[BG17] Raad bespreekt begroting Berg en Dal 2017

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal buigt zich vanaf donderdagmiddag 16:00 uur in het gemeentehuis over de begroting 2017.


Raadzaal van het gemeentehuis in Groesbeek. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

De Algemene Beschouwingen zullen naar verwachting tot 23:00 uur duren (inclusief een pauze van 2 uur) en zijn, als de techniek het toelaat, live te zien op deze site.

Sluitend

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is er in geslaagd een meerjarig sluitende begroting aan te bieden. B&W zijn voorzichtig positief en stellen aan de raad voor om de meevallers te reserveren voor toekomstige tegenvallers. Overigens moet er donderdag direct na het vaststellen van de begroting, nog een wijziging worden vastgesteld. Dit heeft te maken met de zogeheten septembercirculaire (uitkeringen vanuit het Rijk worden dan bekend), die pas na het opstellen van de begroting gepubliceerd werd. Daar zit vooral een tegenvaller voor wat betreft de gelden voor het sociale domein.

Digitaal

De begroting is voor het eerst digitaal (klik hier). Inwoners kunnen nu makkelijker zien wat er met het geld gebeurt. Zo kunt u:
hier de loonsommen van het bestuur en personeel op het gemeentehuis zien;
hier informatie lezen over onderhoud groen/wegen/speeltuinen/riolering, en hier de planning van wegen/riolering;
hier de lokale heffingen bekijken;
hier de ambities van de gemeente doornemen;
hier het beleid rondom de bedrijfsvoering lezen;
hier de plannen voor de leefbaarheid in wijken bekijken;
De begroting is meer dan bovenstaande voorbeelden. In totaal zijn er 33 pagina’s.

Afval

De geraamde belastinginkomsten zijn € 12,8 miljoen. Een verandering zit voor de inwoners in de afvalstoffenheffing, die nu voor de hele gemeente kostendekkend is. Inwoners van de voormalige gemeente Groesbeek betalen in 2017 € 50,- meer: € 199,- (meerpersoons). Dat is het niveau van voormalig Ubbergen. Voor Groesbekers komt het tarief harder aan omdat daar de afvalstoffenheffing in het verleden niet kostendekkend was. In Millingen en Ubbergen was dat wel het geval, zij betaalden daarom al meer en gaan er in 2017 dan ook nauwelijks op achteruit.

Riool en OZB

De rioolheffing blijft wel hetzelfde. De stijging van 7% gaat eenmalig niet door. “Dit om de totale lokale lasten niet al te veel te laten stijgen”, zegt het college daarover. Ook voor wat de OZB betreft zijn er weinig veranderingen. “De lokale lasten blijven al met al onder het landelijke gemiddelde”.

Moties en amendementen

Partijen zullen naar aanleiding van de begroting 2017 nog moties en amendementen indienen. Die staan hieronder:

01) Klik hier voor het SG-amendement over abbo bieb.
02) Klik hier voor het SG-amendement over budget DoeMee.
03) Klik hier voor het SG-amendement over de notulen.
04) Klik hier voor het SG-amendement over reanimatiecircus scholieren.
05) Klik hier voor het SG-amendement over rioolheffing .
06) Klik hier voor het GL-amendement over duurzaamheid.
07) Klik hier voor het VOLG/VBenD-amendement over cultuureducatie basisscholen.
08) Klik hier voor de PvdA-motie over een meldingen-app.
09) Klik hier voor de PvdA-motie over opbouwwerk.
10) Klik hier voor de VBenD-motie over vaste inlooppunten in de gemeente.
11) Klik hier voor de D66-motie over elektrisch rijden
12) Klik hier voor de motie over voorfinanciering duurzaamheidsmaatregelen.
13) Klik hier voor de D66-motie over warmtelekken
14) Klik hier voor de D66-motie over wet Mileubeheer.
15) Klik hier voor het VOLG/VBenD-amendement over inkoopfunctie.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 november, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on [BG17] Raad bespreekt begroting Berg en Dal 2017

Reageren is niet toegestaan.