Uitbreiding Nico de Witt Beek vanaf 2016

De raad wordt in november gevraagd het bestemmingsplan “Uitbreiding supermarkt Waterstraat 27, centrum Beek” gewijzigd vast te stellen. Het gaat dan om plusmarkt Nico de Witt in Beek.

De supermarkt wordt fors groter (van 1300m2 naar maximaal 1950m2) en het laden en lossen zal in de toekomst binnen het gebouw gebeuren.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn de afgelopen tijd 10 zienswijzen ingediend. Grote veranderingen zijn er niet, wel kunnen gronden voor parkeren, laden en lossen pas gebruikt worden voor die doeleinden nadat aan de oostzijde van het supermarktterrein een geluidscherm is gerealiseerd. Het vloeroppervlak zal niet boven de 1950m2 uitkomen en gronden met de aanduiding ‘laad- en losplaats’ mogen enkel en alleen gebruikt worden voor het laden en lossen.

Openbare ruimte

Naast de uitbreiding van de Plusmarkt staat er in de omgeving ook nog een en ander te gebeuren. Dit is deels het gevolg van de bouwplannen. In samenspraak met supermarkt De Witt, de andere bedrijven in het centrumgebied en de bewoners is een herinrichtingsontwerp van de Waterstraat en een herinrichtingsontwerp van de Akenshof tot stand gekomen. De kosten bedragen zoals het er nu naar uit ziet iets meer dan 1 miljoen euro, € 537.000,- meer dan in eerste instantie geraamd. Dit heeft de maken met diverse nieuwe ontwikkelingen, waaronder de verruiming van het plangebied, aanpassing van de riolering en openbare verlichting.

Ontwerp Waterstraat

Bij de Waterstraat en omgeving wil men een betere veiligheid en leefbaarheid voor de voetgangers en de fietsers, een aantrekkelijk winkelgebied, optimalisering van de parkeerplaatsen, vergroening van de nogal stenige ruimte en het zoveel mogelijk zichtbaar en beleefbaar maken van de Elzenbeek, één van de parels van Beek.

Ontwerp Akenshof

De ontwikkelingen aan de Akenshof (achterzijde van de supermarkt) zijn een rechtstreeks gevolg van de verbouw van de supermarkt. Door de veranderde bevoorrading van de supermarkt is het nodig de Akenshof, grenzend aan de Sprongstraat, anders in te richten. De werkzaamheden komen voor rekening van supermarkt De Witt. Tevens moet een deel van de riolering in de Akenshof worden aangepast en dat komt op rekening van de gemeente.

Speciale aandacht

Bovenstaande ontwerpen zijn voor het laatst in juni besproken door verschillende partijen. Naar aanleiding daarvan zijn er nog wat reacties binnen gekomen waarvan er 4 speciale aandacht eisen:

• Een speciale strook aanwijzen waarbinnen de uitstallingen van de winkels kunnen plaatsvinden;
• Veiliger maken van het kruispunt Waterstraat / Oude Gracht;
• Uitbreiding blauwe zone;
• Opheffen van de laad- en losplaats bij het Kruidvat.
Bovenstaande punten zijn opties. Definitieve uitwerking volgt nog.

Inrichtingsontwerp

De plannen hebben geleid tot een inrichtingsontwerp met de nodige aandachtspunten. Zo komt er als het aan het college ligt tussen de Oude Gracht en de Schellingshof een verhoogd trottoir. De Waterstraat tussen Rijksstraatweg en de supermarkt wordt verbreed vanwege de aangepaste route voor vrachtwagens. Men houdt ook rekening met een geconcentreerde oversteek tussen de supermarkt en de winkels en er moet meer groen komen om het centrumgebied in Beek aantrekkelijk te maken.

Bouw vanaf 2016

De verbouwing van de supermarkt kan, als alles volgens planning verloopt, in 2016 beginnen en zal tot medio 2017 duren. De uitvoering van de werkzaamheden aan de riolering bij de Akenshof, het aanbrengen van een overstortput in de Waterstraat en enkele kleine aanpassingen ten behoeve van bevoorrading door vrachtwagens, moet gelijk oplopen met de bouwfasering van de supermarkt. Op die manier wordt deels werk met werk gemaakt.

Openbare ruimte pas in 2018/2019

Pas een jaar nadat de nieuwbouw bij De Witt is afgerond beginnen de werkzaamheden die betrekking hebben op de herinrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Waterstraat. Dat zou dan in het voorjaar van 2018 zijn. Mocht de bouw van De Witt uitlopen, kan de uitvoering wellicht pas eind 2018 of zelfs in 2019 beginnen. De herinrichting wordt na de verbouwing gepland omdat het centrumgebied anders slecht bereikbaar zou zijn.

Een raadsvoorstel voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan ligt klaar en moet 26 november goedgekeurd worden. Over de herinrichting van de openbare ruimte die gepland staat voor 2018 worden later pas definitieve besluiten genomen.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nlTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 31 oktober, 2015 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Uitbreiding Nico de Witt Beek vanaf 2016

Reageren is niet toegestaan.