College en Rekenkamer in de clinch over fietspadrapport

GEMEENTE BERG EN DAL – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) in Berg en Dal reageert fel op het harde rapport van de gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) over de aanleg van het fietspad door de spoorkuil in Groesbeek.


Op een vroege ochtend in november 2014 wordt het fietspad aangelegd. Foto en rechten: Piet Spanjers.

Dat rapport zou volgens B&W een eenzijdig beeld geven en feitelijke onjuistheden bevatten.

Vernietigend

Het onderzoeksrapport laat geen spaan heel van de handelswijze van zowel het college in voormalig Groesbeek (periode 2012-2014) als het huidige college in Berg en Dal. Het vertrouwen in de overheid zou zijn geschaad, burgers en organisaties zijn niet voldoende betrokken bij de aanleg, stukken zijn geheim gehouden, de dossiervorming is niet op orde en men is op de stoel van het ministerie gaan zitten. Voor de volledigheid: het B&W-besluit om het fietspad aan te leggen was volgens de RKC niet in strijd met de wet, maar het gaat om de werkwijze daaromheen. Er was, zo zegt de RKC, geen sprake van goed openbaar bestuur.

Eenzijdig, onjuist en ontbreken van zaken

B&W wil van de meeste zaken niets weten en reageerde met een 10 pagina’s tellende zienswijze. Het gemeentebestuur kan zich niet vinden in de opzet van het onderzoek noch de inhoud van de rapportage. “Eenzijdig beeld, feitelijke onjuistheden en het ontbreken van essentiële zaken”, schrijft het college. “Het valt ons college op dat de commissie hoofdzakelijk de tegenstanders van de aanleg van het fietspad heeft gesproken”. Maarja, bepaalde mensen weigerden met de RKC te praten. Het college wilde zelf ecologen en advocaten aan het woord hebben. Echter hebben zij volgens de RKC weinig toegevoegde waarde als het gaat om het bestuurlijk besluitvormingsproces, waar het onderzoek juist om draaide.

Fietspad is aanwinst

Het college waardeert de inzet van de RKC, maar zegt: “Helaas moeten wij constateren dat de wijze waarop de RKC tot haar rapport is gekomen, onvoldoende volledig is geweest”. De procedures voor het opstellen van een onderzoeksopdracht voor de RKC moeten nog maar eens tegen het licht worden gehouden, is de conclusie vanuit B&W. Tot slot nog een positieve noot, want men is trots op het fietspad. “Het college is zeer content met het gerealiseerde fietspad en met de vele gebruikers van het fietspad die hun steun hebben uitgesproken. Het fietspad lijkt ook een belangrijke aanwinst in de economische versterking van ons centrum”.

Verdedigende houding

Op die zienswijze heeft de RKC in het rapport al gereageerd via een “nawoord”. “In haar reactie volstaat het college met de mededeling dat men het oneens is met de RKC en wordt het handelen van B&W verdedigd. De RKC vindt het jammer dat het college niet ingaat op de conclusies die de RKC trekt omtrent bepaalde zaken, zoals het betrekken van burgers en instellingen”. En verder: “De sterk verdedigende houding van het college wekt de indruk dat de RKC met haar conclusies een oordeel velt over het handelen van het college. Dat is echter niet het geval. Het is niet aan de RKC om te oordelen of het handelen van het college goed of fout is, dat is de taak van de gemeenteraad”. En die raad gaat er op 14 december nog eens over praten in de raadsvergadering.

Gelogen in hoorzitting

Over één bevinding, misschien wel de kwalijkste van allemaal, moppert het college in ieder geval niet: stukken die achter zijn gehouden na een WOB-verzoek, waardoor B&W in strijd handelde met de Wet Openbaarheid van Bestuur. Er is in een hoorzitting door een gemeentelijke vertegenwoordiger zelfs gelogen over het bestaan van de stukken. De RKC moest er zelf achteraan. De fout wordt door B&W toegegeven en afgedaan als “een verbeterpunt voor de volgende keer”.

NB redactie: Door de grootte van het rapport, zienswijzen en het aantal conclusies van de RKC hebben wij besloten berichtgeving over het rapport op te knippen in drie artikelen. Alle artikelen zijn nu via deze link te vinden. Het rapport zelf staat hier.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 december, 2017 door Redactie DeGroesbeek with 13 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
Name

Hoe harder het college roept dat het allemaal niet klopt, hoe dichter de RKC waarschijnlijk bij de waarheid komt. Toch herken ik veel van deze handelswijze. Dit vraag om een volledig onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van college en het ambtenarenapparaat. Dit is de raad verplicht naar haar inwoners om de onderste steen boven te krijgen.

bram

Een kleine, maar cruciale aanvulling op de tekst van degroesbeek: In het rapport staat: “De RKC heeft niet kunnen constateren dat het besluit van B&W van de gemeente Groesbeek om het fietspad aan te leggen zonder het oordeel van de staatssecretaris van EZ af te wachten in strijd is met de wet.” Dat is dus iets anders dan vaststellen dat het besluit niet in strijd was met de wet. De RKC heeft zich hier immers niet over kunnen uitspreken omdat het B&W besluit niet door de rechter is getoetst, want in plaats daarvan kwam er mediation.

