APV: Extra feestjes schutterijen Millingen afgebouwd

MILLINGEN AAN DE RIJN – Aan de nieuwste concept APV zelf zal voor de paracommerciele horeca niets veranderen, maar het aantal feestjes dat de schutterijen in Millingen aan de Rijn mogen organiseren moet op lange termijn wel worden teruggebracht.


Gemeentehuis in Groesbeek vanuit een hoogwerker. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de inspraakperiode. “Met dit voorstel is geprobeerd een evenwichtige regeling voor te leggen met een goede balans tussen alle betrokken belangen”, schrijven zij aan de raad.

Twee schutterijen

De Natte en De Dreuge hebben een uitzonderingspositie in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Berg en Dal. Zij mogen jaarlijks ieder 16 evenementen (10 + 4 + 2) organiseren die niet binnen de doelstelling van de schutterij vallen. Voor de overige paracommerciele instellingen in Berg en Dal ligt dit aantal op 4.

Geschiedenis

Om dat uit te leggen moeten we wat terug in de tijd gaan. In Millingen aan de Rijn was het zo dat de twee schutterijen ieder 15 keer per jaar feestjes mochten geven waarbij alcoholische drank werd geschonken. Ook als dit feestje niet bij de hoofdactiviteit van een schutterij zelf hoorde. Nu er een fusie heeft plaatsgevonden moet het beleid van de drie MUG-gemeenten gelijk worden getrokken.

Uitzondering Millingen blijft

Paracommerciele rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, wijkgebouwen en clubhuizen) mogen doorgaans geen alcohol verstrekken tijdens evenementen die niet binnen de doelstelling van die rechtspersoon vallen. Bij maximaal vier bijeenkomsten per jaar mag dit volgens de nieuwe APV van de gemeente Berg en Dal wél. Echter wilde het college de uitzonderingssituatie voor de kern Millingen aan de Rijn behouden. Want, zo zegt het college, er is daar geen dorpshuis en de verenigingsgebouwen hebben de voorzieningen om de diverse (voor het dorp belangrijke) evenementen te organiseren.

Wel voorwaarden aan 10 van de 16 evenementen

Toch wijzigde er iets. De twee Millingse schutterijen mogen nu tijdens maximaal 16 evenementen per jaar alcohol schenken, maar 10 daarvan moeten een sociaal-maatschappelijk of cultureel karakter hebben en georganiseerd worden door of voor plaatselijke verenigingen. Die voorwaarde was voorheen niet in de APV opgenomen. In de lijst van 10 staan bijvoorbeeld carnaval, de tentoonstelling van de kleindierenvereniging en voorstellingen van de toneelvereniging. Dan blijven er nog 4 + 2 over. Vier heeft iedere paracommerciele rechtspersoon in de gemeente Berg en Dal en de schutterijen krijgen er 2 extra om de kosten te dekken van de 10 evenementen bedoeld voor het verenigingsleven. De overgebleven 6 avonden per jaar gaan op in Tributefeesten, het Koningsnachtfeest, 80’s en 90’s party en jongerenfeesten.

Werkgroep: “Oneerlijke concurrentie”

Werkgroep Horeca Berg en Dal (onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland) heeft een zienswijze ingediend en kan zich in tegenstelling tot de schutterijen niet vinden in de concept APV. Aangegeven wordt dat ze het belang van een actief verenigingsleven natuurlijk begrijpen, maar dat door de voorgestelde APV de horecabedrijven in de gemeente onevenredig benadeeld worden ten gunste van paracommerciële instellingen. Dat heeft te maken met de schenktijden die dicht bij de reguliere horeca liggen, maar ook met de Millingse situatie. “Als belangrijkste argument wordt genoemd het ontbreken van een dorpshuis in de kern Millingen. Dat argument gaat volledig voorbij aan de aanwezigheid van commerciële horecagelegenheden in de kern, waar vrijwel alle genoemde activiteiten die de gemeente wil toestaan bij de schutterijen, ook plaats zouden kunnen vinden”, schrijft Bart Kennis namens de werkgroep.

Van 6 terug naar 4

Vorige week dinsdag hebben B&W een besluit genomen naar aanleiding van het inspraaktraject. De spelregels voor de horeca blijven ook na het indienen van de zienswijzen ongewijzigd. Maar de Millingse situatie wordt jaarlijks gemonitord en over 4 jaar volgt er een eindevaluatie. Het doel is uiteindelijk om de 2 extra “kostendekkende feestjes” langzaamaan te schrappen, waardoor de schutterijen op 14 feestjes komen: 10 + 4. Over die 10 zou namelijk niet zo veel discussie zijn, behalve dan dat carnaval op die lijst staat.

Raadsbesluit

Nu is het aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Dat gebeurt op 13 juli 2017, maar volgende week maandag zitten horeca en paracommerciele horeca bij elkaar in de raadzaal om hun verhaal te doen. Het betreft een openbare infoavond om de raadsleden bij te praten, alvorens zij een besluit nemen. Drie dagen later is de behandeling in de carrousel (voorvergadering gemeenteraad) en 13 juli dan het definitieve besluit.

Lees hier onze overige berichtgeving over de APV.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 juni, 2017 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Bruukse

En bee GRUUSBEKSE BOYS mug da well !!!

R. Ommel

Hé Bruukse,da motte ze toch zelef wete.

wpDiscuz