Economische Visie Berg en Dal: “Hier wordt gewerkt!”

GEMEENTE BERG EN DAL – Het behouden of uitbreiden van de werkgelegenheid, vergroten van de concurrentiekracht, bestedingen binnen de gemeente laten toenemen en het voorzieningenniveau op peil houden.

Het zijn de vier hoofddoelen die zijn opgenomen in de Economische Visie 2017-2021. Het doel van deze visie: de lokale economie waar mogelijk stimuleren en ondernemers en organisaties faciliteren. Berg en Dal moet geen slaapgemeente worden waar de economie op slot zit.

Werk

Laten we beginnen met wat cijfers. In de gemeente Berg en Dal zijn er in totaal 2600 vestigingen en 13.390 werkzame personen. 10% van de banen is te vinden op de bedrijventerreinen en 30% op zorglocaties. Het aantal startende bedrijven lag de afgelopen jaren tussen de 40 en 70. De bouw (in mindere mate), maar ook de zorg en de vrijetijdssector zijn oververtegenwoordigd. 5500 mensen (41%) werken in de zorg en 1200 (9%) in de vrijetijdssector, zoals horeca. Kalorama, Pluryn, St. Maartenskliniek en de ZZG domineren de gezondheidszorg.

Arbeidsmarkt

De beroepsbevolking van de gemeente Berg en Dal ligt op 17.840 personen. 66% daarvan werkt buiten de gemeente en de helft is 45 jaar of ouder. Het aantal hoger opgeleiden van 32% ligt op het Gelderse gemiddelde, maar loopt achter op het gemiddelde in de regio: 40%. De werkloosheid is met 6,2% laag, maar in absolute aantallen aanzienlijk. 1125 van de 1250 werklozen zitten in de WW, 765 (waarvan 70 statushouders) in de bijstand, er zijn 690 jonggehandicapten en 1150 (deels) arbeidsongeschikten.

Inkomen, bevolkingskrimp en verdunning

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van een huishouden in de gemeente Berg en Dal ligt op € 34.000,-. Dat is € 2.000,- meer dan het regio-gemiddelde. De gemeente telt ruim 34.000 inwoners, waarvan 60% een eigen woning heeft. Berg en Dal is wel vergrijsd. Volgens prognoses neemt de bevolking af, maar het aantal huishoudens juist toe: verdunning.

Hoe willen ze hun doelen bereiken?

Er zijn 9 actielijnen uitgezet om de ambities en doelen te realiseren. Die hebben wij hieronder staan met een zo beknopte mogelijke toelichting. Alle projecten kosten samen € 140.000,- per jaar.

1. Vrijetijdseconomie: impuls
Toerisme en recreatie moet een kwaliteitsimpuls krijgen en verbonden worden met landbouw, detailhandel en zorg. Ook de lokale architecten, aannemers etc. moeten bij nieuwe duurzame concepten betrokken worden. Beperkte groei van horeca in buitengebied en volwaardige horeca bij musea, dit alles zonder dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Verder is er al veel beschreven in een artikel over de Kadernota Toerisme. Klik daarvoor HIER.

2. Zorgeconomie: zorgtoerisme
Deze sector is zeker in de gemeente Berg en Dal groot en heeft de nodige lokale spin-off richting detailhandel, bouw, vervoer en verblijfsaccommodaties. De zorgvraag zal toenemen en Berg en Dal wil de werkgelegenheid op dit gebied behouden of zelfs uitbreiden. Inzetten op zorgtoerisme en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden is een uitgangspunt. Bezuinigingen van het Rijk liggen wel op de loer.

3. Detailhandel: concurrentie uit Kranenburg
Er is actie nodig om de winkelgebieden in de gemeente toekomstbestendig te maken. Door het aanbod in Duitsland (Kranenburg/Kleve), maar ook online winkelen is er veel concurrentie. Lokale samenwerking is dus nodig en daarvoor is de Bedrijveninvesteringszone Groesbeek in het leven geroepen, mogelijk later gemeentebreed. Meer info over de BIZ staat HIER.

4. Innovatie en verduurzaming
Het concurrentievermogen van de bedrijven in de gemeente moet worden vergroot. Dat kan door duurzaam ondernemen en het organiseren van innovatieworkshops.

5. Ruimte voor bedrijvigheid: snel internet in 2021
Een deel van de bedrijventerreinen is verouderd of slecht ingepast. Er is meer bedrijfsruimte nodig (1,7ha van de 57ha is nu beschikbaar), want bestaande bedrijven moeten kunnen groeien en nieuwe moeten zich kunnen vestigen. In 2021 moet er overal snel internet zijn. Plan is om De Mies in Groesbeek uit te breiden en te kijken of er ook animo is voor uitbreiding van het bedrijventerrein in Millingen aan de Rijn.

6. Gebiedsontwikkeling langs Waal en Rijn: projecten
Het gebied langs Waal en Rijn (Ooijpolder, Millingen). Hier moeten kleine projecten worden gerealiseerd die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen. Denk aan herontwikkeling Scheepswerf Millingen, een auto-afzetsteiger voor binnenvaart, de herontwikkeling van De Beijer in Kekerdom en een goed ingepaste verblijfsaccommodatie in Biesterveld (Millingen aan de Rijn). Hiervoor zijn eerst nog haalbaarheidsonderzoeken nodig.

7. Nieuwe bedrijvigheid stimuleren: help starters
Voor startende ondernemers is te weinig aandacht geweest en het zijn er zo`n 40 tot 70 per jaar. Vrijkomende agrarische gebouwen moeten zoveel mogelijk worden ingevuld met andere werkfuncties. Starters moeten de mogelijkheid krijgen om zich te presenteren in de media en meer ondersteuning krijgen om door te groeien. Bijeenkomsten organiseren voor netwerkvorming.

8. Ondernemersklimaat: een 6,5
Berg en Dal scoort een 6,5 als het gaat om tevredenheid van de ondernemers. Het gemeentelijk beleid en de dienstverlening aan ondernemers moet beter. Betere communicatie, ondernemers sneller betrekken bij zaken en als gemeente proactief meedenken over alternatieve opties wanneer een plan niet helemaal haalbaar is, zijn enkele punten. Berg en Dal streeft naar een rapportcijfer van 7 in 2021.

9. Regionale samenwerking
Dat betreft het intensiveren van de strategische samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen ten gunste van de bedrijven in de gemeente Berg en Dal en de werknemers.

De gemeenteraad buigt zich de komende twee donderdagen over de Economische Visie, samen met de Kadernota Toerisme.

Evenals de Kadernota Toerisme (een onderdeel van deze visie) is ook de Economische Visie een groot stuk. Mocht u het bestand helemaal willen lezen klik dan hier.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 november, 2016 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Smoesje

Zorg economie: ik maak me ook grote zorgen

theo p

Hoezo wil de gemeente de plaatselijke bedrijven helpen ,kijk eens hoeveel bedrijven voor de gemeente werken waar geen een Berg en daler bij werkt.

wpDiscuz