Gemeente: “Geen paniekvoetbal na extreme regenbui”

We krijgen steeds meer te maken met extreme regenbuien, maar dat moet niet leiden tot het direct willen treffen van allerlei maatregelen op locaties waar wateroverlast is. Dit schrijft de gemeente in een knelpuntenanalyse van wateroverlast.

Die analyse is er gekomen nadat de fractie van CDA Berg en Dal in september vragen aan het college heeft gesteld. Reden: een stevige bui zorgde voor de nodige wateroverlast in Beek en de partij van fractievoorzitter Rob Verheijen vroeg om een knelpuntennotitie.

Voorkomen overlast is een utopie

“Het is zaak het overzicht te blijven houden en de risico’s te spreiden”, aldus het college van burgemeester en wethouders. “We moeten ons realiseren dat het volledig voorkomen van wateroverlast een utopie is”. Er is overigens wel een verschil tussen wateroverlast en waterhinder. Bij het eerste komt water de woningen binnen en het tweede beperkt zich tot water-op-straat. Aan het laatste zullen we, gezien de extremen qua weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering, moeten wennen. Hinder wordt in bepaalde mate geaccepteerd, de rioolheffing is daar ook mede op gebaseerd. Dit is vastgelegd in het onlangs vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Waterwet

Op grond van de Waterwet is primair de eigenaar van een perceel zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater dat op het perceel valt. In de praktijk is de situatie echter anders en heeft men volgens de gemeente heeft al snel de neiging alleen naar de gemeente te kijken als probleemhouder. Burgers hebben dus ook een rol in het verwerken van de regenbuien en worden er via het GRP meer bij betrokken.

Overlastlocaties en maatregelen

De gemeente heeft de volgende locaties aangewezen als overlastlocaties in de gemeente Groesbeek-Berg en Dal en daarnaast wat de plannen zijn om de problemen aan te pakken. In het verleden zijn er al diverse maatregelen genomen om de overlast te beperken.

• Rijksstraatweg Beek – Algemeen
Men is bezig met een voorstudie om te bepalen hoe de gemeente de weg en hoogteverschillen beter kan gebruiken om het water naar de Filosofenbeek te laten stromen. Deze beek moet voldoende berging hebben om het water op te vangen. Verkeersdrempels kunnen zowel een oplossing als het probleem zijn.

• Rijksstraatweg Beek – Natte Beek
Bij huisnummer 81 waren er in het verleden veel problemen. Dit is inmiddels opgelost.

• Rijksstraatweg Beek – Keteldal
Hier was in het verleden veel overlast bij woningen tegenover het Keteldal. Na aanpassingen is er nog steeds sprake van hinder, maar niet meer van overlast. Door het water niet via de Acaciastraat, maar (ook) via de Lindestraat af te voeren is wellicht nog een verbeterslag te halen. Dit wordt onderzocht.

• Merelstraat Beek
Deze straat is het laagste punt in de kern Beek. Overlast is er niet, wel hinder door water-op-straat. In 2016 moet sowieso de rioolstreng vernieuwd worden en zullen er gelijk aanpassingen gedaan worden om water-op-straat te voorkomen.

• Waterstraat Beek
In verband met de verbouwing van supermarkt De Witt zal ook de Waterstraat in 2018 opnieuw ingericht worden. Dan kunnen er gelijk aanpassingen worden gedaan om te voorkomen dat er lichte overlast ontstaat in de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Waterstraat-Schellingshof.

• Centrum Groesbeek – Dorpsstraat
Dit behoeft geen uitleg en is in het dorp bekend. De situatie is na het bovengronds halen van de Groesbeek en de aanleg van een grote waterberging in park ’t Groeske aanzienlijk verbeterd.

• Centrum Groesbeek – Dries/Burgemeester Ottenhoffstraat
Rond de kruising Burg. Ottenhofstraat-Zevenheuvelenweg (slijterij is er veel overlast geweest. Door het afkoppelen in de wijk Stekkenberg-West wordt veel hemelwater ‘op de berg vastgehouden’ en voorkomen dat dit afstroomt naar het centrum. In 2016 en 2017 zijn er ook nog werkzaamheden.

• Centrum Groesbeek – Houtlaan/Kerkstraat
De problemen zijn voornamelijk in de Kerkstraat. In 2016 wordt de Houtlaan afgekoppeld wat moet resulteren in minder toestroom naar de Kerkstraat.

