Onderzoeken sociale teams afgerond: merendeel tevreden

GEMEENTE BERG EN DAL – In de gemeente Berg en Dal zijn vier sociale teams voor inwoners met een vraag om ondersteuning of hulp.

Twee onderzoeken

De afgelopen periode zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de sociale teams: de evaluatie sociale teams (lokale toegangspoort) en het cliëntervarings-onderzoek (CEO). Uit de onderzoeken blijkt dat de gemeente met de sociale teams een stevige toegang heeft neergezet tot maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp en dat inwoners zich serieus genomen voelen door de teams. Ook heeft de evaluatie verbeterpunten opgeleverd.

Positieve conclusies onderzoeken

Uit het CEO komt onder ander naar voren dat ±80% van de ondervraagden die contact heeft gehad met de sociale teams (zeer) tevreden is. Ze voelen zich serieus genomen en ze vinden dat beslissingen samen met hen genomen zijn.

Een conclusie uit de evaluatie is dat de sociale teams vragen van inwoners goed in kunnen schatten en kunnen beantwoorden. De teams bestaan uit deskundigen met een verschillende achtergrond. Ze hebben kennis van ouderen, jeugd, psychiatrie, verstandelijke beperking, veiligheid, en over hulpmiddelen die vooral ouderen in staat stellen langer zelfstandig te leven. In gesprekken kijken ze zorgvuldig naar de vragen van inwoners, wat ze zelf kunnen, en welke ondersteuning of hulp nodig is. Ze geven die hulp zelf, of ze schakelen andere instellingen in.

Verbeterpunten

De onderzoeken laten ook verbeterpunten zien. Zo geeft rond de 35% van de ondervraagden in het CEO aan dat ze minder tevreden zijn over de snelheid waarmee hulp geregeld wordt.

Enkele verbeterpunten uit de evaluatie:

• Vooral gericht op hulp en ondersteuning: De sociale teamleden zijn veel met individuele vragen bezig, en willen graag helpen. Ze mogen meer oog krijgen voor de mogelijkheden die mensen zelf hebben, of te vinden zijn in hun omgeving.

• Versterken van buurten en kernen (opbouwwerk): De mogelijkheden in buurten en kernen kun je versterken door actieve inwoners te ondersteunen, ook via clubs en verenigingen. De sociale teams komen hier niet aan toe.

• Investeren in samenwerking met partners zoals school, huisartsen, andere instellingen: De sociale teams werken samen met een groot aantal partijen. Dat kan nog beter dan nu gebeurt, onder andere door betere communicatie.

• Kostenreductie: Zowel het aantal vragen aan de sociale teams is toegenomen, als de complexiteit ervan. Om die ontwikkeling op te vangen zijn er meer en hoger opgeleide professionals bij de teams gaan werken, waarvan een deel op inhuurbasis. Kosten kunnen o.a. beperkt worden door minder externen in te huren en lopende contracten om te zetten in een dienstverband.

In de evaluatie zitten veel aanbevelingen voor de teams zelf, en voor de gemeente. Het gaat dan vooral om de manier waarop de teams georganiseerd zijn. Tevens wordt gesteld dat de sociale teams nog volop in ontwikkeling zijn en dat verbetering een doorlopende opgave is.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

De gemeente en de sociale teams gaan de komende periode aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie. Met sommige aanbevelingen kunnen de teams direct starten. Complexere aanbevelingen worden eerst verder uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen.

Klik hier voor het onderzoek over jeugdhulp
Klik hier voor het onderzoek over WMO
Klik hier voor het rapport Lokale Toegang

Bron: Gemeente Berg en Dal


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 17 november, 2017 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Onderzoeken sociale teams afgerond: merendeel tevreden

Reageren is niet toegestaan.