Raad stelt begroting 2015 vast

De gemeenteraad van Groesbeek/Berg en Dal heeft eind februari de begroting voor 2015 vastgesteld. Geen eenvoudige klus, want de gemeente wordt geconfronteerd met een financieel meerjarenperspectief dat weinig rooskleurig is.

De begroting voor het jaar 2015 is weliswaar sluitend, maar de meerjarenbegroting 2016-2018 laat tekorten zien van respectievelijk 1,9 miljoen in 2016 en 1,7 miljoen in de jaren 2017 en 2018. Dat houdt in, dat de gemeente komende jaren fors zal moeten bezuinigen.

Bezuinigingen rode draad

De noodzaak om te bezuinigen was dan ook een “rode draad” in de beschouwingen van alle (11) fracties. De fracties kiezen er voor om de tekorten niet eenvoudig af te wentelen op de burger door de belastingen te verhogen. Uitgangspunt is om de onroerendzaakbelasting in de periode tot 2018 maximaal met de inflatiecorrectie te laten stijgen.

De tarieven van de onroerend zaakbelasting voor de eigenaren van woningen en de gebruikers van niet woningen zijn gebaseerd op het laagste tarief van de voormalige MUG gemeenten, zijnde het Groesbeekse tarief. Dit tarief is vervolgens gecorrigeerd voor de marktontwikkelingen en de inflatie (1,25%).

Subsidiebeleid

Ook het subsidiebeleid kwam aan de orde. Nu is er nog een verschil in de hoogte van de subsidies in de drie oude gemeenten. De raad drong aan op een snelle harmonisatie van het subsidiebeleid zodat alle verenigingen in de nieuwe gemeente dezelfde subsidies krijgen.

Het college gaf aan daar hard aan te werken en eind dit jaar met een voorstel te komen. De komende maanden wordt benut om met alle betrokken verenigingen in gesprek te gaan en dan te komen met een voorstel dat op veel draagvlak bij verenigingen en wellicht ook de raad kan rekenen.

Sociale domein

Laatste belangrijk punt in de discussies was de zorg. Ook wel het sociale domein genoemd.
Veel taken in de zorg zijn overgedragen naar de gemeenten, omdat in de opvatting van het kabinet de gemeenten dichter bij de burger staan en zaken daardoor beter kunnen regelen.

Fracties benadrukten allemaal dat mensen die zorg nodig hebben die ook moeten krijgen.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: Gemeente Groesbeek/Berg en Dal

Gerelateerde berichtenTags:, , , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 maart, 2015 door Redactie DeGroesbeek with 3 reacties »
Reacties sorteren op:   nieuwste eerst | oudste eerst | waardering
kloeke

Sjaak thijssen heeft nu de zorg in zijn potje zitten……wat doet zijn vrouw voor een werk?

bellefante

Wie is er dan slimmer je naam zegt het al

Nog meer van die failliette dorpen bij groesbeek voegen.

wpDiscuz