Inspraak nieuwe vorm doelgroepenvervoer

De gemeente Berg en Dal werkt samen met de gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen aan een nieuwe organisatie van het doelgroepenvervoer. De samenwerkende gemeenten willen de verschillende gemeentelijke vervoersvormen bundelen. Het gaat hierbij onder andere om het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer.

Door het vervoer te bundelen kunnen er slimme vervoerscombinaties worden gemaakt. 1 september 2016 start het doelgroepenvervoer in deze nieuwe vorm.

Aanbesteding

Om op 1 september te kunnen starten, wordt het vervoer binnenkort Europees aanbesteed. Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De samenwerkende gemeenten hebben voor de aanbesteding een Nota van Uitgangspunten (NvU) (klik, .PDF-bestand)opgesteld. In deze NvU staan de hoofdlijnen en kaders voor de aanbesteding. Er staat onder andere beschreven waaraan de voertuigen en de chauffeurs moeten voldoen en wat de kenmerken van het vervoer moeten zijn.

Inspraak op de uitgangspunten

Op de NvU is inspraak mogelijk. U kunt tot en met 15 februari 2016 uw mening over de NvU kenbaar maken. Dit heet een zienswijze indienen. U kunt de NvU ook inzien in het gemeentehuis van Berg en Dal, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Beleid, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14024.

U kunt dit nummer ook bellen als u mondeling uw zienswijze wilt inbrengen of meer informatie wenst. Wilt u schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken dan stuurt u uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA Groesbeek.

Alle inspraakreacties worden regionaal gebundeld en verwerkt in een nota van reacties en ze worden waar mogelijk verwerkt in het Programma van Eisen. Hierin staat waar de partijen die een offerte indienen allemaal aan moeten voldoen.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: Gem. Berg en Dal

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 9 februari, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Inspraak nieuwe vorm doelgroepenvervoer

Reageren is niet toegestaan.