Veranderingen in bijdrage Wmo voor overgangsclienten

Op 1 januari 2015 zijn verschillende zorgvoorzieningen overgegaan van het rijk (AWBZ) naar de gemeente (Wmo). Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Mensen die al voor 1 januari 2015 recht hadden op deze voorzieningen, hielden in 2015 dezelfde zorgafspraken en tarieven als in eerdere jaren. Maar dit zogenaamde overgangsrecht stopte op 1 januari 2016.

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en viel u onder het overgangsrecht? Dan kan het zijn dat er op 1 januari 2016 iets is veranderd in de hoogte van uw eigen bijdrage. Dit geldt zowel voor zorg in natura als voor het persoonsgebonden budget (Pgb).

Wat kan er veranderen?

Het kan zijn dat uw eigen bijdrage in 2016 hoger wordt. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald. U betaalt per periode van vier weken echter nooit meer dan de maximale periodebijdrage die het CAK op basis van uw inkomen en/of vermogen voor u vaststelt

Bereken zelf uw eigen bijdrage

Met het Rekenprogramma voor ondersteuning vanuit de Wmo van het CAK kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage in 2016 ongeveer wordt.

Eerste factuur eigen bijdrage 2016

Het CAK verstuurt vanaf maart de eerste beschikkingen aan de hand van de nieuwe tarieven. Deze beschikkingen gaan over de ondersteuning of Pgb die in de voorliggende perioden zijn ontvangen. De factuur volgt daar snel na.

Meer informatie

Voor vragen kunt u bellen met 14 024. Vraagt u dan naar Mauri Liebrand of Jacqueline Schuurs. U kunt ook mailen naar [email protected].

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 8 februari, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Veranderingen in bijdrage Wmo voor overgangsclienten

Reageren is niet toegestaan.