6 april: referendum associatieverdrag Oekraine

De burgemeester van Berg en Dal maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in ieder willekeurig stembureau in Nederland.

stembureau_verkiezingen_2012

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4.Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Dienstverlening van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
4.Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Berg en Dal maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

GeenStijl

Het referendum is tot stand gekomen na een initiatief van de weblog GeenStijl, die onder de naam “GeenPeil” meer dan 400.000 handtekeningen wist op te halen. Enkele gemeenten hebben minder stembureaus open dan tijdens de reguliere verkiezingen. De weblog noemt het sabotage. Berg en Dal valt daar volgens de “gemeentewacht” van GeenStijl echter niet onder. Burgemeester en wethouders in Berg en Dal hebben besloten het normale aantal stemburaus te gebruiken.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nlTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 februari, 2016 door Redactie DeGroesbeek with 7 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering

Het blijft helaas een raadgevend referendum, onze regering zal het associatieverdrag toch wel doordrukken.

Lambert

Als we overtuigend tegen stemmen, dan moet de regering van goede huize komen om het naast zich neerzet leggen. Met andere woorden GA STEMMEN!!!!

kritisch

Beste Lambert, jij bent blijkbaar precies op de hoogte wat er allemaal in dit associatieverdrag staat. Kan jij mij helder uitleggen waarom ik tegen zou moeten stemmen?

Gerrit
1 Door dit verdrag gaat Oekraïne veel Nederlands belastinggeld ontvangen. 2 Door de corruptie in het land zal veel van dit geld in de zakken van corrupte oligarchen verdwijnen. 3 Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne is een opstapje naar EU-lidmaatschap voor het land. 4 Om handel te drijven met Oekraïne heb je geen associatieverdrag nodig. 5 Oekraïne is een land in oorlog, waarom zou je zo’n land nauwer bij de EU willen betrekken? 6 Door dit verdrag kunnen Oekraïners op een gegeven moment visumvrij naar de EU reizen en komen er meer naar Nederland, terwijl er in het… Lees meer »
Gerrit

Kritisch, nog meer argumenten nodig om tegen te stemmen ?

Robyn Hude

Beste kritisch, geef mij eens de voordelen voor mij als burger. Geen ingewikkelde politiek correcte zinnen formuleren maar in Jip en Janneke taal vertellen wat het mij als Burger oplevert. Gerrit heeeeel duidelijk maar mij hoef je niet meer te overtuigen. Ik ben altijd al tegen het associatieverdrag geweest. Een verkapte 1e aanzet naar het volledige lidmaatschap in de EU.

wpDiscuz