• Centrum Groesbeek – Hoflaan
Op de Hoflaan (met name deel tussen Dorpsstraat en Aldi) komt regelmatig wateroverlast voor. De Kasteelhof blijkt ook een gevoelige locatie, aangezien daar veel water vanaf de Kasteelweg verzameld. In 2016 wordt de Hoflaan gereconstrueerd. Het regenwater in het plangebied wordt rechtstreeks afgevoerd naar de Groesbeek en berging ’t Groeske.

• Mansberg Groesbeek
Hier is sprake van water-op-straat en net geen overlast. Eind 2015/begin 2016 wordt een regenwaterriool vergroot, waardoor de afvoercapaciteit richting de Foeperpot aanzienlijk toeneemt.

• Industrieweg/Ambachtsweg Groesbeek
Woningen in deze buurt hadden bij hevige neerslag te maken met wateroverlast. Dit kwam omdat het gemaal aan de Ambachtsweg het afvalwater niet snel genoeg kon verwerken. Met het verhelpen van foutaansluitingen en het afkoppelen van het dakvlak van sporthal Heuvelland is de situatie al aanzienlijk verbeterd. Dakvlakken van andere grote bedrijven worden begin 2016 rechtstreeks afgekoppeld aan de Groesbeek.

• Wijk nabij Lage Horst (Strekel, Sikkel etc.)
Waterhinder gaat in deze wijk snel over in wateroverlast, omdat er geen troittorbanden zijn. Vooral in 2012 hebben de bewoners van deze wijk dit gemerkt. Met het waterschap worden momenteel oplossingsrichtingen beschouwd waarbij meer hemelwater via de naastgelegen beken (waaronder Drulse beek) kan worden afgevoerd. Uitvoering: 2016-2017.

• Grafwegen Breedeweg
De laagste woningen Grafwegen 49-51 ervaren overlast. Opvangbekkens op de St. Jansberg hebben de situatie aanzienlijk verbeterd en er wordt nu met de provincie en Waterschap Rivierenland gekeken naar overige maatregelen.

• Knapheideweg/Colonjes Breedeweg
Bij hevige neerslag kwam veel water en modder vanaf de Colonjes naar beneden. Samen met waterschap Rivierenland zijn hier al een aantal verbetermaatregelen uitgevoerd. Groot onderhoud aan de Knapheideweg staat op de planning en zou voor een betere situatie moeten zorgen.

• Andreaslaan e.o. Heilig Landstichting
Heilig Landstichting heeft een kwetsbaar rioolstelsel. In 2012 zijn aan de buitenrand van deze kern ruim 100 verticale infiltratieunits geplaatst om de capaciteit van het systeem te vergroten. Het streven is om dit systeem de komende jaren nog robuuster te maken.

• Hamersveld Berg en Dal
Net als in Heilig Landstichting ontbreekt in Berg en Dal een watersysteem. Er zijn middels project Hamersveld maatregelen genomen, maar recente buien hebben laten zien dat het stelsel nog niet naar behoren functioneert. Op korte termijn worden verbeteringen doorgevoerd om het systeem beter te laten functioneren.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 7 november, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 6 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering

Wordt dan ook het rattenprobleem hier in Berg en dal opgelost ????????????????

ben.helder

Om te doorgronden hoe het Gemeentebestuur met dit probleem omgaat kunnen we kijken en luisteren naar de discussie in de Gemeenteraad even hiervoor,inzake het gesjoemel met kledingcontainers.
Dan is het logisch dat ditzelfde Gemeentebestuur gewoon ontkent dat het klimaat verandert en verder rommelt met pappen en nathouden. Geen paniekvoetbal! Ze vinden dat vast een acceptabele vorm van bedrog.

Gerard.

Wel nee An . De Berg en Dallers mogen daar gewoon blijven wonen !

Hoe bedoel je dat Gerard??

Splinter

Hoe bedoel je dat Gerard. Goeie

karin

wat vreemd dat iedereen weet van de belabberde rioolaansluitingen in Breedeweg waardoor water van de straten in tuinen gepompt wordt en dus in huizen komt omdat de straten niks aankunnen en dat dat niet op het lijstje staat

wpDiscuz