[Video] Begrotingsdebat 2016, begroting 2017 vastgesteld

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond unaniem de begroting voor 2017 vastgesteld. Hieronder is de gehele vergadering te zien. De pauze hebben wij er uit geknipt. Wilt u makkelijker per onderwerp kunnen terugkijken klik dan hier.

Video

Fracties begonnen met de Algemene Beschouwingen. Voor Berg en Dal en VOLG pakten het anders aan en hadden daarmee een primeur: zij gebruikten hun spreektijd (in totaal 2x 10 minuten) om een video uit te zenden waarin burgers uit de hele gemeente Berg en Dal aan het woord kwamen en het gemeentebestuur toespraken.

De beschouwingen

Aandacht werd er gevraagd voor duurzaamheid, werkloosheid, hondenoverlast, het centrum van Groesbeek en de verkeersproblematiek daar, handhaving, veiligheid en parkeerplekken voor grote voertuigen. We zullen er niet al te uitgebreid over schrijven, de beschouwingen van de politieke partijen staan namelijk hieronder.
Bestanden worden automatisch gedownload. Video Voor Berg en Dal/VOLG opent in YouTube-venster.

Algemene Beschouwingen C90
Algemene Beschouwingen GVP
Algemene Beschouwingen CDA Berg en Dal
Algemene Beschouwingen VOLG en VBenD (video)
Algemene Beschouwingen PvdA
Algemene Beschouwingen GroenLinks
Algemene Beschouwingen VVD Berg en Dal
Algemene Beschouwingen D66 Berg en Dal
Algemene Beschouwingen Sociaal Groesbeek
Algemene Beschouwingen GJS

Veel komt nog aan de orde

Veel van de punten die door fracties zijn ingebracht zullen in een later stadium nog in de raad behandeld worden, bijvoorbeeld bij de mobiliteits- en de duurzaamheidsvisie, maar ook bij de discussie over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In andere gevallen is men in het college er op dit moment mee bezig. Het zelf weghalen van onkruid door inwoners wordt ook nog op de politieke agenda gezet, want daar is binnen de raad nog niet het volledige draagvlak voor.

Begroting 2017

De begroting is meerjarig sluitend en meevallers worden gereserveerd voor toekomstige tegenvallers. Er was donderdag direct al sprake van een begrotingswijziging, die later is vastgesteld. Dit naar aanleiding van de zogeheten “septembercirculaire”. Die informeert de gemeente over de omvang van diverse uitkeringen vanuit het Rijk. Daar zit vooral een tegenvaller voor wat betreft de gelden voor het sociale domein. De begroting blijft na de wijziging echter gewoon sluitend.

Punten uit de begroting

De begroting is voor het eerst digitaal (klik hier). Inwoners kunnen nu makkelijker zien wat er met het geld gebeurt. Zo kunt u:
hier de loonsommen van het bestuur en personeel op het gemeentehuis zien;
hier informatie lezen over onderhoud groen/wegen/speeltuinen/riolering, en hier de planning van wegen/riolering;
hier de lokale heffingen bekijken;
hier de ambities van de gemeente doornemen;
hier het beleid rondom de bedrijfsvoering lezen;
hier de plannen voor de leefbaarheid in wijken bekijken;
De begroting is meer dan bovenstaande voorbeelden. In totaal zijn er 33 pagina’s.

MOTIES EN AMENDEMENTEN:

Naast de moties en amendementen waar op onze site al een nieuwsbericht over is verschenen, kwamen er donderdag nog meer aan bod. Deze stukken zijn woensdag door de gemeente openbaar gemaakt en staan nu hieronder kort uitgelicht. Door op de titel van de motie of het amendement te klikken kunt u het .PDF-bestandje (en dus het hele stuk) lezen.

Moties:
01) PvdA Berg en Dal: Meldingen-app
PvdA Berg en Dal wil dat inwoners via een app misstanden of gebreken in de openbare ruimte kunnen melden. Vervolgens moeten zij interactief op de hoogte gehouden worden van de melding. Het college zou te weinig gebruiken maken van de digitale mogelijkheden. Noot redactie: Inwoners kunnen dit op dit moment via de app van de gemeente Berg en Dal een melding (incl. foto) doorgeven. PvdA weet dit, maar is niet tevreden met de huidige app.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming motie: INGETROKKEN. Er zijn toezeggingen gedaan over de functionaliteit van de huidige app.


02) PvdA Berg en Dal: Opbouwwerk gemeenschapshuizen
PvdA Berg en Dal wil samen met GroenLinks en D66 dat er maximaal € 50.000,- wordt opgenomen voor opbouwwerk voor alle gemeenschapshuizen in de gemeente Berg en Dal. Iedereen die gebruikt maakt/wil maken van de gemeenschapshuizen moet hulp kunnen inroepen om alles organisatorisch in goede banen te leiden. Stichtingsbesturen moeten zoveel mogelijk ontzorgd worden om het werk eenvoudiger en aantrekkelijker te maken.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming motie: AANGENOMEN (22 voor – 1 tegen). Er wordt echter geen extra geld opgenomen. Motie dient ter ondersteuning.


