Wat mag u van gemeente Berg en Dal verwachten?

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing vraagt de raad eind mei om een zevental principes te onderschrijven die richtinggevend zijn voor het handelen van de gehele gemeentelijke organisatie.

Gemeentehuis Groesbeek - Berg en Dal (1)

Met deze principes geeft de werkgroep richting aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en informeert men inwoners over hoe de gemeente wil functioneren. Men wil hiermee de afstand tussen burger en politiek verkleinen, het vertrouwen in de volksvertegenwoordiging herstellen en meer draagvlak creëren voor besluiten.

Veel inwoners hebben het idee dat de overheid zich terug trekt. Sommige gemeenten zeggen “dat doen wij niet meer, moet u zelf maar regelen”. En als u dacht iets zelf te kunnen regelen, kan het zijn dat het niet mag. In gesprekken hoor je geregeld de vraag “wat heb je nog aan de overheid? ”.

De nieuwe gemeente Berg en Dal bestaat nu ruim één jaar en de gemeenteraad wil duidelijk maken wat u van uw lokale overheid, de gemeente, mag verwachten. Met “de gemeente” bedoelt de raad ook de diensten die namens de gemeente werkzaamheden uitvoeren.

Dit mag u, aldus de raad, van de gemeente verwachten:

• De gemeente blijft zich inzetten voor de kwaliteit van de lokale samenleving. De gemeente schuift geen verantwoordelijkheid af, maar deelt deze met inwoners. Zij bepalen immers voor een groot deel of het hier goed wonen en werken is. De gemeente stelt zich dienstbaar en betrokken op.

• De gemeente samen met u werkt aan de toekomst. Daarom is de gemeente oprecht geïnteresseerd in uw mening, advies, signalen, ideeën en bijdrage om iets te verbeteren. Natuurlijk nodigt de gemeente inwoners altijd uit om mee te denken bij plannen.

• De gemeente luistert eerst goed naar de ideeën van de inwoners en verwerkt die daarna in plannen. Die plannen worden weer met u besproken en bijgesteld. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners het eens zijn met wat er gaat gebeuren.

• U kunt gemakkelijk met uw vragen en ideeën bij de gemeente terecht en u voelt zich serieus genomen.
• De gemeente informeert u goed en legt duidelijk uit hoe en waarom een besluit genomen is.
• U voelt zich als “klant” goed en prettig te woord gestaan en geholpen.

• De gemeente bespreekt en bekijkt met u wat wél mogelijk is. Het doel moet voorop staan en niet de regels. Helemaal zonder regels kunnen we niet, maar de gemeente gebruikt geen gedetailleerde en bureaucratische regelgeving. Met gezond verstand beoordelen of iets past binnen de kaders van het gemeentelijk beleid, is belangrijker dan altijd de letter van de wet volgen.

• De gemeente komt gemaakte afspraken na en is daarop aanspreekbaar. De gemeente verwacht ook dat anderen de afspraken nakomen en zal hen zo nodig daarop aanspreken. De komende maanden gaat de gemeenteraad samen met het college en de ambtelijke organisatie werken aan een verbeterde en meer klantgerichte gemeentelijke organisatie. De raad stelt de hoofdlijnen vast en college en ambtenaren werken deze uit.

Men vraagt uw begrip dat aanvankelijk mogelijk niet alles meteen gaat zoals de bedoeling is. Uw tips en ervaringen zijn daarom ook zeer welkom. U kunt deze melden aan de gemeenteraad via [email protected] of bespreken met een raadslid.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 mei, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Wat mag u van gemeente Berg en Dal verwachten?

Reageren is niet toegestaan.