Afhandeling bezwaren in 2015 niet goed

De helft van de bezwaarschriften die inwoners van de gemeente Berg en Dal in 2015 hebben ingediend zijn te laat afgehandeld.

Logo van de gemeente Berg en Dal.

Logo van de gemeente Berg en Dal.

Voor de afhandeling van bezwaren geldt een termijn van twaalf weken met de mogelijkheid deze termijn nog zes weken te verdagen.

125 ingediend, 6 gegrond

De Commissie Bezwaarschriften laat in het jaarverslag over 2015 weten dat er 125 bezwaarschriften zijn ingediend, waarvan 6 (deels) gegrond. Met de 58 nog aanwezige bezwaren uit 2014 komt de teller in totaal op 183. Daarvan waren er eind 2015 nog 52 over. Een groot aantal zaken ging over permanente bewoning, maar er was ook sprake van misbruik van recht middels oneigenlijke WOB-verzoeken.

Geen gemeentelijke vertegenwoordiger

Storend was ook dat in een tweetal zaken geen gemeentelijke vertegenwoordiger aanwezig was. “Dat is geen goede zaak”, aldus de commissie. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat het incidentele, specifieke omstandigheden betrof.

Diverse oorzaken

De herindeling, de overdracht van taken aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de daarbij horende gewenning zijn volgens het college de hoofdredenen van de overschrijding. “Met name in het eerste half jaar van 2015 kwam de bezwarenbehandeling moeilijk op gang”, aldus B&W. “Op initiatief van de directie hebben we acties ondernomen om te komen tot snellere en minder formele, klantvriendelijkere afwikkeling van bezwaren. Op dit moment loopt hiertoe een traject bij de afdeling Sociale Zaken”.

Hoorzitting overdag

De hoorzittingen hebben altijd in de avonduren plaats en dat is voor zowel burgers als de commissie niet altijd even fijn. Om die reden wordt er een pilot gestart om de hoorzittingen afwisselend overdag en ‘s avonds te houden.

Op dit moment verloopt de bezwarenbehandeling naar behoren, zegt de gemeente.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 juli, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Afhandeling bezwaren in 2015 niet goed

Reageren is niet toegestaan.