellingen

PvdA Berg en Dal heeft raadsvragen gesteld over de brandveiligheid bij de zorginstellingen in onze gemeente.


Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Uit een landelijk onderzoek (2013) blijkt dat de bouwkundige brandveiligheid van zorginstellingen over het algemeen tekort schiet en dat ingrijpen noodzakelijk is. De PvdA wil naar aanleiding van dat onderzoek weten hoe dat in de gemeente Groesbeek – Berg en Dal zit en wat de gemeente heeft gedaan met de conclusies uit het rapport.

Aan het college wordt dan ook gevraagd of zij inzicht heeft in de brandveiligheid van de zorginstellingen en of er wel voldoende controles worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er een vraag gesteld over het terugdringen van zogeheten OMS-meldingen (Automatische melding van brand via het Openbaar Meld Systeem/OMS). In het verleden is daar vaak over gesproken en is zelfs een regionaal plan van aanpak opgesteld. De PvdA wil weten of er nog steeds sprake is van vele loze meldingen binnen de gemeente.

Gezien de hoeveelheid vragen van de PvdA over dit onderwerp hebben wij deze hieronder gezet:

1. Kunt u aangeven hoe het op dit moment met de brandveiligheid bij de zorginstellingen in de gemeente Groesbeek is gesteld? Zo ja, wat is het algemene beeld? Zo nee, waarom niet?

2.
a. Bent u van mening dat de gemeente Groesbeek adequaat toezicht (preventief / repressief) houdt op de brandveiligheid in zorginstellingen?
b. Met welke frequentie worden de bestaande zorginstellingen in de gemeente Groesbeek gecontroleerd en wat houden deze controles in (intensiteit)?
c. Is dit vanaf 2013 tot en met heden ook consequent uitgevoerd en zijn hiervan rapportages / resultaten? Indien nee, waarom niet?

3. Uit het Onderzoek van het ILT d.d. 10 januari 2013 kwam naar voren dat geen sprake was van een actueel handhavingsbeleidplan en uitvoeringsprogramma conform de Bor in onze gemeente(n). Is daarvan nu wel sprake? Zo ja, welke prioriteit heeft toezicht brandveiligheid daarin toegekend gekregen? En hoe is de capaciteit ingedeeld?Zo nee, wordt en zo ja, wanneer wordt dit opgesteld? Wordt de raad hiervan in kennis gesteld?

4.
a. Wat is de rol van de gemeente Groesbeek ten aanzien van brandveiligheid in relatie tot de partijen brandweer/ Veiligheidsregio en de ODRN? Welke toezichts- en toetsingsafspraken zijn er met deze partijen?
b. Welke afspraken zijn er met de bestuurders van de zorginstellingen op het gebied van brandveiligheid? Maakt de personeelsbezetting van deze instellingen nog onderdeel uit van deze afspraken?

5.
a. Hoe handelt de gemeente Groesbeek wanneer blijkt dat de zorginstellingen niet voldoen aan de brandveiligheid?
b. Is vanaf 2013 handhavend opgetreden jegens een zorginstelling ten aanzien van het Bouwbesluit c.q. de brandveiligheid?
c. Zo ja,wat waren de strijdigheden, wat was het gevolg en is vervolgens erop toe gezien dat deze strijdigheden ook daadwerkelijk zijn opgeheven?
d. Is sprake van gedoogsituaties ten aanzien van brandveiligheid bij zorginstellingen?

6. Het terugdringen van loze meldingen (OMS): in het verleden is daar vaak over gesproken en is zelfs een regionaal plan van aanpak opgesteld. Is nog steeds sprake van veel loze meldingen binnen de gemeente? Hoe wordt hiermee omgegaan door de brandweer? En welke afspraken zijn hierover gemaakt met de zorginstellingen?

7. Steeds meer kwetsbare groepen blijven thuis wonen; dit wordt ook gestimuleerd door de overheid(zelfredzaamheid). Hoe gaat de gemeente om met de extra risico’s die dit met zich meebrengt, in dit kader met name ten aanzien van brandveiligheid? Hoe is het toezicht geregeld t.a.v. gebouwen met de functie wonen, en dan met name die van gebouwen waarvan we weten dat daar veel kwetsbare mensen wonen? (denk aan een seniorenflat/appartementen)

Het college zal binnen 30 dagen met een schriftelijke reactie komen.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 oktober, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering

Ik hoop dat ze ook gaan letten op de vluchtmogelijkheden. Ik zelf moet nar beneden via een wenteltrap met slechts aan één kant een leuning

Andre

Ze moeten niet alleen kijken bij zorginstellingen , ook in de diverse woonkernen van Groesbeek zal de brandweer niet makkelijk bij de hulpbehoevende kunnen komen , en dan heb ik het alleen nog maar over overal maar neerzetten van auto’s waar geen parkeerplaatsen zijn .

wpDiscuz