Herbestemming voor locatie Grafwegen 1A

GROESBEEK-BREEDEWEG – De locatie Grafwegen 1A wordt herbestemd naar een burgerwoonbestemming. Dit naar aanleiding van een principeverzoek uit 2014 namens de familie Jacobs.

uitsnede_ontwerpbestemmingsplan-gbendgrafwegen1a_google_earth_ontwerpbestemmingsplan-ge

Niet positief bestemd

In 2002 is door de gemeente een bouwvergunning met vrijstelling verleend voor het realiseren van een paardenstal, prieel en een opslagruimte op bovengenoemde locatie. Daarbij is een deel van de stal vergund als een zelfstandige woning. Dit alles is echter niet meegenomen in het huidige bestemmingsplan “Buitengebied Groesbeek” dat sinds november 2013 op die locatie geldig is.

Medewerking

Vorig jaar, in juni 2015, ging het college al akkoord met het principeverzoek, onder de voorwaarde dat de maximale inhoud van de burgerwoning 300m2 bedraagt. Het in 2002 vergunde gebruik wordt toegestaan binnen een agrarische bestemming. Ook gaven burgemeester en wethouders aan medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanprocedure om de herbestemming mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplan

Initiatiefnemers hebben 10 maanden later een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd. In dat plan is uitgegaan van de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Groesbeek”, met aanpassingen en aanvullingen waar nodig. Zo is nu de bestemming “Wonen” opgenomen ter plaatse van de paardenstal en aangrenzende gronden.

Vervolg

Met het nieuwe plan heeft het college dinsdag ingestemd en dat komt binnenkort ter inzage te liggen. Daarop kunnen dan eerst nog zienswijzen worden ingediend, alvorens college en raad het bestemmingsplan definitief, al dan niet gewijzigd, vaststellen.

Geen leges

Initiatiefnemers betalen wel de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan maar niet de leges voor de procedure. “Wij hebben namelijk als gemeente verzuimd het bestaande gebruik en bestaande bebouwing positief te bestemmen in het plan “Buitengebied Groesbeek”, zegt het college daarover.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 8 september, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Herbestemming voor locatie Grafwegen 1A

Reageren is niet toegestaan.