Inloopbijeenkomst uitvoering werk Millingerwaard

KEKERDOM – De uitvoering van het project Millingerwaard gaat de laatste fase in. Het grind- en overslagbedrijf De Beijer BV wordt verplaatst naar een andere locatie. Op 23 juni is er een inloopavond.

In stappen worden het bedrijventerrein gesloopt en gesaneerd. Gelijktijdig kan de hoofdgeul verder worden gegraven en het terrein worden ingericht als hoogwatervluchtplaats voor de dieren die leven in het gebied. Door het uitgraven van geulen wordt eind 2017 een waterstandsdaling in de rivier de Waal van 6 cm mogelijk bij hoog water.

Eind 2018 is de 265 hectare nieuwe natuur ‘klaar’ met 3,5 km natuurvriendelijke oevers langs de geulen waar de mensen vrij kunnen struinen en genieten van de natuur. Zo draagt het werk in de Millingerwaard bij aan natuurlijke, aantrekkelijke én veilige natuurgebieden langs de rijkswateren.

Inloopbijeenkomst

Staatsbosbeheer heeft de sloop- en saneringswerkzaamheden gegund aan firma J. den Boer BV en het werk is begonnen. Op 23 juni wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden van zowel de sloop- en saneringswerkzaamheden als de grondwerkzaamheden.

Buurtbewoners en belangstellenden kunnen vanaf 19:00 uur binnenlopen om zich persoonlijk te laten informeren over de voortgang in de Millingerwaard.

• Datum: donderdag 23 juni
• Tijd: 19:00 tot 21:00 uur
• Locatie: het Wilderniscafé (Waard van Kekerdom), Weverstraat 94 te Kekerdom

Millingerwaard vanaf 2020

De Millingerwaard is dan in zijn geheel ingericht tot een grootschalig natuurgebied, aansluitend op de bestaande natuurwaarden. Er is afwisselend ruimte voor open water (diep en ondiep), rietmoerassen, rivierduinen, oevervegetaties, hard- en zachthout ooibossen en natte en droge, kruidenrijke graslanden. In de uiterwaard kunnen bezoekers naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna.

Er is geen industriële bedrijvigheid meer omdat het bedrijf De Beijer verplaatst is naar een andere locatie. De waterveiligheid is verbeterd door de uitgegraven stroombaangeul. Bij maatgevend hoogwater zorgt deze nieuwe inrichting voor een waterstandsverlaging van 6 centimeter in de Waal.

Al met al zit in deze nieuwe inrichting van de Millingenwaard meer dan 15 jaar werk van rijk, provincie en Staatsbosbeheer.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 juni, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Inloopbijeenkomst uitvoering werk Millingerwaard

Reageren is niet toegestaan.