Geld voor tuinen Park Mariendaal

GROESBEEK – De gemeente stelt geld beschikbaar voor de aanleg van tuinen rond Gasterij ’t Groeske in park Mariëndaal.

Tuinen_Mariendaal_subsidie-DGB

Stichting Vitaal Mariëndaal heeft voor de aanleg van de tuinen en de inzet van een kwartiermaker, die zich vooral bezig houdt met het opbouwen van een structuur (netwerk) ter ondersteuning van de vrijwilligers, een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. In totaal zou voor het hele project bijna € 63.000,- nodig zijn.

Tuintjes

De gemeente ziet dit anders. Zij heeft liever dat de aanleg van de tuinen (kosten € 31.000,-) gefaseerd verloopt. Zo worden de kosten verspreid over meerdere jaren en kan er gekeken worden of het plan überhaupt aanslaat. “Ook bouw je op deze manier het beheer en onderhoud geleidelijk op en kun je kijken of er genoeg vrijwillige inzet is,” leggen burgemeester en wethouders uit. Voor de tuintjes geeft het college een eenmalige bijdrage van € 10.000,-, onder de voorwaarde dat er elementen (zogeheten beweegaanleidingen) worden geplaatst waardoor senioren meer kunnen bewegen. Van deze beweegaanleidingen is namelijk een tekort in de gemeente Berg en Dal.

Kwartiermaker

Voor de kwartiermaker is volgens het financieringsverzoek wederom € 31.000,- nodig. Ook hier heeft de gemeente een andere insteek: “Ons voorstel is klein beginnen direct op basis van vrijwillige inzet en eigen kracht. Het project moet namelijk gedragen worden door de bewoners en vrijwilligers”, is de uitleg. Zij wil slechts in bijzondere gevallen professionele ondersteuning inzetten naast de structuren die de gemeente via Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) heeft. Toch wil de gemeente voor een halfjaar een professionele kwartmaker inzetten. Op basis van 8 uur per week is er voor een halfjaar € 9.000,- nodig. Voor het eerste halfjaar is dit zonder tussenkomst van de gemeente al gefinancierd, voor een eventueel tweede halfjaar wil het college € 7.000,- reserveren. De overige € 2.000,- zijn er al. Wel volgt er eerst nog een evaluatie.

Vanaf 2017 moet men zelfstandig en onafhankelijk kunnen draaien. Het project is in het verlengde van het inmiddels succesvolle initiatief buurtpark Het Groeske.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 april, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Geld voor tuinen Park Mariendaal

Reageren is niet toegestaan.