Gemeente wil snel starten met herontwikkeling Morgenbad

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt er snel begonnen aan de herontwikkeling van de locatie van het vervallen zwembadcomplex “Morgenbad” in Leuth.

Fase 1

Dit is ook nodig in verband met een subsidieverplichting om bijtijds te starten met de eerste werkzaamheden. De woningen van fase 1 moeten voor juni 2017 gerealiseerd zijn. Fase 1 voorziet van het bouwrijp maken van het plan, de sloop van het zwembad en de nieuwbouw van 14 huurwoningen waarvan 8 geschikt zijn voor bewoning door ouderen. Deze woningen zijn ook geschikt voor (gebruikers van) rollators en rolstoelen.

Wijziging

Voor de bouw van de 14 huurwoningen is er deze week wel een kleine wijziging aangebracht. Dit betreft een woonblokje van 4 levensloopbestendige woningen, direct gesitueerd aan de Botsestraat. In het plan is opgenomen dat in het midden van dit blokje een gevelsprong wordt gerealiseerd. “De afdeling Welstand oordeelt dat een sprong in het midden van het woonblok niet tot de gewenste verhoudingen staat van een T-boerderij”, aldus het college. Het ontwerp van het blokje aan de Botsestraat gaat namelijk uit van het concept T-boerderij. Er komt op advies van Welstand een kleine sprong (bijvoorbeeld een steenmaat) ten behoeve van het versterken van het onderscheid van voor- en achterhuis.

Fase 2

Daarnaast is er ook nog een fase 2. Dat vormt op termijn de afronding van het plan met 11 koopwoningen. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte in het woonsegment en verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit van de locatie/omgeving. Voor de 2e fase dient de ontwikkelaar eerst nog een inrichtingsplan op te stellen met een definitieve verkaveling en voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Fase 2 start na de afronding van de eerste fase.

2016 bouwen

Als alles volgens planning verloopt kan het college in november al de ontwerpbesluiten nemen. De raad zal het bestemmingsplan dan in het eerste kwartaal van 2016 vaststellen. Na afloop van de beroepstermijn en wanneer er geen sprake is van bezwaren kan er met fase 1 gestart worden.

De herontwikkeling van deze locatie wordt vanuit Leuth en de directe omgeving toegejuicht.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 25 oktober, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Gemeente wil snel starten met herontwikkeling Morgenbad

Reageren is niet toegestaan.