Plan ‘Herontwikkeling deellocatie Spoorlaan’ ter inzage

Een van de deellocaties van het Centrumplan Groesbeek is de Spoorlaan. De deellocatie is eigendom van de gemeente. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de Spoorlaan ligt voor iedereen ter inzage tot en met 3 november 2015 in het gemeentehuis in Groesbeek.

In het Centrumplan is de locatie aangewezen als locatie waar meervoudig grondgebruik gewenst is. Dat betekent dat de locatie voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

Sinds enkele jaren is het gebouw waarin Hema en Scapino gevestigd zijn in bezit van een belegger. Deze heeft de gemeente gevraagd of hij een deel van het gemeentelijk eigendom aan de Spoorlaan aan kan kopen om daar twee supermarkten te realiseren: Aldi en Jan Linders. Dat betekent een verplaatsing en uitbreiding van de huidige Aldi- en Jan Linders-supermarkten.

Fasering

Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in twee fasen. Fase 1 houdt de verplaatsing en uitbreiding van beide supermarkten in. In fase 2 (vanaf 2018) wordt er een nieuw marktfront gerealiseerd. Dat betekent sloop van het huidige gebouw waarin Hema en Scapino zijn gevestigd, nieuwbouw en beperkte uitbreiding van winkels in de richting van de Markt.

Inzage

De officiĆ«le bekendmaking van de terinzagelegging en het stedenbouwkundig plan zelf zijn online beschikbaar. U kunt het stedenbouwkundig plan ook op afspraak inzien in het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer M. Wijnen, telefoonnummer 024 – 30 13 560. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op maandagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Reageren

Iedereen kan tot en met 3 november 2015 schriftelijk of mondeling een gemotiveerde inspraakreactie op het plan kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van Groesbeek. Het is niet mogelijk via internet of e-mail een inspraakreactie in te dienen. Voor meer informatie over het plan of het mondeling indienen van een inspraakreactie kunt u contact opnemen met de cluster Ruimte, telefoonnummer 024 – 30 13 500.Tags:, , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 23 oktober, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Plan ‘Herontwikkeling deellocatie Spoorlaan’ ter inzage

Reageren is niet toegestaan.