[Update] Raad akkoord met bezuinigingsvoorstellen

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal heeft zich donderdagavond uitgesproken over de bezuinigingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders.


Behandeling Kadernota in de raad. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Het college heeft een dekkingsplan opgesteld om de structurele tekorten in de Kadernota te dekken. Die lopen op tot 1,2 miljoen euro in 2021, met een gemiddelde van € 924.000,- per jaar.

De Kadernota

De Kadernota geeft een financiële tussenstand van het lopende begrotingsjaar en legt de hoofdlijn van de nieuwe begroting vast. Overigens zien we grotere tekorten vaker bij de Kadernota’s, gevolgd door sluitende begrotingen aan het eind van het jaar en grote overschotten op de definitieve jaarrekeningen die enkele maanden later volgen.

De voorstellen

Het college heeft onderstaande besparingen in gedachten. Achter de omschrijving staat het bedrag (gemiddelde) dat men per jaar wil besparen op dat onderdeel. Daarachter de periode waarover de bezuiniging mogelijk van kracht is.

01. Nieuwbouw schrappen adaptieve school | € 88.667,- | 2019 t/m 2021
In de kadernota wordt uitgegaan van nieuwbouw. Het college ziet als bezuinigingsmogelijkheid om bij goedkeuring van het ministerie de adaptieve school onder te brengen in bestaande onderwijshuisvesting binnen deze gemeente.

02. Taakstelling sociaal domein | € 150.000,- | 2021
De uitgaven zijn +/- € 700.000 hoger dan de ontvangen rijksuitkering. Mogelijk kan dit tekort nog verder oplopen door toename van zorg. Op dit moment onderzoekt men op welke wijze de uitgaven kunnen worden teruggedrongen. Taakstelling is € 150.000,- in 2021.

03. Verlaging budget elektriciteitsverbruik openbare verlichting | € 25.000,- | 2018 t/m 2021
Budget kan omlaag als gevolg van invoering energiebesparende maatregelen.

04. Verlaging budget verkeersmaterialen | € 10.000,- | 2018 t/m 2021
€ 43.000 per jaar is hiervoor voldoende.

05. Verlaging budget meerwerk Participatiewet | € 50.000,- | 2018 t/m 2021
De succesvolle projecten “Berg en Dal werkt” voor de locaties Millingen en Groesbeek kunnen gewoon worden gecontinueerd. Gehele bezuiniging op deze post leidt ertoe dat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer meedoen.

06. Verlaging budget huisvesting statushouders | € 50.000,- | 2018 t/m 2021
Kanttekening: Geen budget meer als er weer meer statushouders gehuisvest moet worden.

07. Verhoging tarief bouwleges | € 75.000,- | 2020 t/m 2021
De tarieven bouwleges kunnen nog worden verhoogd tot een kostendekkend (100%) tarief. Dit levert maximaal € 283.000 extra op. In het dekkingsvoorstel van het college is € 50.000 ingeboekt voor 2020 en € 100.000 voor 2021. Dekkingspercentage is volgens begroting 57%, loopt met verhoging op tot 73%.

08. Overhead (diverse besparingen) | € 212.500,- | 2018 t/m 2021
Dit is inclusief een taakstellende bezuiniging van 50.000,-. Verder wordt er gesneden in de formatie; beleidsmedewerker WMO, beleidsmedewerker Grondzaken en beleidsmedewerker RO.

09. Inzet nieuwe stelpost “onderuitputting” | € 500.000,- | 2018 t/m 2021
Ieder jaar blijkt de gemeente Berg en Dal bij het opstellen van de jaarrekening een overschot te hebben, ondanks verwachte tekorten bij de “tussenstanden” in de maanden daarvoor. De laatste 2 jaar lag dit overschot op gemiddeld € 950.000,-. De MUG-gemeenten en de voormalige gemeente Groesbeek hadden in respectievelijk 2014 en 2011 zelfs een overschot van 3 miljoen euro. Om op voorhand rekening te houden met dit soort meevallers (tot maximaal € 500.000,-) wordt er nu een stelpost ingezet. Dit zorgt er voor dat er in ieder geval niet voor € 500.000,- aan concrete, onaangename bezuinigingen doorgevoerd hoeft te worden.

Procedure

De opzet was dat de raadsleden, na eerst de Kadernota inhoudelijk te hebben besproken, via een enquête met 34 stellingen aan zouden geven wat zij van de dekkingsvoorstellen vinden. Dat kon in theorie snel afgelopen zijn, als de raad bij de eerste stelling in meerderheid akkoord zou gaan met de bezuinigingen die het college heeft voorgesteld. Of het college er zo makkelijk van af zou komen moest nog blijken. Mocht dit niet het geval zijn, dan moest er per bezuinigingsvoorstel worden gekeken waar de raad dan wél mee in kan stemmen. Voor iedere maatregel die de raad niet ziet zitten zal er een alternatief gekozen moeten worden.

Update 06-07-2017, 21:00 uur
Een meerderheid van de raad ging gelijk al akkoord met het bezuinigingspakket van het college (12 voor, 7 tegen, 4 afwezig). Daarmee was de vergadering al snel ten einde. Er werden nog wel vraagtekens gezet bij de risico’s van een stelpost onderuitputting. Maar, zo gaf wethouder Sylvia Fleuren aan, dat is om te voorkomen dat verenigingen en inwoners pijn worden gedaan door onaangename bezuinigingen door te voeren, om vervolgens aan het eind van het jaar te concluderen dat er een wederom een flink overschot is.

De raad was in hoofdlijnen ook akkoord met de Kadernota 2018 zelf.

Klik hier voor de lijst met stellingen
Klik hier voor een lijst met de overige mogelijke bezuinigingen.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 juli, 2017 door Redactie DeGroesbeek with 2 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Piet

De bitterballen kunnen al in de pan.

rammstein

ik mis iets blunders door de raad.
die tonnen gaan kosten of wel meer

wpDiscuz