03) Voor Berg en Dal: Vaste inlooppunten
Er moet in iedere dorpskern binnen de gemeente Berg en Dal een inlooppunt voor informatie, advies en ontmoeting komen.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Ja, lees verder…
Stemming motie: VERWORPEN (7 voor – 16 tegen)


04) D66 Berg en Dal: Duurzame mobiliteit
D66 Berg en Dal verzoekt het college te onderzoeken welke zaken in de komende collegeperiode en de jaren daarna moeten worden gerealiseerd om volledig duurzame mobiliteit voor 2050 te realiseren in de gemeente Berg en Dal. Het gaat dan om het elektrisch rijden, de laadpalen en de tankstations.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming motie: VERWORPEN* (8 voor – 15 tegen)


05) D66 Berg en Dal: Voorfinanciering duurzaamheidsmaatregelen
D66 Berg en Dal ziet graag een investeringsfonds. Daaruit kunnen dan verduurzamende maatregelen worden voorgefinancierd. Het gaat om maatregelen als zonnepanelen, isolatie, slimme energiemeters, elektrisch koken etc. Terugbetaling geschiedt op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming motie: VERWORPEN* (8 voor – 15 tegen)


06) D66 Berg en Dal: warmtelekken
Als het aan D66 Berg en Dal ligt kunnen inwoners en bedrijven binnenkort een warmtecamera lenen om zelf hun woning of gebouw te controleren op warmtelekken.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Ja, lees verder…
Stemming motie: VERWORPEN* (10 voor – 13 tegen)


07) D66 Berg en Dal/GL Berg en Dal: Controle wet milieubeheer
Er moet een strengere controle zijn van artikel 2.15 van het activiteitenbesluit. Dat gaat over de energiebesparingsverplichting. D66 Berg en Dal wil dat alle bedrijven in de gemeente Berg en Dal binnen 5 jaar gecontroleerd zijn.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming motie: VERWORPEN* (7 voor – 16 tegen)

*Bij de verworpen moties van D66 willen we voor de volledigheid vermelden dat deze onderwerpen tijdens de behandeling van de duurzaamheidsvisie begin 2017 weer terug kunnen komen. Dat was voor het college ook de reden om de moties donderdag te ontraden; de moties kwamen “iets te vroeg”.Amendementen:
01) Sociaal Groesbeek: Abonnementsgelden bieb Groesbeek
Door de fusie van de bieb Gelderland-Zuid en Groesbeek gaan de prijzen voor een abonnement stijgen. Sociaal Groesbeek wil dat er een budget beschikbaar wordt gesteld om de stijging van deze prijzen op te vangen.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: INGETROKKEN.


02) Sociaal Groesbeek: Doe Mee regeling/KVW
Sociaal Groesbeek wil dat er een budget beschikbaar wordt gesteld voor kinderen die door financiële beperkingen van de ouders/verzorgers niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld het kindervakantiewerk. Via de DoeMee-regeling zouden de kinderen dan toch mee kunnen doen. Dit jaar moesten er, ondanks hulp vanuit de kringloopwinkel, kinderen teleurgesteld worden.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: INGETROKKEN. Indien nodig kan er een extra budget komen, is nu niet het geval.


03) Sociaal Groesbeek: Notulen
De notulen van de raadsvergadering moeten ook na 31 december 2016 op papier beschikbaar blijven. Die worden mogelijk geschrapt, omdat het college met een voorstel hierover kwam dat door de raad is gesteund. De raad bedacht zich later echter, waardoor dit amendement bestaansrecht heeft.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Ja, lees verder…
Stemming amendement: AANGENOMEN (15 voor – 8 tegen) Geldt voor caroussel- en raadsvergaderingen.


04) Sociaal Groesbeek: Cursus reanimeren scholieren
Een cursus reanimeren voor middelbare scholieren, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een veilige buurt. Daarvoor wordt een amendement ingediend, want er moet wel eerst een budget beschikbaar worden gesteld.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: INGETROKKEN. Er zijn toezeggingen gedaan.


05) Sociaal Groesbeek: Indeling tariefschijven rioolheffing
Als het aan de partijen Sociaal Groesbeek, D66 Berg en Dal en GroenLinks Berg en Dal ligt worden de tariefschijven voor wat betreft het watergebruik anders ingedeeld.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Ja, lees verder…
Stemming amendement: INGETROKKEN. College is al bezig met Munitax over dit onderwerp.


06) GroenLinks: Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
GroenLinks stelt voor om incidenteel een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma “Duurzaamheid”. Het college wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente, maar volgens GroenLinks schiet dit nog niet echt op. Extra maatregelen worden er volgens de partij niet genomen.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: VERWORPEN (7 voor – 16 tegen)


07) Voor Berg en Dal/VOLG: Cultuur-educatie
Tijdens de behandeling van de Kadernota is een bedrag van € 7200,- voor cultuur-educatie wegbezuinigd. Dit moet weer terug, vinden VOLG en Voor Berg en Dal. Alle basisscholen van de gemeente Berg en Dal kunnen een beroep doen op dit budget voor extra activiteiten op het gebied van cultuureducatie.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: AANGENOMEN (20 voor – 3 tegen)


08) Voor Berg en Dal/VOLG: Inkoopfunctie
VOLG en Voor Berg en Dal willen niet dat er een extra budget van € 31.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de inkoopfunctie. Ze willen deze functie realiseren binnen de bepaalde formatieomvang bij de herindeling.
• Berichtgeving DeGroesbeek.nl: Nee
Stemming amendement: AANGENOMEN (19 voor – 4 tegen)

Dossier artikelen DeGroesbeek.nl over begroting 2017.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 5 november, 2016 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Johanna

Ben erg benieuwd of er hier iemand is die naar de radiouitzending heeft geluisterd of TV heeft gekeken of hier de verhalen van alle partijen heeft gelezen?

Gramscher

Wat doet ‘ome Stef’ daar achter die dame?

wpDiscuz