Verkiezingen Provinciale Staten én Waterschap 2015

Op 18 maart zijn er weer verkiezingen. Ditmaal voor Provinciale Staten en Waterschap. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn dubbel belangrijk, want u kiest niet alleen wie er in het bestuur van de Provincie komen, maar ook indirect wie er als senatoren in de Eerste Kamer komen.

Verkiezingen_Icon

Hieronder vindt u belangrijke bekendmakingen over het stemmen.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Groesbeek maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland en/of in een willekeurig stembureau binnen het Waterschap Rivierenland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015, 12.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Dienstverlening van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Groesbeek maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

1. Bij afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 februari 2015 als kiezer voor verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland c.q. Waterschap Rivierenland, zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie over deze bekendmakingen kunt u krijgen bij de afdeling Dienstverlening, Dorpsplein 1 6562 AH Groesbeek, tel: 14024.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: Gemeente Groesbeek/Berg en DalTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 4 februari, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 9 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
henk

ik stem op SG voor de naam Groesbeek, of zie ik te laat?
Waar je ook op stemt, ze doen toch niet wat ze beloven.

Piet

Heb geen zin om in de rij te gaan staan.Welk tijdstip is rustig ?

Peter

Er moest niemand meer gaan stelletje oplichters die verkiezingen ik ga nooit meer

Lies

Ik weet wel op wie ik ga stemmen. Ik ga niet langer werken voor die gene die nog nooit gewerkt hebben. Uitkering genieten en erbij werken. Teveel uitkering worden er uit gegeven.
Betere controle zou ik zeggen

Jennifer Janssen

@Lies:
Ik hoop niet voor je dat je binnenkort het ontslag krijgt vanwege bezuinigingen en geen werk meer kunt vinden door die bezuinigingen!
Dan piep je echt wel anders.

Anja

Sorry Jennifer
Volgens mij lees je mij bericht niet goed. Natuurlijk gun ik dat mensen niet die hun hele leven hart gewerkt hebben wegens bezuinigingen hun ontslag krijgen. Maar ik bedoel heel ander volk.

Jennifer Janssen

Er is inderdaad een groep mensen die weigeren om te werken. Die groep is echter maar heel klein.

De nachtboswachter

Nou ik reageer niet meer blijf steeds nog in de moderatie staan.blijf lekker op facebook.

Lies

Goed bezig nachtboswachter.

wpDiscuz