In 2015 meer klachten ingediend bij de gemeente

GEM. BERG EN DAL – In 2015 zijn er bij de gemeente Berg en Dal (toen nog Groesbeek) 36 klachten ingediend. Dit zijn er 12 meer dan in het jaar ervoor.

Het gemeentehuis van Berg en Dal. Entree Dorpsstraat. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Het gemeentehuis van Berg en Dal. Entree Dorpsstraat. Foto en rechten: DeGroesbeek.nl.

Het betreft de schriftelijke klachten. Er waren ook telefonische/mondelinge klachten, maar die zijn mondeling afgedaan zodat er geen klachtenprocedure nodig was.

In 26 van de 36 gevallen werd de grond van de klacht weggenomen of aangegeven dat een formele afhandeling niet nodig was. Het ging dan onder andere om opmerkingen over de gemeentelijke website, balie dienstverlening, handhaving ODRN, verzoek toelichting op genomen besluit en het vlottrekken van de uitbetaling Wwb/Pgb. Voor wat betreft de uitbetaling ligt het probleem ook bij derden en dus niet alleen bij de gemeente.

In drie gevallen waren de “klachten” eigenlijk informatieverzoeken of vragen en werd de “klacht” niet officieel in behandeling genomen. De overige zeven klachten zijn formeel afgehandeld middels een hoorzitting. Het ging dan onder andere over WMO- en PGB-procedures, beantwoorden van vragen door een wethouder en gevoerd vooroverleg met het college.

Veel klachten zijn volgens de gemeente terug te brengen tot het onderwerp communicatie. Het tot stand brengen van een contact tussen burgers en een medewerker van de gemeente voorkomt vaak een formele klachtenprocedure. “Dit moet tijdig gebeuren en moet duidelijke en volledige informatie geven aan de burger”, legt de gemeente uit. “Aandacht op het punt van communicatie blijft dus van belang.”

Overigens wordt het college niet echt warm of koud van de stijging. In het licht van de fusie van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek bezien is de stijging “gering en niet verontrustend noch uitzonderlijk”.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 19 april, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on In 2015 meer klachten ingediend bij de gemeente

Reageren is niet toegestaan.