Projecten voor behoud kwaliteit landschap van start

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal maakt een start met 12 projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2015-2025.

In dat plan zijn zo`n 80 projecten opgenomen om de kwaliteit van het landschap te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Door uitvoering van de projecten wordt beleving van, kennis over en bekendheid met het landschap bij de toerist en de inwoner vergroot.

Bijdrage provincie

De projecten moeten binnen vier jaar worden uitgevoerd en kosten in totaal maximaal € 266.000,-. Daarvan betaalt de provincie ongeveer 2 ton. Voor de gemeente blijft er dan nog € 66.500,- over om zelf bij te leggen: € 16.500 per jaar.

De 12 projecten

Er wordt vooral ingezet op het thema Communicatie en Educatie (CE), waar in totaal 10 projecten onder vallen. Daarvan staan er voor de komende periode 7 op de lijst. De volgende projecten worden tot 1 december 2019 uitgevoerd.

• Zicht op het landschap, zichtlijnen en landschapsbeeld – ZL2 – Voorbeeldenboek
Er zijn diverse nieuwe campings gestart binnen deze gemeente. Sommige zijn fraai in het landschap ingepast, andere volgens recreanten storend. Een voorbeeldenboek kan een inspiratiebron zijn voor ondernemers om hun landschappelijke inpassing op orde te brengen. Zeker als er een wijziging van bouwvergunning of bestemming noodzakelijk is, kan een zorgvuldige landschappelijke inpassing een vereiste zijn.

• Erfgoed en cultuurhistorie – EC6 – Landschap van oorlog, bevrijding en wederopbouw
De tijd is rijp om oorlog en bevrijding 1944-1945 in het landschap te laten zien. Slagveldtoerisme is in trek, Het doel is het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes.

• Erfgoed en cultuurhistorie – EC9 – Baksteengoed
Veel grote relicten van de baksteenfabricage in het landschap zijn nog terug te vinden en vaak ook behoorlijk goed gedocumenteerd. Toch zijn er ook nog veel kleinere landschapselementen die nog niet goed bekend zijn, zoals electriciteitshuisjes (tbv de baksteenindustrie), trajecten van smalspoorlijntje etc. Een routestructuur (via een app) zou dit project voor geïnteresseerden kunnen ontsluiten.

• Recreatieve infrastructuur – RE2 – Optimalisering wandelnetwerk
Het doel is de wandelmogelijkheden in het buitengebied te optimaliseren in samenwerking met grondeigenaren, Waterschap Rivierenland, terreinbeherende organisaties e.a. In de praktijk gaat dat om aanleg van eenvoudige onverharde paden, eenvoudige wandelvoorzieningen als bruggetjes en voor rustpunten of uitzichtpunten. Soms kan dit gecombineerd worden met een locatie of een gebouw, dat vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant is.

• Groenblauwe dooradering – GB11 – Overige groenblauwe dooradering
Regelmatig willen particulieren en particuliere organisaties op hun grond landschapselementen aanleggen die landschappelijke kwaliteit toevoegen aan de omgeving. Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, kan daarvoor op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer gemeente Groesbeek 2015 subsidie worden verkregen. Die is doorgaans 75% van de aanlegkosten, tenzij de elementen onderdeel zijn van een groenblauw netwerk. Dan is de subsidie 100%.

• Communicatie en Educatie – CE1 – Bewoners leren elkaar het landschap kennen
Rondleiding door het landschap. Door het organiseren van een jaarlijkse activiteit leren de inwoners van de nieuwe gemeente elkaars dorpen beter kennen. Jeugd en jongeren worden actief betrokken bij het landschap.

• Communicatie en Educatie – CE2 – Digitale dorpspleinen
Door de organisaties die aangesloten zijn bij de landschapscommunity is een eerste digitale portal gemaakt om projecten van de aangesloten 24 organisaties te presenteren. De projecten zijn gerangschikt op 4 thema’s: natuur, cultuur, streekproducten en recreatie.

• Communicatie en Educatie – CE5 – Verbinding stad-land uitbouwen
De Bastei (samenwerkingsverband van Stratemakerstoren, Natuurmuseum, IVN en Staatsbosbeheer) beoogt een uitvalsbasis te worden voor het bezoek aan de natuurontwikkelingsgebieden en de boerenlandpaden in het bijzonder in de Ooijpolder. De diverse struinroutes en de wandelapps voor de boerenlandpaden verdienen nog meer bekendheid onder de inwoners van Nijmegen en de toeristen die de gemeente Berg en Dal bezoeken in combinatie met een bezoek aan Nijmegen.

• Communicatie en Educatie – CE7 – Educatie over ontstaan, natuur, landschap en cultuurhistorie
Landschapsschool Notre Dame: kennis delen, liefde delen voor landschap van iedereen. De Notre Dame biedt de faciliteiten hiervoor aan. Het doel is om iedere belangstellende inwoner de mogelijkheid te bieden om meer te leren over de achtergrond van ons huidige landschap in al zijn facetten en de bijzondere natuur.

• Communicatie en Educatie – CE8 – Landschapseducatie
Een programma ontwikkelen waarin kinderen van bijvoorbeeld groep 8 vijf dagen gaan logeren in een ander dorp (hoog naar laag en laag naar hoog) binnen de gemeente waarbij er dagelijks geleerd en gewerkt wordt in het landschap. De verbondenheid met de omgeving wordt daardoor groter.

• Communicatie en Educatie – CE9 – Groene lesplekken
Om beweging en gezondheid van kinderen, maar ook de relatie met de omgeving en het buitenzijn te vergroten is bij een drietal scholen in het verleden een groene buitenruimte ontwikkeld. Dit soort plekken kan ook bij andere scholen ontwikkeld worden.

• Communicatie en Educatie – CE10 – Vergroten bekendheid gebiedseigen fauna
Door regelgeving worden steeds meer soorten dieren waargenomen die lokaal uitgestorven waren. De oehoe is hiervan een voorbeeld, maar ook de wolf en het edelhert. Door onbekendheid en onwennigheid van mensen met deze ‘nieuwe’ soorten kan weerstand ontstaan. Door kennis te verspreiden ontstaat meer draagvlak om de eigen omgeving te delen met ecologisch en toeristisch/recreatief gezien interessante soorten.

Het college benadrukt wel dat er in de loop van de tijd kan blijken dat niet alle bovenstaande projecten haalbaar zijn. Dan zou er in overleg met de provincie Gelderland een ander project uit het LOP gestart kunnen worden. Per project volgt er op het moment dat de uitvoering gaat beginnen nog communicatie vanuit de gemeente.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 juli, 2016 door Redactie DeGroesbeek with 1 reactie »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering

Kwaliteit landschap, pieterpad is al jaren naar de knoppen door onze boeren een bestaand pad van einde 1800 zomaar omgelegt, wat doen ze hier aan helemaal niets. Diep treurig gemeente berg en dal .

wpDiscuz