Onderzoek naar waterkwaliteit Wylerbergmeer

Waterschap Rivierenland voert van juli tot en met september in het Wylerbergmeer in Beek samen met plasbeheerder Leisurelands een onderzoek uit naar de waterkwaliteit.

Wylerbergmeer in Beek. Foto: Zwemwater.nl

Wylerbergmeer in Beek. Foto: Zwemwater.nl

Blauwalg

De recreatieplas heeft meerdere jaren problemen gehad met blauwalg. Blauwalg is een bacterie die bij hoge temperaturen in het water ontstaat en giftige stoffen produceert. Deze kunnen bij inname schadelijk zijn. Als dit optreedt worden hier maatregelen voor getroffen, zoals een zwemverbod. Op dit moment is daar geen sprake van, maar om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, de kennis op dit terrein uit te breiden en effectieve maatregelen te bedenken wordt de komende maanden een onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA). Voor de analyse worden onder andere herhaaldelijk water- en bodemmonsters genomen, wordt gekeken naar welke planten voorkomen in en rondom het water en wordt er een kaart van de bodem gemaakt. Daarnaast voert Milieu adviesbureau ATKB een visonderzoek uit. De onderzoekers houden er bij hun werkzaamheden rekening mee de recreanten zo min mogelijk tot last te zijn. Aan het einde van dit jaar zullen de resultaten bekend zijn en wordt de rapportage opgeleverd.

Al genomen maatregelen

Naast dit onderzoek neemt Leisurelands maatregelen om de kans op blauwalg zoveel mogelijk te verkleinen. Zo worden er beluchtingspompen in de plas geplaatst en zullen meerdere bomen langs de oever van de plas gekapt worden. Bladinval kan namelijk ook leiden tot ‘voedingsstoffen’ voor de blauwalg.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 15 juli, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Onderzoek naar waterkwaliteit Wylerbergmeer

Reageren is niet toegestaan.