Belastingtarieven 2016 gemeente Berg en Dal

De gemeenteraad wordt in december gevraagd de belastingverordeningen voor 2016 van de gemeente Berg en Dal vast te stellen.

Logo van de gemeente Berg en Dal.

Logo van de gemeente Berg en Dal.

Onderstaand de plannen van het college van burgemeester en wethouders.
N.B: Mochten de plannen van het college naar aanleiding van de raadsvergadering aangepast worden, zal ook dit artikel voorzien worden van een update.

Belastingen gemeente Berg en Dal 2016

OZB
Voor 2016 is uitgegaan van een verhoging van de ozb tarieven met 0,8% inflatiecorrectie.

OZB_Berg_en_Dal_2016-DGB


Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is reeds voor 2015 geharmoniseerd. Het tarief voor 2016 wordt conform begroting 2016 verhoogd met € 0,01 per tarief tot respectievelijk € 0,75 per overnachting en € 0,46 per overnachting op een kampeerterrein.

Toeristenbelasting_Berg_en_Dal_2016


Leges
De legestarieven zijn verhoogd met 0,8%. Enkele aanpassingen staan hieronder. De hele tarieventabel is hier te vinden.

• Een nieuw tarief is opgenomen voor het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bijvoorbeeld bij verlies of beschadiging;
• Nu betalen burgers een vast bedrag per locatie van € 59,95 als ze een scan of kopie van bodeminformatie willen (artikel 1.19.4). Dat is voor één of meerdere rapporten een reëel bedrag maar voor een enkel KIWA certificaat (tanksanering) wordt een bedrag van € 30,- reëler geacht;
• Voorgesteld wordt geen leges en kosten voor een advies Gelders Genootschap te heffen voor vergunningaanvragen Wabo bij monumenten wanneer de aangevraagde wijzigingen bij niet-monumenten vergunningsvrij zijn;
• De stijging van de kosten van de GGD voor de inspectie kinderopvang per 2016 zijn doorberekend in de leges per 1 januari 2016.


Rioolheffing
Met de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Berg en Dal 2016 t/m 2020 is gekozen voor een heffing bij de gebruiker op basis van waterverbruik conform de staffelindeling van de verordening rioolheffing van de voormalig gemeente Groesbeek. Daarbij vallen gebruikers door zuinig waterverbruik in een lager tarief. Voor inwoners van voormalig Ubbergen is dit systeem nieuw en voor inwoners van voormalig Millingen aan de Rijn zijn de tarieven en indeling anders.

Rioolheffing_2016_Berg_en_Dal-DGB


Eenmalig rioolaansluitrecht
Met de vaststelling van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2016 Berg en Dal wordt het mogelijk een uniform tarief in rekening te brengen voor de realisatie van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Uitgangspunt bij deze verordening is dat de opbrengsten (aanvragers betalen voor een nieuwe rioolaansluiting)
in harmonie zijn met de kosten die de gemeente maakt. Zij mag geen winst maken op de aanleg van nieuwe rioolaansluitingen.

Eenmalig_rioolaansluitrecht_2016_Berg_en_Dal


Forensenbelasting
Binnen de grenzen van de gemeente Berg en Dal staat een aantal recreatiewoningen (Villapark / Cantecleer) die in eigendom is van particulieren en die niet worden verhuurd. Deze woningen kunnen op basis van de verordening toeristenbelasting niet in de heffing voor de toeristenbelasting worden betrokken. Het heffen van forensenbelasting is wel mogelijk. Forensenbelasting kan namelijk worden geheven van personen die niet in de bevolkingsadministratie van de gemeente staan ingeschreven, maar wel meer dan negentig dagen van een jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voorgesteld wordt m.i.v. 1 januari 2016 de forensenbelasting te harmoniseren en in de gemeente Berg en Dal in te voeren.

Forensenbelasting_Berg_en_Dal_2016-DGB


Afvalstoffenheffing
Hieronder nog het schema voor de afvalstoffenheffing. In 2016 is deze heffing voor de inwoners van de drie voormalige MUG-gemeenten nog verschillend omdat de harmonisatie in 2017 plaats zal vinden. Hoogstwaarschijnlijk zal de inzamelmethode dan veranderen naar “omgekeerd inzamelen”.

Afvalstoffenheffing_2016_Berg_en_Dal-DGB


Munitax

Op basis van de nieuwe tarieven zullen de belastingaanslagen 2016 betreffende onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (oude tarieven), rioolheffing, toeristenbelasting en de forensenbelasting worden opgelegd door Munitax, het belastingkantoor in Beuningen. De heffing van de overige rechten, wordt door
de gemeente zelf uitgevoerd.

12 miljoen

De gemeente verwacht in totaal zo`n 12 miljoen euro te kunnen incasseren uit de belastingen, dit blijkt uit de geraamde belastinginkomsten in de begroting. Het grootste gedeelte (5 miljoen) komt uit de OZB. De gemeente verwacht daarnaast onder andere 3,2 miljoen euro aan inkomsten vanwege de rioolheffing en 2,2 miljoen voor de afvalstoffenheffing.

Inwoners krijgen de aanslagoplegging eind januari in de bus en de gemeente zal hier naar alle waarschijnlijkheid nog over communiceren.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 29 november, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 1 reactie »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Handy

Wat wordt er van de rioolheffing gerealiseerd?

wpDiscuz