Marcel
Ik moet nog zien hoe kritisch de gemeenteraadsleden donderdag zullen zijn. * VOLG heeft oud wethouder Giesbers die niet wilde praten met de RKC onlangs als nr. 5 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart gezet. De weigering om niet te praten was toen al lang bekend bij de partij. * CDA wethouder Fleuren zegt afgelopen vrijdag in een artikel van de Gelderlander; ‘Ik denk dat we doorgaan met de huidige coalitie en dat ik dus weer wethouder word’. Het rapport en de discussie daarover was toen al losgebrand. Dan is die opmerking op zijn minst onhandig. * Het… Lees meer »
Fietsliefhebber

Het gaat tenslotte om het eindresultaat. Een fantastisch mooi fietspad waar de hele regio en ontelbare toeristen van kunnen genieten.

Realist

@Fietsliefhebber. Dat komt omdat jij toevallig dit fietspad graag hebt. Ik zou je wel eens willen horen als er iets komt dat jou niet zo welgevallig is en achteraf blijkt dat alle regels met voeten zijn getreden.

Geert

Marcel, de pot verwijt de ketel….
Was jij niet degene die illegaal woont?
Een beetje flauw om de ander de maat te nemen terwijl je zelf ook niet helemaal zuiver handelt.

Realist

@Geert. Of hetgeen Marcel doet illegaal is zal een rechter dienen te oordelen. Dat neemt niet weg dat het openbaar bestuur altijd zuiver moet handelen. Een openbaar bestuur dat niet zuiver handelt en vervolgens alles ‘onder de pet’ wil houden is in ieders nadeel. Uiteindelijk ook in het jouwe Geert. De felle reactie van het college is logisch. Nooit eerder is er immers, terwijl er volop aanleiding voor was, vanuit een invalshoek als de huidige, namelijk de rekenkamercommissie, dergelijke kritiek geweest. Dat is effe schrikken voor de ‘macht’.

Marcel
@ Geert; beetje off topic die reactie van jou, maar ok dan, ik kan dat hebben. Ik woon niet illegaal volgens een uitspraak van de rechtbank van Arnhem. De procedure betreft een vergunningaanvraag. Binnen enkele weken zal de Raad van State in die procedure waarschijnlijk een eindvonnis in hoger beroep uitspreken. Dat item is dus wel voorgelegd aan de rechters. Aan die uitspraak zal ik mij zeer zorgvuldig houden. Gaat de gemeente dat ook doen? Zoals Bram fijntjes opmerkt is het besluit (28-10-2014) van het college nooit voorgelegd aan de rechter, aan wie overigens wel? Voor het overige; REAGEER EENS… Lees meer »
Slade

Dit gaat nu eigenlijk niet meer over wel of geen fietspad, wel of geen zandhagedissen etc. Nee, hier speelt iets van veel groter belang. Kunnen wij als bewoners ons college van B&W nog wel vertrouwen? Informatie achterhouden is in de Tweede Kamer bijvoorbeeld een politieke doodzonde die al menig minister de kop gekost heeft! Zou dat hier ook zo zijn of houden de “dames en heren” elkaar de hand boven het hoofd??

Geert
Inhoudelijk: Dat WOB verzoek had inderdaad gehonoreerd moeten worden. Dat is een helder recht en daaraan dien je geVOLG te geven. Echter, als in de voorfase alle belanghebbende waren geraadpleegd, had het fietspad er nu nog niet gelegen. Elke groepering moet er eerst zijn plasje overheen doen. Vervolgens worden er zoveel compromissen gesloten dat het vlees noch vis is. Kijk als voorbeeld naar andere projecten in de gemeente, hoe traag de besluitvorming verloopt. Daarbij hebben we een raad die bestaat uit amateurs die stukken amper lezen en alleen opkomen voor hun achterban (bang om een zetel te verliezen) hoe absurd… Lees meer »
Realist

@Geert, gemeenteraadsleden zijn in een enkele gemeente professionals. Het is iets dat mensen doen naast hun dagelijkse werkzaamheden. Het wordt pas zorgelijk als een college dat dagelijks fulltime bezig is met besturen niet handelt zoals het professionel gezien zou moeten. Nog erger wordt het indien dat handelen niet door een democratisch gekozen raad gecontroleerd zou mogen worden.

Geert

@Realist: zeg je nu dat ons college (B&W) wel professionals zijn?
Kom op zeg, dat zijn evengoed amateurs.
Ze doen hun best maar hebben er geen enkele opleiding voor gevolgd.
Is het dan gek dat er soms wat goed mis gaat?

Juustem

Het gaat erom dat mensen integer zijn en integer handelen. Daar was hier geen sprake van. Het gebrek aan intregiteit is waarom mensen de politiek en de overheid niet meer vertrouwen. Daar gaat het mis en dat MOET anders. Helaas reageert het college als een gebeten hond en zal er nog een hoop moeten veranderen wil men hier een les uit willen trekken.

wpDiscuz